08.09.12 00:00 Alter: 10 yrs

گزارشگران: جابجائی انسان ها محصول ستم اقتصادی و سیاسی است

Kategorie: Nachricht

 

باز هم خبر آمد که دهها پناهجوی مهاجر با واژگون شدن قایق شان در آبهای دریا غرق شدند. اینبار مثل چند مورد قبل نیز در آبهای ناکجا آبادی دیگر این اتفاق افتاد و مثل همیشه خبر این فاجعه انسانی پس از لحظاتی از روی سرخط اخبار رسانه های بین المللی حذف شد. تقسیم جغرافیائی ثروت و فقر, بحران و ثبات دیربازی است که برای همگان روشن است. بی عدالتی در تقسیم ثروت هم سن و سال پیدایش انسان است و امروزه و در قرن بیست و یکم با اشکالی متنوع تر در جریان است. برده داری بنوعی دیگر اعمال میشود و فاصله طبقاتی بطور کلی و در ابعاد جهانی بیشتر و بیشتر می گردد. ثروت های نجومی برای اقلیتی ناجیز قابل شمارش نیست و همزمان سفره کارگران و زحمتکشان خالی تر از همیشه میشود. جابجائی انسانی اعتراضی است در برابر این جنایت ناپیدا که توده های وسیعی از تمامی رنگ ها و ملیتها در پی رسیدن به آب طی میکنند و در موارد بسیاری به سراب می رسند.بحرانزائی امپریالیست ها که حرص و ولع انباشتن سرمایه برایشان مرزی نمی شناسد ضامن شوم تداوم این فجایع انسانی است.

سایت گزارشگران صمن همدردی با بازماندگان غرق شدگان توجه جهانیان را به این نکته جلب میکند که جهان در انتظار مصافی همگانی است میان جبهه غارت و صفوف بی کران پابرهنگانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

سایت گزارشگران خود را همدرد و شریک نگرانی های آنان میداند

بهروز سورن

7.9.2012

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com