14.09.12 23:47 Alter: 10 yrs

گزارشگران:امدادهای غیبی برای جمهوری اسلامی!!!

Kategorie: Nachricht

 

در خبرها آمده بود که قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی صادر شده است. جالب توجه اینکه روسیه و چین نیز با تصویب این قطعنامه موافقت داشته اند. این نکته نشاندهنده این است که رژیم حاکم بر کشورمان نه تنها به ساخت سلاح های اتمی تداوم می بخشد بلکه این سیاست هر روزه این حکومت را در تنگناهای سیاسی جدی تر قرار میدهد و خطر حمله نظامی به تاسیسات اتمی را از سوی اسرائیل و همراهانش مشروعیت بیشتری می بخشد. اما این همه داستان نیست. جمهوری اسلامی که در بحران زاده شده است و حیات خود را در بحران تداوم داده است تحت حمایت امدادهای غیبی!! همچنان قرار می گیرد!.

همزمان با محکومیت جمهوری اسلامی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی, فیلمی منتشر شد که احساسات مذهبی بسیاری از مسلمانان را برانگیخت و در کشورهای متعددی ضمن اعتراض به این فیلم که درباره پیغمبر مسلمین محمد تهیه و پخش شده بود, به برخی از سفارتخانه های آمریکا در این کشورها حمله و در یکمورد سفیرآمریکا در لیبی نیز کشته شده است.

خامنه ای در طی یک سخنرانی بر آتش این هیجانات مذهبی افزوده و از اینطریق تلاش دارد تا بر حمایت طیف بیشتری از مردم ایران با اعتقادات مذهبی تکیه زند. از سوی دیگر آمریکا پس از کشته شدن سفیر این کشور در لیبی هر بهانه ای را برای افزایش نیروی نظامی خود در منطقه دستاویز قرار داده و کشتی های مسلح خود را به این ناحیه ارسال میکند و در پی این واقعه بیکار ننشسته و ناو دیگری را به منطقه اعزام کرده است. این اعتراضات تا کنون در لیبی, یمن, مصر و سودان, تونس, بنگلادش, هند, افغانستان, اردن و ایران صورت گرفته است و میرود تا منطقه را به بحرانی جدید سوق دهد. هم از این جهت جمهوری اسلامی این واقعه سیاسی را به فال نیک گرفته است تا با بخش متوهم و اعتقادی مذهبی از مردم کشورمان ارتباط ایجاد نموده و بر بحران موجود در زمینه تولید سلاح های اتمی و هیجانات ناشی از آن در ارتباطات بین المللی فائق آید.

این نکته نشاندهنده آن است که دول چین و روسیه نه بر قواعد و قراردهای میان کشوری با ایران که بر اساس منافع خود در میان جامعه بین الملل تصمیم می گیرند و آینده سیاسی جمهوری اسلامی را میتوانند بسرعت به رفتار حاکمان فعلی ایران  واگذارند.

اوضاع سیاسی سوریه نیز از این قائده مجزا نیست و سرنوشت بشار اسد به موئی بسته است که مقاومت آنرا حامیان فعلی حکومت وی تعیین خواهند کرد. اینده نزدیک قطعا آبستن حوادثی خواهد بود که دیروز قابل پیش بینی نبوده است.

 

گزارشگران
Gozareshgar
info@gozareshgar.com