23.09.12 15:27 Alter: 10 yrs

گزارشگران:بخش نظرات و چند نکته دیگر

Kategorie: Meldungen Links

 

حقیقت این است که در میان اپوزیسیون مخالف رژیم حاکم نیز اختلافاتی موجود است. تفاوت نظری هر چه باشد بعنوان یک واقعیت بایستی پذیرفت و این رنگارنگی فکری است که ضرورت و نیاز به ازادی و دمکراسی را در آینده کشورمان پدیدار می کند.فرزانه ای گفت: جانم را میدهم که تو نظرت را بیان کنی ( نقل به معنی ) و این عمق اعتقاد به دمکراسی و آزادیخواهی است. وقتی از آزادیخواهی صحبت میشود قطعا مبارزه در جبهه مخالف استبداد طلبی است و طیفی که نظریات بقای آنرا حمل می کنند. آزادیخواهی در مقابل دیکتاتوری و انحصار طلبی و همه کسانی که در برابر آن ایستاده اند.

بنابر این وظیفه رسانه ای در تبعید, مستقل و آزاد پخش و انتشار تبلیغات و ترویج حاکمان و وابستگانشان نیست. این طیف بلندگوی وابسته خود به ذخایر نفتی و درآمد های ملی مردم کشورمان را در اختیار دارد و به تناوب برای سرکوب آزادیخواهان و افکندن آنان به دخمه های مخوف خود در زندانهای سراسر کشورمان مورد بهره برداری قرار میدهد.

امواج سرکوب از سوی حاکمان بنابر خصائل ضد انسانی اش تنها به طیفی خاص منتهی نمیشود. همه طیف ها و نحله های سیاسی در داخل و خارج کشورمان آماج حملات وحشیانه آنان قرار گرفته و می گیرند. پس با وجدانی آزاد و رها اعلام میکنیم که از درج مطالبی که در دفاع از استبداد و علیه آزادیخواهان در تبعید نوشته میشود معذوریم.

از وظایف دیگر گزارشگران پخش و انتشار مطالب و اندیشه هائی است که بوی خوش آزادی و دمکراسی و عدالت جوئی را می پراکند. از حقوق انسانی و حق زندگی شرافت مندانه اش دفاع میکند و رنج آن ها را می شناسد. از انان دفاع میکنیم که آرزوهای بالنده شان نوید زندگی بهتر و سعادتمندانه تر میدهد. به دفاع از کسانی بر می خیزیم که پرچم رهائی از یوغ سرمایه داری را بزمین نمیگذارند و سرنیزه ای از آن ساخته اند که حاکمان روی آن نمیتوانند بنشینند.

رزمتان پایدار!

این کلیت, چارچوب, موازین و یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم مشروط خواهد بود. مشروط به اینکه بلحاظ تکنیکی , مالی و پرسنلی امکان پذیر باشد. زمانی در آغاز راه تیم همراهی کننده سایت از سیزده نفر تجاوز میکرد. تجزیه مسئولیت ها با موفقیت انجام پذیرفته بود و بیشترین آزادی در حوزه مسئولیت ها تقسیم شده بود. هیچیک از همراهان خود را زیر فشار مرکزیتی مرئی یا نامرئی نمی دید.

حجم کارها پس از ماه ها فعالیت روزانه و فشرده یاران ما را از نفس انداخت و بتدریج متفرق شدیم. امروز به زحمت میتوان همکاران گزارشگران را در حد انگشتان یک دست برآورد کرد. بلحاظ تکنیکی نیز در جا زده ایم و با پیشرفت های رسانه های استاندارد همگامی نکرده ایم.

نتیجه اینکه مطالب و نوشتارهائی نیز که در چارچوب اپوزیسیون مخالف رژیم بدست ما میرسد, از محدودیت های انتشاراتی برخوردار هستند. عدم درج یک مطلب یا نشریه بی ارتباط با قضاوت گردانندگان گزارشگران است.

طبیعی است که در میان مطالبی نیز که منتشر میشود رسانه حق طبقه بندی و تعیین جایگاه انتشار آن را دارد.

گزارشگران رسانه ای سیاسی خبری است و نهفته نبوده است. بنابر این بنا به تشخیص مسئولین آن جایگاه مطلب دریافتی معین می شود. تازگی آن , پلمیک بودن آن, سیاسی خبری بودن آن, اختصاصی بودنش برای سایت و ... از جمله نکاتی است که از سوی ما در نظر گرفته خواهد شد.

پر واضح است که ما از آزادی بیان دفاع می کنیم و به آن پایبندیم. اما گزارشگران بعنوان رسانه ای در تبعید تشخص سیاسی خود را نیز داراست. رسانه ای آزاد , غیر سازمانی و دوستدار چپ سوسیالیست است. اما و در طول فعالیتمان هیچگاه جانب حق و عدالت را رها نکرده ایم. به همان نسبت که از سوی تشکل های دیگر حمایت شده ایم در نشر و انتقال نظرات فعالین انها و سازمانشان همت گماشته ایم.

سازمانهائی موجودند که نه تنها مطالب این رسانه را منتشر نمی کنند بلکه در صفحه پیوند های آن رسانه از قید لینک سایت نیز پرهیز دارند. ( سکتاریسم ذاتی ) 

بنابر این خود را موظف نمیدانیم که مطالب آنان را منتشر و تبلیغ یکجانبه برای مجموعه هائی بعمل آوریم که خود به درستی نظراتشان بی اعتقادیم.

از سوی دیگر خوانندگانی هستند که نظرات خود را در کامنت ها بزبان انگلیسی می نویسند. متاسفانه بعلت ناتوانی ما در ترجمه و دریافت متون انگلیسی امکان بررسی کامنت ها بسیار محدود است. با کمال تاسف انتشار این کامنت ها بخشا برای ما مقدور نیست.

بخشی از کامنت ها محتوی برخوردهای شخصی و مرتبط با زندگی خصوصی خانوادگی افراد هستند که بی کم و کاست به گزارشگران ارتباطی ندارند و منتشر نمی شوند. تصفیه حسابهائی فردی که جایگاه آن رسانه ای عمومی همانند گزارشگران نیست.

برخی از کامنت ها نه در پاسخ نویسنده و موضوع طرح شده که به بهانه آن و پرخاش به دیگرانی است که بی ارتباط با مطلب مورد نظر است. فرصتی برای طرح درد دل ها و کدورت های قدیمی!!

طبیعی است که این کامنت ها با دلائل موجودیت این سایت بی ارتباط هستند. با پوزش از این دوستان اما جایگاه این مطالب گزارشگران نیست.

برخی نیز با مطالب شان از حضور این رسانه بعنوان سکوی پرشی به مخالفان خود در سازمانشان میخواهند بهره ببرند که باز هم در حوزه وظایف این رسانه نیست.

در میان سایر مطالبی که منتشر می شوند در بخش مقالات مسئولیت هر نوشتار با نویسنده آن است.

در بخش لینکهای خوانندگان نیز بواسطه ارجاع مستقیم به صفحه اینترنتی مربوطه , مسئولیت آن بعهده همان سایت یا وبلاگ است.

بخشی از اخبار و مطالب سایت با عنوان دریافتی و یا از خوانندگان همراه است. این مطالب جنبه اطلاعی و خبری دارد و نظر گردانندگان گزارشگران نیست.

مطالبی که حاوی پرخاش به سازمانها و افراد و با انگیزه های شخصی به گزارشگران ارجاع داده میشود منتشر نخواهد شد.

متاسفانه بدلائل فنی و برنامه ریزی متون طولانی در بخش نظرخواهی بطور کامل روی صفحه منعکس نمیشود. بزودی این نکته تکنیکی تصحیح خواهد شد

 

از همه شما عزیزان که این نکات را ملاحظه میکنید خواهشمندیم که برای تداوم کار مثبت این رسانه با ما همراهی کنید.

در انتها به اطلاع میرسانیم که آدرس

Gozareshgar67@yahoo.de

به علت حجم زیاد دریافتی ها از فیس بوک غیر فعال است

تنها آدرس معتبر گزارشگران

gozareshgar1001@yahoo.de

info@gozareshgar.com

میباشد.

با تشکر

گزارشگران ادیتور

www.gozareshgar.com

 

 

 


بهنام ابراهيم زاده |

سلام بادرود وتبريك سال نو ممنون از پوشش خبري تان پيروز باشيدGozareshgar
info@gozareshgar.com