27.09.12 01:13 Alter: 9 yrs

نیمه شب نوشته ها ! آیا کسی صدای ثمین را می شنود؟

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

معلمی جوان . جانی شیفته از جنس ما و با انگیزه های والای انسانی شتابان برای کمک و حمایت از کودکان محروم کار شتافته است و در ازای شهامت اش, وجدان بیدار و شرافت انسانی اش در کام مستبدان زمانه افتاده است و هم اکنون بایستی 5 سال از بهترین سالهای جوانی اش را در سلولهای مخوف زندان اوین سپری کند. نگران است که این سالها را از دست میدهد و در عوض ادامه تحصیل ناچار است این ایام را در سلول ها و بندهای زندان سپری کند. با این حال به خود کمتر از یارانش فکر می کند و می نویسد:

اما وقتی این حس ها به سراغم میاد یاد دیگران می افتم یاد فاران حسامی و کامران رحیمیان که باید 4 سال توی زندان باشن. یاد آرتین عزیز پسرشون. یاد کیوان رحیمیان، یاد ژینا دخترش  که بعد از زندان رفتن پدرش چه احساسی خواهد داشت، یاد یاران و خانواده هاشون که الان 4 ساله بدون مرخصی توی زندان هستن و 16 سال دیگه از محکومیتشون مونده. یاد آقای خانجانی که حتی برای مراسم همسرش هم نتونست حاضر بشه. یاد علی و کیانا، بچه های نرگس محمدی. یاد مهراوه و نیما بچه های نسرین ستوده، یاد انیسا فنائیان و بچه هاش. یاد ترانه ترابی و نوزادش. یاد صدف ثابتی که تازه عروس بود و رفت زندان یاد نوشین خادم و آقای بادوام و بقیه عزیزانی که به خاطر تلاش برای گسترش علم به زندان رفتن.  یاد ایقان، واحد، بشیر ، نوید و خیلی های دیگه که جوونیشون رو باید توی زندان باشند. یاد اون روزنامه نگار هایی که توی زندان هستن. یاد زن و شوهر های که زندان هستند و نمی تونن همدیگر رو ببینن و یاد خیلی های دیگه که مثل من حکم های ناعادلانه گرفتن و نمیشه اینجا از همه اونها اسم برد.

و اینچنین آزادگی اش را در معرض دید همگان می گذارد.

جا دارد که او را حمایت کنیم و از شعار و حرف گامی فراتر نهیم. به او بگوئیم که در آستانه ورودش به شکنجه گاه اوین تنها نیست و تا زمانی که در این مکان شب و روز میکند به یادش خواهیم بود.

جا دارد که به او بگوئیم که ما هم زندان های رژیم را تجربه کرده ایم ویا سالهای رنج و دوری و غربت را در تبعید گذرانده ایم و قلبمان برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی که سالها بعد از دهه شوم شصت به همان دخمه ها میروند, می تپد. شعار محو پدیده زندانی سیاسی در کلیت ان را جامه عمل بپوشانیم و از ثمین و ثمین ها دفاع فعال کنیم. سوابق زندان خود را ابزار جهش به دنیای آلوده سیاست نمی کنیم و از نفس ازادی و آزادگی و حق تنفس و بیان و عقیده برای همگان  پشتیبانی می کنیم.

همین و بس!

 

بهروز سورن

27. 8 . 2012

 

sooren001@yahoo.de

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com