30.09.12 13:10 Alter: 9 yrs

نیمه شب نوشته ها 4 - گوبلزهای حکومتی و تورمی که سفره های کارگران را خالی کرده است.

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

بالا گرفتن بحران سیاسی و اقتصادی میان جمهوری اسلامی و غرب که ابعادی بین المللی یافته است میرود که شرایطی جدید را در این عرصه عرضه کند. سیر کاهش ارزش نرخ پول ایران در برابر ارز های بین المللی که نتیجه مستقیم تحریم های غرب است اثرات بسیار مخربی در زندگی روزانه مردم کشورمان گذاشته است. هم اکنون و بر طبق اخبار منتشر شده  دلار به مرز 3 هزار و یورو 4000 تومان رسیده است.

چنانچه در نظر بگیریم که در ظرف چند ماهه اخیر تورمی سی درصدی داشته ایم اما کارگران و زحمتکشان کشورمان متناسب با افزایش قیمت ها, دستمزدهایشان افزایش نیافته است. میتوانیم به قوت بگوئیم که سفره حقیر کارگران ایران بطور محسوسی خالی شده است. تورم و گرانی تنها در حوزه های ابزار الکترونیکی و محصولات وارداتی نیست بلکه در حوزه محصولات مواد غذائی و پوشاک و نیازمندی های داخلی نیز به همان نسبت تاثیر گذار بوده است.

متاثر از این وضعیت تلاطمی را در میان کارگران کشورمان ملاحظه می کنیم. امواج اعتراضی در اشکال متفاوت حضور مییابند و در یک اقدام کم سابقه بیش از بیست هزار کارگر با امضای خود مراتب اعتراض خود را به وضعیت شتابان موجود نشان می دهند. تنها در ادامه این طومار نویسی ها در قزوین 3 هزار کارگر طی نامه ای به وزیر کار خواهان تعیین دستمزد واقعی خود شده اند.

بی شک اشکال مبارزه متناسب با وضعیت موجود و سطح آگاهی توده های کارگر تعیین می شود اما کارگران کشورمان تضمینی نیز به حکومت نمیدهند که در همین سطح درجا بزنند. این نکته به نوع برخورد حکومت به صدای اعتراض کارگران کشورمان نیز بستگی دارد. آنچه از ماهیت  پلید و شارلاتانیسم حکومتی میدانیم قطعاتلاش برای ایجاد تناسب میان نرخ تورم و دستمزد کارگران و زحمتکشان نیست. شارلاتانیسم حکومتیان تا ان حد پبش میرود که در چنین اوضاع و احوالی از پیشرفت اقصادی و گام های به جلو در این زمینه گفتگو می کنند.

دروغ هر چه بزرگتر موثر تر!!

اما آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که کارگران کشورمان  شکل مناسب با شرایط و اعتراض به حکومتیان را یافته اند. جمع اوری بیش از بیست هزار امضا نشان میدهد که این هنوز از نتایج سحر است و در تداوم ابن وضعیت میتواند در ابعادی بسیار پهناور تر و در اشکال جدید تر ظهور یابد. صف بندی جدید حامیان این طبقه را میباستی شکل داد و کمربندها را سفت کرد که کارگران در راهند!

بهروز سورن

29.9.2012

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com