22.10.12 22:44 Alter: 10 yrs

نیمه شب نوشته ها – 15 – خالی بندهای حکومتی و زلزله زدگان

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

22.10.2012

 

بیاد داریم که پس از انتشار خبر زلزله در آذربایجان و کشته شدن بسیاری از هموطنان آذری مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کردند که به کمک خارجی نیازمند نیستیم.

اینجا بخوانید

قول و قرار های مسئولین این بود که ظرف دو ماه عوارض ناشی از خانه خرابی و مصیبت رفته بر زلزله زدگان بازسازی خواهد شد. در مورد ابعاد این زلزله کافیست که به ارقام ارائه شده از سوی منابع حکومتی توجه کنیم. تنها از 537 روستا و آبادی منطقه سخن رفته است. مردم این مناطق با آغاز فصل سرما یشدت در معرض خطر قرار دارند و انتظار داشته اند که در طول مدت دو ماه خانه های حقیرشان باز سازی شده و سرپناهی داشته باشند.

رسم و عرف عمومی در صحنه سیاست و دولتمداری این است که پس از وقوع فجایع طبیعی و اجتماعی مسئولین حکومتی و بویژه مسئول مربوطه بسرعت در محل حاضر و اوضاع منطقه یا محل حادثه را از نزدیک بررسی و تدابیر فوری اتخاذ می گردد.

به جرات میتوان گفت که این اقدام صرفنظر از ماهیت حکومت ها انجام می پذیرد زیرا بلحاظ انسانی استقبال می شود و بلحاظ انتخاباتب و تداوم بخشیدن به حیات حاکمیت مربوطه و وجهه مثبت آن مورد بهره برداری قرار می گیرد.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی در این زمینه هم خارج از قوائد و عرف جاری قرار گرفته است و اینگونه حوادث را ابزاری برای سودجوئی بی پایان خود و انصارشان به فال نیک!! می گیرند. تجربه اندوهناک فاجعه زلزله بم هنوز در یادهاست. هنوز از سرنوشت ناپدید شدن بسیاری از چادرهای اعزامی به آن منطقه خبری نیست.

 بر طبق اخبار منتشر شده وزیر راه و شهر سازی که بلحاظ چارت دولتی بطور مستقیم در ارتباط با این فاجعه قرار دارد پس از یک هفته به بازدید از منطقه آسیب دیده رفته است. وی برای جبران تاخیر در حضور مستقیم خود در این نواحی به دروغ متوسل شده و وعده میدهد که:

دو ماهه ، مناطق زلزله زده را می سازیم ، زلزله زده ها ، فصل سرما را در خانه های خود خواهند بود ؛ من اطمینان می دهم

در حال حاضر سه ماه از تاریخ وقوع زلزله گذشته است و هنوز شاهدیم که زلزله زدگان در چادر ها بسر می برند.

اینجا ببینید

طبیعی است که از حکومتی همانند جمهوری اسلامی که در جنایت و سرکوب حقوق شهروندانش بی نظیر است و در غارت و چپاول منابع ملی بی نظیر, نمیتوان انتظار دیگری داشت. مردم ایران در کوران این تجارب و حوادث است که عزمی راسخ برای محو ستم سیاسی و اجتماعی در پیش خواهند گرفت و سرنوشت خود را بدست توانای خویش رقم خواهند زد.

آرشیو نیمه شب نوشته ها

 

منتشر شد:

 

راه کارگر - کمیته مرکزی

اندیشه نوین

ایران گلوبال

بالاترین

آزادگی

اتحاد کارگری

آزادی بیان

گزارشگران

 

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com