23.04.13 00:36 Alter: 10 yrs

فراخوان گزارشگران: در دفاع از رضا پورکریمی و سایر پناهجویان ایرانی در ترکیه همراه با متن ترجمه انگلیسی و شماره فاکس یو ان ترکیه برای ارسال به رسانه ها و نهادهای پناهندگی ترکیه

Kategorie: Meldungen Links

 

 درودهای گرم و صمیمانه ما به همه یاران و آنان که بار مسئولیت شناسی را زمین نگذاشته اند و به سرنوشت همنوعان خود بی توجه نیستند. سپاس بیکران به همه شما از اینکه در این فراخوان نیز ما را یاری کردید و همراه بودید. به خود می بالیم که بسیار رزمندگان راه رهائی و برابری را در کنار خود داریم و در دفاع از هم سرنوشتان و انسان هایی که انسان ماندند و درد و رنج مبارزه با استبداد و بیداد را بر زندگی ننگین بجان خریدند, تنها نیستیم. به این می بالیم که هنوز اعتمادها و باورهایمان را نسبت بیکدیگر از دست نداده ایم و میتوانیم دوشادوش گامهائی مشترک و مفید برداریم.

پیام ها و محبت نامه های شما عزیزان مشوق ماست و شادیم که هر باره دهها نمونه دریافت میکنیم تا انگیزه هایمان دو چندان شود و به راه مشترکمان ادامه دهیم. در میان اسامی پرشمار چهره های سیاسی فرهنگی هنری و حقوق بشری کارگری جنبش زنان و مطبوعاتی دیده میشوند و این نکته بیانگر اهمیت و عیار بالای این فراخوان است.

در تهیه و ترجمه این فراخوان محتملا خطاهائی نیز موجود اند. وجود این خطاها نه از سر عمد که مرتبط با حجم آن و نیروی کم و زمان محدود تدارک کنندگان است. از این بابت پوزش خواسته و امید که در آینده درصد اشتباهات ناخواسته تنزل یابد. از همه عزیزانی که ما را همراهی کردند تقاضا داریم که متن فارسی را به نهادها و رسانه های فارسی زبان و متن ترجمه انگلیسی را به نهادهای بینالمللی پناهندگی در ترکیه ارسال نمایند.

رضا پورکریمی و سایر پناهجویان ایرانی در ترکیه از جنس ما هستند. آنها را دریابیم!

گزارشگران شما

http://gozareshgar.com/

 

متن ترجمه انگلیسی فراخوان را از اینجا بردارید

 

شماره فاکس یو ان ترکیه

0090 3124412173

آدرس اینترنتی:

turan@unhcr.org

 

شماره کیس رضا پور کریمی:

 

 

. 385-12-046929 C 

پشتیبانی صد و هشتاد فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی, نهاد و رسانه از شاهدعینی جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت و همچنین پناهندگان ایرانی در ترکیه

 

آنزمان که از آسمان ستاره می دزدیدند و قربانی بارگاه سران جمهوری اسلامی می کردند, نمیدانستند که ستاره هائی هنوز زنده خواهند ماند و بر تاریخ خیانت و جنایت شان گواه خواهند بود. رضا پورکریمی از جمله آن بازماندگان است. در مرداب پناهندگان ایرانی در ترکیه باقی مانده است و در برابر آینده ای سراسر مبهم و اضطراب آور قرار دارد. وضعیت نگران کننده او و خانواده اش در ترکیه که گرداب پناهندگان ایرانی نامیده می شود, ما را بر آن داشت که ضمن اعتراض به اوضاع اسف بار و تشدید شونده پناهندگان ایرانی در این کشور و بویژه شهر وان از نهادهای مربوطه پناهندگی خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده های آنان و اعزام به کشور ثالث باشیم.

رضا پور کریمی که یک دهه از زندگی عزیز و پر افتخارش را در زندان های جمهوری اسلامی بسر برده است, پیش از این در دو گفتگو با گزارشگران به بخشی از دوران سیاه شکنجه و سرکوب اشاره داشته است.

گفتگوی اول

گفتگوی دوم

 

ما فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی نگرانی عمیق خود را از وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه و همچنین رضا پور کریمی و خانواده اش اعلام میداریم.

آدرس برای تماس:

gozareshgar1001@yahoo.de

gozareshgar11@yahoo.de

 

فعالین سیاسی فرهنگی و اجتماعی:

 

آرش کمانگر-  فعال سیاسی

ایرج حیدری – فعال سیاسی

احمد صبوری – فعال سیاسی

امیر جواهری لنگرودی – فعال کارگری

اکبر دیلمی - فعال سیاسی

احسان تیموری - فعال سیاسی

اردوان زیبرم - زندانی سیاسی سابق

ابراهیم آوخ – زندانی سیاسی سابق – فعال سیاسی

آمادور نویدی – فعال سیاسی

اکبر سیف – زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

امیر ابراهیمی – فعال سیاسی - پناهندگی

اکبر حاج بابائی – شاعر

اشرف علیخانی – زندانی سیاسی سابق

آراز فنی – فعال حقوق بشر

احمد شبهه – فعال حقوق بشر

امیر میرزائیان – زندانی سیاسی سابق

امین بیات – فعال سیاسی

احمد بخرد طبع – فعال کارگری

اکبر پور احمدی – خبرنگار

بهروز فراهانی – فعال کارگری

برهان دیوارگر – فعال کارگری

بهنام چنگائی – فعال سیاسی

بتول جعفری نژاد – فعال سیاسی

بیژن سعید پور – فعال سیاسی

بهرام رحمانی – نویسنده و فعال سیاسی

بهروز سورن – زندانی سیاسی سابق

بهزاد جوادیان – فعال سیاسی – پناهندگی

بهار حاجیان سه پله - فعالی سیاسی و جنبش زنان

پروین اشرفی - فعال سیاسی

پروانه قاسمی – فعال جنبش زنان

بیژن پیرزاده – فعال سیاسی

پرویز میر مکری - شاعر

پروین ریاحی – فعال سیاسی

پروانه حاجیلو – فعال جنبش زنان

پرویز داورپناه – فعال سیاسی

پیروز زورچنگ – زندانی سیاسی سابق

پرویز مختاری – فعال حقوق بشر

تقی روزبه – تحلیل گر وفعال سیاسی

جمشید صفاپور – فعال کارگری

جابر کلیبی – تحلیل گر و فعال سیاسی

جلال نادری – فعال سیاسی -  زندانی سیاسی سابق

جمشید مهر – فعال سیاسی

حمید رحیمی - شاعر

حسن حسام – شاعر و فعال سیاسی

حسین نقی پور – خبرنگار و فعال سیاسی

حسین مختار زیبائی – زندانی سیاسی سابق

ح ریاحی – مترجم و زندانی سیاسی سابق

حمید کوثری – فعال سیاسی

رحیم استخری – فعال سیاسی

رایا دشتیان – فعال سیاسی

رضا بی شتاب – شاعر

رسول شوکتی – زندانی سیاسی سابق

زرین پاک نژاد – فعال سیاسی

زری عرفانی – زندانی سیاسی سابق

سیمین دبیری - زندانی سیاسی  سابق - فعال سیاسی

سیامک جهانبخش - فعال سیاسی

سرژ آراکلی – نویسنده و شاعر

سعید صارمی – فعال سیاسی

سعید آرمان – فعال سیاسی پناهندگی

سیامک موید زاده – فعال کارگری

سوسن شهبازی – فعال سیاسی

سام قندچی – روزنامه نگار

سیاوش عبقری – فعال حقوق بشر

سیاوش محمودی – زندانی سیاسی سابق

سیروس بینا – کارشناس حوزه نفت و انرژی

سینا کلهر – فعال حقوق بشر

سهیلا شاه حسینی – فعال سیاسی

سهیلا لیندهورست – فعال سیاسی

سعید محمدی - زندانی سیاسی سابق

سوسن شهبازی - فعال سیاسی

سیروس کفائی - شاعر

شراره لاری – خبرنگار

شیدا اخوان – فعال جنبش زنان

شهرام حاجی حسینی – فعال سیاسی

شیرین شکرزاده – فعال سیاسی اجتماعی

شبنم هدایت – فعال سیاسی

صدیق جهانی – فعال کارگری

صمد شمس – فعال حقوق بشر

صفار ساعد – فعال سیاسی

علی دروازه غاری – زندانی سیاسی سابق

عسگر شیرین بلاغی – فعال سیاسی

عاطفه اقبال – زندانی سیاسی سابق

عابد رضائی – فعال سیاسی

عباس سماکار – تحلیل گر و فعال سیاسی

عباس مظاهری – زندانی سیاسی سابق

غلامحسین عسگری – فعال کارگری در تبعید

فریبا ثابت – فعال سیاسی- زندانی سیاسی سابق و فعال جنبش زنان

فاطمه جوکار - فعال سیاسی

فرزاد سلطانزاده نادری – خبرنگار

فرهنگ قاسمی – نویسنده و فعال سیاسی

فرخ قهرمانی – زندانی سیاسی سابق

فرج آلیاری – زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

فیروزه راد – فعال جنبش زنان

فرهاد متین – فعال سیاسی

فرامرز عبادت – فعال سیاسی

فرخ حیدری – زندانی سیاسی سابق

فرید افتخاری – فعال سیاسی

کاملیا اخباری آزاد – فعال و زندانی سیاسی سابق

کاوه کورسو – فعال حقوق بشر

ک - الوند - فعال سیاسی

کوکب جمالی – فعال حقوق بشر

کمال افسری – فعال سیاسی

لیلا جدیدی - فعال سیاسی

مسعود فروزش راد – زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

مینا انتظاری – زندانی سیاسی سابق

مسعود فراز – فعال سیاسی

مهران مسعودی – فعال سیاسی

مریم افشاری – فعال سیاسی

مهرداد مهرپور محمدی – نویسنده و روزنامه نگار

مهناز قزلو – زندانی سیاسی سابق

محمود خلیلی – زندانی سیاسی سابق

مینا زرین – زندانی سیاسی سابق

مقصود کاسبی – فعال سیاسی

میلا مسافر – فعال سیاسی

محمود خدرزاده – فعال سیاسی

ماندانا لاری – خبرنگار

مجید بیدار – زندانی سیاسی سابق

مریم فکری - فعال حقوق بشر

منصور عابد زاده فعال سیاسی – زندانی سیاسی سابق

مینو همیلی - زندانی سیاسی سابق و فعال پناهندگی

مسعود نوری جاوید - خبرنگار

محمود خادمی – وبلاگنویس

محمد امیرانی – فعال سیاسی

منوچهر گلشن – فعال سیاسی

مهران سیرانی – فعال سیاسی

نسیم صداقت - فعال سیاسی - زندانی سیاسی سابق

نظام جلالی – وبلاگنویس

نجمه پیله ور – فعال حقوق بشر

ندا نوآور – فعال سیاسی

هوشنگ دیناروند – فعال سیاسی

همایون ایوانی – فعال و زندانی سیاسی سابق

یاسر جودک - فعال اجتماعی

 

نهادها:

 

رادیو پیام آزادی

انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ 

انجمن حقوق بشر و دمکراسی - هامبورگ

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین

انجمن دفاع از دمکراسی در ایران – لس آنجلس – کالیفرنیا

کانون پناهجویان ایرانی در سوئد

اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران - هامبورگ

سازمان سراسری  پناهندگان ایرانی – بیمرز

اینفو ایران

اتحاد انجمن ها برای ایران آزادی – سوئد

کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ 

رادیو همبستگی با کارگران - گوتنبرگ 

 انجمن فرهنگی قصه 

رادیو سرخ - گوتنبرگ 

آسیل کمیته - گروه ایران - گوتنبرگ

 

رسانه ها:

 

وبلاگ تقی روزبه

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de

وبلاگ مینا زرین

http://mina-zarin.blogspot.de

سایت راه کارگر – کمیته مرکزی

http://rahekaregar.com

سایت پروانه قاسمی و جابر کلیبی

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

سایت راه کارگر خبری

http://www.rahekaregarnews.com

سایت اتحاد کارگری

http://etehad.se

سایت هزل دات کام

http://www.hazl.com/

رادیو پارس

http://www.radiopars.org

سایت علیه ستم جنسیتی

http://www.asj-iran.com

اندیشه نوین

http://andishehnovin.blogspot.de

وبلاگ پرتو

http://partov.wordpress.com

ایرانسکوپ

http://iranscope.ghandchi.com

وبلاگ البرز ما

http://aleborzma.wordpress.com

خبرنامه ملی ایرانیان

http://www.melli.org

سایت لجور

http://www.lajvar.se

احترام آزادی

http://ehterameazadi.blogspot.de

سایت ایران امروز

http://www.iraneemrooz.net

آنتی فا- ایران و افغانستان

http://www.antifa-iran.blogspot.com

سایت انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ

http://andishegbg.blogspot.se/

وبلاگ برسان سلام یاران

http://mina-entezari.blogspot.com

وبلاگ اشتراک

http://eshtrak.wordpress.com

باز آفرینی واقعیت ها

http://bazaferinieazad.blogspot.fr

وبلاگ رضا بی شتاب

http://rezabishetab.blogfa.com

نی لبک هائی که انسان را سرودند

http://mahnazghezelloo.blogspot.com

سایت آرشیو اسناد وحدت کمونیستی

http://www.vahdatcommunisti.com

اطلاعات نت

http://ettelaat.net

سایت کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ 

http://www.hambastegibakargaran.se/

وبلاگ ایستادگی

http://shirinshokrzadeh3.blogfa.com

سایت محمود خادمی

http://mahmoudkhademi.de

Artsoncanvas

http://wwwartsoncanvascom.blogspot.nl

سایت اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد

http://www.fffi.se/farsi

Irancare

http://irancare.blogspot.no

وبلاک دفاع از مبارزات کارگران ایران 

http://3rooz.blogspot.se/

وبلاگ خبری گزارشگران

http://gozareshgaran1.wordpress.com

سایت گزارشگران

http://gozareshgar.com

 

 

صفحات فیسبوک حمایت کنندگان از فراخوان:

https://www.facebook.com/groups/savehabib

https://www.facebook.com/masoudfr?ref=tn_tnmn

https://www.facebook.com/irananar
https://www.facebook.com/iranblackbloc?ref=hl
https://www.facebook.com/WNABI?ref=hl

https://www.facebook.com/pages/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF/274328302690199

www.facebook.com/people/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86/100000558387975

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com