19.03.16 00:47 Alter: 7 yrs

گزارشگران: بهار همیشه می آید!

Kategorie: Nachricht

 

باز هم در آستانه بهار قرار داریم. طبیعت جامه ای نو به تن خواهد کرد. شکوفه میدمد و لاله ها سر می کشند و رسوم نوروز,  این جشن باستانی از سوی میلیون ها نفر در سراسر دنیا تدارک دیده می شود. با آمدن بهار امید به تغییر و دگرگونی باز بیدار میشود. این ایام به همگان تعلق دارد. علیرغم چیرگی ستمکاران مذهبی بر کشورمان, با وجود فقر و فلاکت و تعمیق آن در گستره زیست زحمتکشان و رنجبران اما نوروز به مردم ما متعلق است و حضور آن که با بهار می آید گرامی است. آمدن بهار و نوید رویش جوانه ها و شکوفه ها, شادی و سرور عمومی, رقص و پایکوبی و مزه گرفتن عیدی, دید و بازدید و روبوسی و تقسیم مهر و محبت و جمع شدن خانواده و تقویت کانون آن بعنوان هسته تشکیل دهنده اجتماعی, نه تنها یک ضرورت که همچون خاری در چشم حاکمان که در عزا و اندوه و سیاهی و تباهی رمز زندگی و تداوم حیات خود را یافته اند, می باشد. زنده نگاه داشتن این ایام دفاع از تاریخ وفرهنگ و سرگذشت مردم کشورمان است. نوروز نیز همانند چهارشنبه سوری امروزه ابزاری است برای اعتراض به حاکمیتی که عزاداری و غم و تباهی را برای شهروندان به ارمغان آورده است و به تمایلات و خواستهای آنان بی اعتنائی میکند. اما آنچه حائز اهمیت است نه تنها استقبال از آمدن بهار بلکه پیام آن است و اینکه (رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند...چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند ).

ایام به کام! شاد و خرم و بهروز باشید!

با یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری که خاطره آنان از ذهن مردم کشورمان پاک نخواهد شد.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com