19.03.17 03:19 Alter: 11 days

محمد اعظمی: ویدا حاجبی را از یاد نخواهیم برد

Kategorie: Meldungen Links

 

ویدا حاجبی از این پس تنها در یاد ها حضور خواهد داشت. این زن سپید موی استوار را دیگر در نشست ها، تجمعات، راهپیمایی ها و جمع های دوستانه نخواهیم دید، اما از یاد نخواهیم برد که او یکی از زنان کم مانند درعرصه تجربه های سیاسی و مبارزاتی تاریخ معاصر ایران بود.

ویدا به دورانی پا به عرصه مبارزه اجتماعی و سیاسی گذاشت که شمار زنانی از این گونه عاشق مردم و فعال در صحنه اندک بود. به امتیازات مادی، سیاسی و اجتماعی خانوادگی خود پشت پا زد تا با مبارزه عدالت طلبانه و ازادی خواهانه مردمان همگام شود. تلاش های تحقیقاتی او در میان عشایر جنوب، پیوستنش به جنبش های چریکی در ونزوئلا و در ایران، مقاومت هفت ساله اش در زندان های دوران پهلوی جلوه هایی از عشق و امید به فردای روشن مردم بود.

از یاد نخواهیم برد که ویدا حاجبی بیش از نیمی از زندگی 81 ساله اش را در راه عدالت و آزادی در بند و در تبعید گذراند. هر چند سخت، اما سربلند و شاداب زیست. هیچگاه از کاوش و پرسش، از بازبینی تجربه ها و از نوجویی و کنجکاوی فکری باز نایستاد. دو کتاب "داد بیداد" و "یادها"، که به همت او تدوین و منتشر شد ، گواهی است بر تلاش های فکری او در تبعید. از یاد نخواهیم برد که ویدا حاجبی انسانی کم ادعا، مهربان و در دوستی وفادار بود. زیبایی را دوست داشت. طبیعت را ارج می گذاشت و قلب بزرگش پذیرای شگفتی های زندگی بود.

ویدا حاجبی را از یاد نخواهیم برد.

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com