20.03.17 00:27 Alter: 10 days

اطلاعیه در باره نشست تدارک حزب جدید کمونیستی در ایران

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

نشست حضوری با شرکت جمعی از  فعالین در تاریخ 27 و 28 اسفند ماه 1395 برابر با 17 و 18 مارس 2017 به منظور بحث و تبادل نظر در رابطه با تدارک عملی، سیاسی پروژه ایجاد حزب کمونیستی جدید، برگزار گردید. نشست با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز گردید. سپس نشست دستورهای پیشنهادی را به اتفاق آرا تصویب کرد.

این نشست حول موضوعات زیر به بحث و تبادل نظر پرداخت:

ضرورت تشکیل حزب، سیاستها، برنامه، اصول سازمانی، آرم و اسم  و....

حزب در داخل، امنیت، نیروی مسلح، مالی، تبلیغات، دبیرخانه، فرخوان مشترک و ایجاد کمیسیونهای مورد نیاز، تهیه و تدارک ملزومات سیاسی، سازمانی و غیره

 در این نشست در مورد تعیین زمان و مکان برگزاری کنفرانس موسس حزب و پاره ای اقدامات مهم دیگر تصمیمات لازم گرفته شد.

بنا به تصمیم نشست و به اتفاق آرا رفقا ابراهیم باتمانی، رحمت فاتحی، رضا دانش، رضا ساعی، سلام زیجی، نسرین محمودی آذر به عنوان اعضای هیئت هماهنگ کننده برای ایجاد هماهنگی و تدارک کنفرانس موسس حزب انتخاب شدند.

هیئت هماهنگ کننده

شماره های تماس

00447740076631

0046762349683

Iransocialist2017@gmail.com
Gozareshgar
info@gozareshgar.com