03.05.17 23:40 Alter: 6 yrs

گزارشگران: فریادی از اعماق!

Kategorie: Nachricht

 

نبود امنیت شغلی کارگران موضوعی است که مدت های طولانی از سوی فعالین کارگری و حامیان آنان گوشزد شده است. آمار و ارقام نجومی حوادث کاری بارها منتشر شده است. اما گوش شنوایی از سوی مسئولین رژیم موجود نبوده است و این حوادث پی در پی از میان کارگران زحمتکش کشورمان قربانی می گیرد. امروز حوالی ظهر پس از انفجاری در معدن زمستان یورت آذر شهر دهها کارگر معدن زیر آوار دفن شدند و دهها دیگر مصدوم این حادثه هستند بر طبق اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی تا کنون 33 کشته حاصل این واقعه فاجعه آمیز بوده است. فاجعه اما هنوز تداوم دارد و هنوز آمار واقعی قربانیان این حادثه قطعی نیست. این اتفاق زنگ خطری جدی است و می بایست که با جدیت و حساسیتی بیش از پیش به هشدار های فعالین کارگری گوش فرا داد و اعتراضات در این زمینه را در جهت رسا تر کردن فریاد خاموش کارگران کشورمان, سازمان داد.

برچیده باد بساط سودجویی و ستم حاکمان علیه زحمتکشان ایران

گزارشگران

03.05.3017

www.gozareshgar.com

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com