27.08.17 02:12 Alter: 5 yrs

گزارشگران: لاجوردی آئینه تمام عیار رژیم سرکوب و جنایت

Kategorie: Nachricht

 

 

گفته می شود که چندی پیش و با نزدیک شدن ایام بزرگداشت کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال  شصت و هفت علی خامنه ای درخواست کرده است تا درباره لاجوردی جلاد فیلمی ساخته شود همانند نیمروز و یک مشت دروغ و تحریف وقایع دهه شصت را به مصرف عوام برسانند. لاجوردی جلاد زندانیان سیاسی پرونده ای بشدت جنایتبار از خود بجای گذاشته است که با صد من فیلم خام و یا دست ساز نیز نمیتوان این لکه ننگ را از دامن ننگین جمهوری اسلامی زدود. صد البته درخواست ولایت فقیه برای بیدار و اراستن چهره زشت خو و بدنام این جنایتکار راه به جایی نخواهد برد زیرا که صدها شاهد عینی اعمال جنایتکارانه این معدوم هنوز زنده اند و پر شمار قربانیان آن دهه شوم خاطرات خود را از آندوران مکتوب کرده اند. لاجوردی طی عهده دار بودن مسئولیت هایش در اعدام و شکنجه هزاران زندانی سیاسی نقش مستقیم داشته است. هنوز بخش بزرگی از مردم ما بیاد می آورند آنروزهای وحشت را که روزانه اسامی دهها زندانی سیاسی اعدامی در صفحات اول روزنامه ها برای ایجاد رعب و وحشت عمومی منعکس می شدند و شکار خانه به خانه انسان های آگاه و فرهیخته شغل و مشغولیت اسداله لاجوردی بود. درباره او و اعمال پلید و ضد انسانی اش بسیار نوشته شده است و تلاش علی خامنه ای برای پاک کردن دستهای خونین وی نیز به نتیجه ای نخواهد رسید و از این جرثومه مرگ و نیستی در تاریخ مبارزات مردم کشورمان جز به بدی و ناراستی و خونخواری یاد نخواهد شد.

مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند

گزارشگران


سخنان لاجوردی، دژخیم سرشناس رژیم آخوندی در ۲۹ دی ماه ۱۳۶۳ |

سخنان لاجوردی، دژخیم سرشناس رژیم آخوندی در ۲۹ دی ماه ۱۳۶۳

http://www.iranglobal.info/node/29129Gozareshgar
info@gozareshgar.com