13.11.17 23:56 Alter: 11 days

گزارش گردهمایی همزمان اعتراضی در استکهلم و لندن روبروی سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به دستگیری مجدد محمود صالحی

Kategorie: Nachricht

 

 

در اعتراض به دستگیری و زندانی کردن محمود صالحی وبا خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط این فعال برجسته‌ی کارگری، روز یک‌شنبه دوازده اکتبر تظاهراتی در روبروی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و لندن هم زمان برگزار شد.

گردآمده‌گان پلاکاردهایی در دست داشتند، با عکس محمود صالحی با قل و زنجیر برپای در بیمارستان و شعارهایی از جمله: کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، محمود صالحی آزاد باید گردد، یاران دربند ما، درد شما درد ماست.

در انتهای گردهمایی نمایندگان احزاب، سازمان‌های سیاسی و فعالین چپ و کارگریطی سخنانی ضمنتشکر از شرکت کنندگان، دستگیری محمود صالحی را محکوم کردند و خواهان آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی شدند. 

 

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران ـ استکهلم

کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران ـ لندن
Gozareshgar
info@gozareshgar.com