08.02.18 22:53 Alter: 11 days

رضا شهابی کارگر زندانی, بطور موقت از زندان ازاد شد

Kategorie: Nachricht

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:کارگر زندانی رضاشهابی برای پنج روز به مرخصی پزشکی آمد

کارگر زندانی رضا شهابی که طی ماه های گذشته به دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی در زندان دو بار سکته کرده بود صبح نوزدهم بهمن برای پنج روز به مرخصی پزشکی آمد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران:کارگر زندانی رضا شهابی به مرخصی آمد

کارگر زندانی رضا شهابی که طی ماه های گذشته به دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی در زندان دو بار سکته کرده بود صبح نوزدهم بهمن برای پنج روز به مرخصی پزشکی آمد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، با محکوم کردن تداوم حبس این فعال کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط  رضا شهابی و معلمان در بند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، مختار اسدی، همه بازداشت شدگان اعتراضات مردمی دی ماه، زنان معترض در شهرهای مختلف کشور و باز شدن درب زندانهای کشور و خالی شدن آنها از همه انسانهای آزادیخواه و عدالت طلب است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:آزادی موقت رضا شهابی را تبریک می گوییم!

صبح امروز 19 بهمن، کارگر زندانی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای واحد تهران، جهت مداوای بیماری به مرخصی پزشکی آمد. رضا شهابي که  از 18مرداد ماه سال جاری به دلیل فعالیت های کارگری زندانی شده؛ به‌دليل وخامت جسماني كه پيش‌تر پزشك وي تشخيص داده بود،دو بار در زندان سكته كرده بود.

ما آزادی موقت رضا شهابی را به ربابه رضایی همسر این فعال کارگری و فرزندان و دوستان کارگر در سندیکای واحد و فعالین جنبش کارگری تبریک می گوییم و امیدواریم که رضای عزیز هر چه زودتر سلامتی خود را به دست آورد.

آزادی بدون قید و شرط کارگران و فعالین کارگری و دیگر زندانیان سیاسی در بند خواستی فوری و همگانی است. آزادی بیان و اندیشه و حق تجمع و اعتراض و ایجاد تشکل های طبقاتی مزدبگیران را نمی توان به بند کشید. جای کارگران و فعالین کارگری در زندان نیست!

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 19 بهمن 1396
Gozareshgar
info@gozareshgar.com