08.04.18 13:50 Alter: 5 yrs

گزارشگران: کاریکاتوری با نام حزب چپ ایران

Kategorie: Meldungen Links

 

مثلی هست که میگه اول برادری ات را ثابت کن بعد ادعای ارث و میراث بکن! حکایت حزب چپ ایران هم همینه. دو سه گرایش فدائی که طی دهه های پیشین هم همیشه دست در دست هم جیره خوار اصلاح طلبان حکومتی بوده اند و همواره بدنبال طناب اویزان شدن به یکی از جناحین حاکم بوده اند و هیچگاه هم اختلاف بنیادین در پشت کردن به خواستها و مطالبات مردمی در کشورمان نداشته اند امروز خود را بنام حزب چپ ایران ( فدائیان خلق ) مینامند. این دو سه تشکل  که اساسا موجودیتشان در اپوزیسیون رژیم سوال برانگیز است نه شباهتی به چپ  با بنیان های فکری رادیکالشان دارند و نه قرابتی با اندیشه فدائی که صدها قربانی  برای آن داده شده است. در بهترین حالت میتوان این مجموعه را حزب چپ حکومتی نامید که هنر موج سواری و پوست انداختن را بهتر از هر جریان دیگری آموخته اند و در جریان شورش های مردمی و رادیکال دیماه نیز بخوبی دیدیم که نوارهای سبز خود را در دفاع از اصلاح طلبان حکومتی مستتر کردند و شتر دیدی ندیدی!!انگار که این طیف مادرزاد رادیکال بوده اند و با رفرمیسم و اصلاح طلبی هیچ سنخیتی نداشته اند؟؟ زهی بی شرمی!

در حقیقت امر بدنامی این گرایش ها از جنبش فدائیان همیشه وبال گردن آنها بوده است. سوابق خیانت ها و حمایت از حکومت سرکوب دهه شصت در پرونده اینها ست و تاکتیک تعویض نام به چپ ایران هم در امتداد این اقدام بخش راست فدائیان است هم از اینرو افشا و پرده افکنی از این تاکتیک وظیفه همه نیروهای انقلابی است چرا که خنجری دیگر از پشت از سوی اینها بر گرده مردم کشورمان در انتظار است

یکی از متفکرین آنها نیز چندی پیش نوشت که چپ آنست که خود را چپ میداند! اینگونه نیست و این گفته شبیه حقه ای تئوریک است. چپ آنست که از خواستها و مطالبات اصیل طبقه کارگر و زحمتکشان مستقیما دفاع میکند و هرگز هم بدنبال روزی خود و حزبش دنباله رو بورژوازی هار و سرکوبگر نمیشود.

گزارشگران


جلیل |

در جواب این به اصطلاح چبباید گفت ناچریک و تنها گفت زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آرادی است زنده با ارتش رهایی بخش خلقها (ارخا )

Poyan |

دقیقا . دستت درد نکند موفق باشید

شمی صلواتی |

اینها قارچهای سمیند!
بایداینها جدی گرفت چون اینها نه حزب چپ ایران بلکه بخشی از خانواده جمهوری اسلامیند،
امروز این حزب را باید جدی گرفت چون این حزب را برای بخط کردن عوامل برید از جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان شکست خورده است
این حزب به اصطلاح از طیف فدای قرار است مانع سرنگونی جمهوری اسلامی بشود
اینها را جدی باید گرفت و بطور جدی باید نقدشان کرد و در کمال جسارت افشا یشان کرد، اینها حلقه مرکزی حزبی هستند برای برای متشکل کردن ملی مذهبی ها و عواملین جمهوری اسلامی در خارج از کشور. تا فضای رسانه و سیاسی خارج کشور را مسموم و در این شرایط خاص روحانی را نجات دهند و جمهوری اسلامی را نجات دهند

غلام عسگری بختیاری |

رفیق گرامی من وتومیلیونها انسان درد کشیده ازحکومتهای شاه وشیخ هرگزخیانت ها ورذالتها وخودفروشی های عده ای بصطلاح انقلابی نمارافراموش نخواهیم کرد.
واقعیت این است که این عده محدود وهمپالگی های آنهاسرزیربرف کرده اند وتصورمیکنند کسی آنهارانمی بیند اما چنین نیست واتفاق هرچه به دوران پایان تاریخ مصرف حکومت ملایان مزدوردول استعماری وسرمایه داری نزدیک میشویم مابیشتربه دنبال پیش کشیدن حساب وکتاب ها خواهیم بودوچهره حضرات بوقلموصفت رابه توده های تحت ستم وتبعیض داعشیان حاکم نشان خواهیم دادتا فریب ترفندهای فریبکارانه آنهارانخورند.
مطلب نگاشته شده شماکوتاه اما بسیارراستین وپرمحتوابود ومن دستت رابه دوستی می فشارم.
به امیدصبح آزادی متحدوپیروزباشید.

ا. م. شیری |

بار «چپ» به منزل نمی‌رسد
در اظهارات نظرات پیرامون باصلاح حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کلمه «چپ» بطور مرتب و بطور مکرر تکرار می‌شود بدون اینکه کسی مفهوم و منشاء آن را در نظر بگیرد.
بدیهی است که تمامی جریان‌های فکری- سیاسی اعم از بورژوایی، خرده‌بورژوایی و کارگری بطور عام دارای جناح‌های چپ، راست و اکثرا میانی می‌باشند.
طراحان غربی (منظور غرب ایدئولوژیک است) پس از شکست سخت فاشیسم سرمایه‌داری در مقابل اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم و گسترش نفوذ کمونیسم در میان توده‌های استثمارشونده در سراسر گیتی، به تلاش‌های گسترده‌ای برای به فراموشی سپردن، به سخن دقیق‌تر، برای حذف کلمات سرمایه‌داری و کمونیسم از ادبیات سیاسی دست زدند. در نهایت عبارت «سوسیال- دموکراسی» را بمثابه جایگزین سرمایه‌داری و کلمه «چپ» را بعنوان جایگزین کمونیسم انتخاب نمودند که هیچ کدام از این عناوین مفهوم و ماهیت سرمایه‌داری و کمونیسم را بیان نمی‌کند. برغم این، طراحان امپراطوری آمریکا بخاطر کلمه «سوسیال» حتی به پذیرش عبارت سوسیال - دموکراسی هم تن ندادند.
اگر چه عنوان ترکیبی «سوسیال- دموکراسی» سابقه تاریخی دارد، اما سوسیال- دموکراسی...

ﺳﻮﺳﻦ |

ﻟﻘﺎﺡ اﻫﺮﻳﻤﻨﻲ!! اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭا ﺑﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ,ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻓﺪاﻳﻲ,ﻧﺎﻡ ﭼﺮﻳﻚ,ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺭﻓﻘﺎﻱ ﺑﺨﻮﻥ ﺧﻔﺘﻪ,ﺣﺘﻲ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺭا ﻟﻜﻪ ﺩاﺭ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ..اﻳﻨﻬﺎ اﺯ ﻛﻲ و ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪاﻓﻊ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﻠﻖ ﺑﻮﺩﻩ اﻧﺪ? ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﺮﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻔﻬﺎﻱ ﻃﻮﻳﻞ ﺭاﻱ اﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ وو ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ اﻳﺮاﻥ ﺭاﻱ ﺩاﺩﻧﺪ,ﻳﺎ ﻧﻪ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮﻩ ي ﭼﭗ اﻳﺮاﻥ اﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺯﺩﻩ اﻧﺪ... ﺷﺮﻡ ﻳﻚ اﺣﺴﺎﺱ اﻧﻘﻼﺑﻲ اﺳﺖ, ﺩﺭﻳﻐﺎ ﻛﻪ اﻳﻨﺎﻥ ﺑﻮﻳﻲ اﺯ ﺁﻥ ﻧﺒﺮﺩﻩ اﻧﺪ

عباس |

دي ماه گذشته خط بطلان به إصلاحات كشيده شد
اصلاح طلب اصولگرا ديه تمومه ماجرا!!
حال چه ترفندهايي دارند كه بكار ببندد؟

عباس |

دي ماه گذشته خط بطلان به إصلاحات كشيده شد
اصلاح طلب اصولگرا ديه تمومه ماجرا!!
حال چه ترفندهايي دارند كه بكار ببندد؟Gozareshgar
info@gozareshgar.com