18.07.09 18:35 Alter: 14 yrs

آکام: پاسخ به نظرخواهی گزارشگران

Kategorie: Meldungen Links

 

1ـ هم اینک مطرح می شود که "عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است"، با توجه به رویدادهای اخیر، نظر شما در این مورد چیست؟

در حال حاضر نمیتوان مردم را از او رویگردان کرد مردم و علی الخصوص نسل جوان تشنه یک نوع کنجکاویند و اکنون آنها ارمانهایشان را تنها در موسوی میبینند. با روشن کردن مردم از هر طریق ممکن باید این واقعیت را به آنها ثابت کرد که موسوی آن رهبر ایده آلی نیست که انها می خواهند. ولی میتوان از موسوی بعنوان پلی بهر جست .

2ـ  با در نظر گرفتن اینکه موسوی همواره تأکید بر حفظ نظام داشته و دارد، آیا ایشان دارای این ظرفیت هست که بتواند با رهبری جنبش سبز، ایران را به آزادی برساند؟

متاسفانه خیر. صدا البته ایشان خود برخاسته از این نظام و پایبند به این نظام است البته ایشان شاید مایل به تغییر این دولت باشد ولی مطمئنا حاضربه رویگردانی از نظام و ولایت فقیه نخواهد بود. پس امی به رهبری او میتواند امیدی واهی باشد. پیشتر نیز چنین تجربه تلخی را چشیده ایم همانطور که خاتمی با آن شعار های کذایی اش بر مسند ریاست جمهوری نشست و با اندکی آزادی که باخود آورد باعث شد سیل زندانی ها بیشتر و آزادیها نیز محدودتر شود.

موسوی وقتی خود را برخاسته از این نظام و وابسته به آن بداند مسلما هیچ نیرو و ترس و ..  نیز او را تهدید نخواهد کرد. حتی نیروهای سرکوبگر به خود اجازه چنین کاری را نخواند داد.

 3ـ چه راهکارهایی را برای تشکیل شورای حمایت از جنبش خونین مردم و یا هر نهاد هدایت گر دیگر پیشنهاد می­کنید؟ فکر می کنید در عین حال واکنش نیروهای مختلف شرکت کننده در این خیزش ها ، نسبت به این راهکارها چیست؟ 

متاسفانه مردم در حال حاضر متحد نیستند و باتوجه به وقایعی هم که پیش آمد شاید خیلی ها متوجه این واقعیت شده باشند. با ترس و رعب و وحشتی که در بین مردم ایجاد کرده اند کمتر کسی حاضر است از این سد بگذرد یا خود را فدا کند حرفها بسیارند اما در عمل چیز دیگری را میتوان دید.

باید در حد امکان با فرخوانهای بیشتر مردم بیشتری را به این حمایتها دعوت کرد حداقل در چنین موقعیتی شاید لازم باشد خیلی ها عقاید و نظرهایشان را در این مدت فراموش کنند و با هم همعقیده و همراه شوند. تنها هدف باید یکی باشد

همچین باید سعی کرد در این برهه زمانی این بهانه نیز از حکومت گرفته شود که مردم وابسته به نهادی غیر از نهاد مردمی و خودجوش هستند

 

 4ـ با توجه به سرکوب­های اخیر و حضور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چه راهکارهایی را برای مردم و به ویژه خارج از کشوری ها ارایه می­دهید که مانع حضور وی بر مسند ریاست جمهوری باشد؟ لطفا این راه کارها در مورد مردم ایران و خیل گسترده تبعیدیان و مهاجران ایرانی بیان کنید.

حتی المکان باید تلاش کرد تا چهره کریه او را بیشتر به جهانیان معرفی کرد و صد البته این وظیفه روشنفکران و خیل تبعیدیان و مهاجران ایرانی است . باید تلاش کرد تا از سفرهای احمدینژاد به کشورها جلوگیری شود و کشورهای دعوت کننده ایشان را ملامت کرد . سعی در برقراری ارتباط هرچه بیشتر با سیاستمداران کشورهای دیگر کرد و ... آنها را نیز با این حمایتها همسو کرد.

5ـ چرا تا کنون اپوزیسیون داخل و خارج کشور نتوانسته­اند یک شورای حمایت از خیزش­های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند؟

تا زمانی که اپوزیسیون ها اختلافات فی مابین را فراموش نکنند و همدیگر را متهم به انواع اتهامات نکنند نمیتوان به آنها امید وار بود همچین شاید این اپوزیسیون ها نیز احساس میکنند در صورت حمایت آشکارا از جنبش مردم داخل ایران باعث شود  تا سرکوبها نیز بیشتر شود نباید اجازه داد به مردم انگ وابستگی زد.

 

6- بصورت عمومی نظر و طرز برخورد نیروهای شرکت کننده در این خیزش ها نسبت به یکدیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟

 در حال حاضر حمایت ها به گونه های مختلف از مردم دیده میشود ولی در کل هیچ کدام از این نیروهای شرکت کننده دارای مسیری واحد و مشخص نیستند. برای همین نیز کاملا ناموفق بوده اند

7- آیا فکر می کنید، جناح های مختلف حکومتی در پی آمد راهکارهای مختلف نیروهای شرکت کننده در خیزش ها ، عکس العمل های مختلفی ارائه خواهند داد و یا اینکه همانند گذشته سعی خواهند کرد که به یک پارچه گی نسبی دست یابند؟ در این میان آیا نیروهای سرکوب گر متصل به جناحهای مختلف حکومتی ، به روش های مختلفی دست خواهند زد ؟

  جناح های داخل ایران را نمیتوان نقطه امید مردم بحساب آورد همه آنها خود را مستلزم حمایت از رهبری و ولایت فقیه و گاها از نظام میدانند و این جناح ها حتی در صورت حمایت از مردم نیز نمیتوانند جلوی سرکوبها را بگیرند همچنین نیروهای سرکوبگر را نیز نمیتوان تنها وابسته به یک جناح خاص دانست و یا همه آنها را بسیج خواند.

 

با تشکر آکام

فنلاند 2009-07-16

 با سپاس از شما

گزارشگران

 

www.gozareshgar.com

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com