18.07.09 18:50 Alter: 14 yrs

احمد زاهدی لنگرودی: پاسخ به نظرخواهی گزارشگران

Kategorie: Meldungen Links

 

 

در پی تحولات اخیر و خیزش­های مردمی در ایران، از همه­ی نیروهای فعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقاضا می­شود به پرسش­های زیر پاسخ دهند، بدیهی است که فرآیند این پاسخ­ها در جهت روشنگری و آشنایی بیشترمردم از رویدادهای اخیر خواهد بود و به شرایطی که بتوان به کنشگری آگاهانه­تر پرداخت، یاری خواهد رساند.

 

1ـ هم اینک مطرح می شود که "عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است"، با توجه به رویدادهای اخیر، نظر شما در این مورد چیست؟

به نظرم این کار در شرایط کنونی اشتباه است و همان هدفی است که ارتجاعیون به دنبال آن هستند

2ـ  با در نظر گرفتن اینکه موسوی همواره تأکید بر حفظ نظام داشته و دارد، آیا ایشان دارای این ظرفیت هست که بتواند با رهبری جنبش سبز، ایران را به آزادی برساند؟

تا این لحظه میرحسین همواره در کنار مردم بوده و تاکید وی بر حفظ نظام بدین چهره نیست و به نظر من بیشتر یک کار تاکتیکی است؛ همانطور که وی صریحاً در مناظره ها گفته و تاکید داشته که (مثلاً) شخصاً شیوه پیاده سازی اصل 44 که منجر به بروز فجایعی در کشور شده است باور ندارد و غیره؛

 3ـ چه راهکارهایی را برای تشکیل شورای حمایت از جنبش خونین مردم و یا هر نهاد هدایت گر دیگر پیشنهاد می­کنید؟ فکر می کنید در عین حال واکنش نیروهای مختلف شرکت کننده در این خیزش ها ، نسبت به این راهکارها چیست؟ 

مبارزه مسالمت آمیز و حفظ نیروها توامان با کادرسازی و آگاهی بخشی عمومی
نیروهای شرکت کننده منتظر دستور فلان رهبر سیاسی نبوده و نیستند و خودشان همواره پیشرو تر از همه جریان های سیاسی خط مشی و هدف خودذ را مشخص کرده اند، این گونه ارائه راهکار جز فرصت سوزی و جداسازی خطوط مردم ـ همان کاری که اپوزوسیون نا توان جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته کرده اند ـ نتیجه دیگری ندارد

 

 4ـ با توجه به سرکوب­های اخیر و حضور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چه راهکارهایی را برای مردم و به ویژه خارج از کشوری ها ارایه می­دهید که مانع حضور وی بر مسند ریاست جمهوری باشد؟ لطفا این راه کارها در مورد مردم ایران و خیل گسترده تبعیدیان و مهاجران ایرانی بیان کنید.

به شخصه نه باوری به فعالیت های خارج نشینان دارم و نه نیازی به آن می بینم و نه اساساً آن ها را، هیچ کدام از هیچ طیفی قبول ندارم. به نظرم تنها همین که در مسائل ایران دخالت نکنند،  بر سر رهبری مردم به جان هم نیافتند و برای مردم راهکار پیشنهاد نکنند و در یک کلام، زبان به دهان بگیرند، بهترین عملکرد است

5ـ چرا تا کنون اپوزیسیون داخل و خارج کشور نتوانسته­اند یک شورای حمایت از خیزش­های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند؟

چرایش را از خودشان بپرسید؛ به نظر من عدم درک دموکراتیک از شرایط و ناتوانی در تحلیل موقعیت و نشناختن زمان ، در طول سه دهه همه خارج نشینان را اخته ساخته است و دیگری امیدی به آن ها نیست

6- بصورت عمومی نظر و طرز برخورد نیروهای شرکت کننده در این خیزش ها نسبت به یکدیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟

در داخل کشور بسیار مهربان و آگاه و توانا، در خارج از کشور کوته نظر و ناتوان و نادان

 

7- آیا فکر می کنید، جناح های مختلف حکومتی در پی آمد راهکارهای مختلف نیروهای شرکت کننده در خیزش ها ، عکس العمل های مختلفی ارائه خواهند داد و یا اینکه همانند گذشته سعی خواهند کرد که به یک پارچه گی نسبی دست یابند؟ در این میان آیا نیروهای سرکوب گر متصل به جناحهای مختلف حکومتی ، به روش های مختلفی دست خواهند زد ؟

توان یکپارچگی بیشتر از این را ندارند و فکر نمی کنم بتوانند به مقاومت در برابر راهکارهای مختلف توده ای بپردازند، مگر این که به خشونت باز بیشتری دست بزنند که طبعاً در کوتاه مدت به بقای شان منجر می شود؛
پیشبینی من راه افتادن خشونتی تمام عیار است که متاسفانه نیروهای بالنده جامعه را حذف کرده و باز جنبش را در خلاء افرادی قرار خواهد داد که می توانستند برای پیاده سازی دموکراسی کارآ باشند. مهمترین راهکار اینک باید حفط نیروها و آگاهی بخشی عمومی باشد

 

با سپاس فراوان از همیاری و مشارکت شما و به امید پیروزی  

گزارشگران

www.gozareshgar.com

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com