20.07.09 04:47 Alter: 14 yrs

صادق شکیب: پاسخ به نظرخواهی گزارشگران

Kategorie: Meldungen Links

 

در پی تحولات اخیر و خیزش­های مردمی در ایران، از همه­ی نیروهای فعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقاضا می­شود به پرسش­های زیر پاسخ دهند، بدیهی است که فرآیند این پاسخ­ها در جهت روشنگری و آشنایی بیشترمردم از رویدادهای اخیر خواهد بود و به شرایطی که بتوان به کنشگری آگاهانه­تر پرداخت، یاری خواهد رساند.

 

1ـ هم اینک مطرح می شود که "عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است"، با توجه به رویدادهای اخیر، نظر شما در این مورد چیست؟

 

این پرسش از اساس تحریک آمیز است همیشه باید مطابق وضعیت وبا در نظر گرفتن توازن و آرایش نیروها با در نظرگرفتن امکانات عملی در مسیر درست به طرح پرسش پرداخت ماهیت اینهایی که این سخنان را مطرح می کنند

مشکوک به نظر می رسد

2ـ  با در نظر گرفتن اینکه موسوی همواره تأکید بر حفظ نظام داشته و دارد، آیا

ایشان دارای این ظرفیت هست که بتواند با رهبری جنبش سبز، ایران را به آزادی برساند؟

چرانتواند . با این پشتوانه مردمی آنهم مردم با شعوروبا فرهنگ همه چیز
عملی است .مگردرحالت کلی جنبش هد ف دیگری داردجز آزادی ....

 3ـ چه راهکارهایی را برای تشکیل شورای حمایت از جنبش خونین مردم و یا هر نهاد هدایت گر دیگر پیشنهاد می­کنید؟ فکر می کنید در عین حال واکنش نیروهای مختلف شرکت کننده در این خیزش ها ، نسبت به این راهکارها چیست؟ 

پرسش نامفهوم است لااقل برای بنده . این شورای حمایت از طرف چه کسی یا نهاد هدایت گر ازطرف چه کسانی . نیروهای مختلف یا همان مردم در صحنه از واکنش حمایتی صا دقانه ی هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر کجای جهان درراستای گسترش جنبش به گرمی استقبال میکند

 

 4ـ با توجه به سرکوب­های اخیر و حضور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چه راهکارهایی را برای مردم و به ویژه خارج از کشوری ها ارایه می­دهید که مانع حضور وی بر مسند ریاست جمهوری باشد؟ لطفا این راه کارها در مورد مردم ایران و خیل گسترده تبعیدیان و مهاجران ایرانی بیان کنید.

 

مردم در صحنه در عمل هوشمندانه راهکارها رانشان می دهند. تابع نسخه پیچی نیز نیستند .در مورد ایرانیان خارج نشین همین کاری که الان میکنند بهترین کار است. حمایت همدلانه از هموطنا ن خود ورساندن پیامشان به گوش مردم جهان

5ـ چرا تا کنون اپوزیسیون داخل و خارج کشور نتوانسته­اند یک شورای حمایت از خیزش­های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند؟

 

چون تاکنون سفر خارجی نداشته ام دقیقا نمی توانم نظر بدهم ولی به گمانم بر مینای شنیده هایم اکثر ( نه همه ) اپوزسیون خارج یا بریده اند یا به دنبال منافع شخصی خود هستند . در ضمن مگر قرار است جنبش از خارج هدایت شود چه کسی این فتوا را داده است ؟

 

6- بصورت عمومی نظر و طرز برخورد نیروهای شرکت کننده در این خیزش ها نسبت به یکدیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 اگر سوال مربوط به داخل کشور باشد وفوق العاده عالی و خوب

 

7- آیا فکر می کنید، جناح های مختلف حکومتی در پی آمد راهکارهای مختلف نیروهای شرکت کننده در خیزش ها ، عکس العمل های مختلفی ارائه خواهند داد و یا اینکه همانند گذشته سعی خواهند کرد که به یکپارچه گی نسبی دست یابند؟ در این میان آیا نیروهای سرکوب گر متصل به
جناحهای مختلف حکومتی ، به روش های مختلفی دست خواهند زد ؟

شکاف جناح های حکومتی ترمیم ناپذیر است در مورد بخش دوم به گمانم به روش های مختلف دست خواهند زد  

 

با سپاس فراوان از همیاری و مشارکت شما و به امید پیروزی

گزارشگران

www.gozareshgar.com


Gozareshgar
info@gozareshgar.com