23.07.09 21:55 Alter: 14 yrs

سعید (گیل آوا): پاسخ به نظرخواهی گزارشگران

Kategorie: Meldungen Links

 

 

1ـ هم اینک مطرح می شود که "عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است"، با توجه به رویدادهای اخیر، نظر شما در این مورد چیست؟

 

بنظرم اگر موسوی اهل حق و عدالت خواهی واقعی بود، هیچوقت نمی توانست انتصاب خود را به عنوان یکی از 4 کاندیدای شورای نگهبان بپذیرد. فکر میکنم که در نهایت مردم از پشت  او خارج خواهند شد و مبارزه رادیکال تر خواهد شد.

 

2ـ  با در نظر گرفتن اینکه موسوی همواره تأکید بر حفظ نظام داشته و دارد، آیا ایشان دارای این ظرفیت هست که بتواند با رهبری جنبش سبز، ایران را به آزادی برساند؟

 

خیر. باید توجه داشت که موسوی طی سی سال عمر رژیم جمهوری اسلامی همواره به عنوان یکی از خادمان وفادار این نظام همیشه سرکوبگر، توانست خود را در درون این سیستم حکومتی حفظ کند و هیچوقت هم از جنایات بیشمار این رژیم تا زمانی که خود احساس قربانی شدن کرد سخنی نگفت. بنابراین میتوان انگیزه حضور او در این نظام را بیشتر در مشترکات دیدگاهی و فلسفی او با حکومتگران اصلی حکومت ولایت فقیه جستجو کرد. حال اینکه کسانی میتوانند با سردمداران این رژیم بطور جدی چنگ در چنگ بشوند و جنبش مردم ایران را به سر منزل مقصود برسانند که هیچ نشانی از مشترکات فلسفی و فرهنگی با حاکمان فعلی نداشته باشند.

3ـ چه راهکارهایی را برای تشکیل شورای حمایت از جنبش خونین مردم و یا هر نهاد هدایت گر دیگر پیشنهاد می­کنید؟ فکر می کنید در عین حال واکنش نیروهای مختلف شرکت کننده در این خیزش ها ، نسبت به این راهکارها چیست؟ 

مردم به حامیانی نیاز دارند که بطور عملی به حمایت شان بر خیزند. تجربه ای که در گذشته از ایجاد اینگونه شوراهای حمایتی داشتیم خیلی مثبت نبود، چون تمامیت خواهی ها و مقدم قرار دادن منافع گروهی و حزبی بر منافع مردم بپا خاسته چون آفتی همه جا ریشه دوانده است و زدودن این عارضه غیر دمکراتیک از افکار بسیاری از سیاسیون سابقه دار ما کاری است کارستان. متا سفانه نیروهای اپوزیسیون ما صرفأ با هم اختلافات سیاسی یا ایدیولوژیک ندارند بلکه با هم دشمن اند! 

 4ـ با توجه به سرکوب­های اخیر و حضور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چه راهکارهایی را برای مردم و به ویژه خارج از کشوری ها ارایه می­دهید که مانع حضور وی بر مسند ریاست جمهوری باشد؟ لطفا این راه کارها در مورد مردم ایران و خیل گسترده تبعیدیان و مهاجران ایرانی بیان کنید.


صورت مسئله احمدی نژاد نیست بلکه کل حکومت جمهوری اسلامی است که پتانسیل و ظرفیت ارتجاع پروری دارد. باید موانع باز دارنده ذهنی را شکست و با حفظ اصول، حول محور مشترک سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی  به اتحاد عمل رسید.

 

5ـ چرا تا کنون اپوزیسیون داخل و خارج کشور نتوانسته­اند یک شورای حمایت از خیزش­های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند؟

 

تشکل های اپوزیسیون  بویژه در خارج کشور، هنوز فرهنگ مدارا و مشارکت را نیا موخته اند و مردم را از برکت داشتن یک اپوزیسیون متحد (تاکتیکی) و فرا گروه محروم کرده اند در حالیکه امروزه ضرورت چنین نیروی فرا گیری کاملا محسوس است.

 

6- بصورت عمومی نظر و طرز برخورد نیروهای شرکت کننده در این خیزش ها نسبت به یکدیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

تلاشهای جمعی در جهت تحقق اهداف و آرزوهای مشترک باعث نزدیکی و همدلی بخش بزرگی از مردم ایران نسبت به یکدیگر شده است. در خارج از کشور نیز همگامی های مثبتی در بین ایرانیان خارج از کشور دیده شده است، که این همگامی ها میتواند در بثمر رسیدن خواسته های مشترک در تداوم راه بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده باشد.

با تشکر

سعید (گیل آوا)       

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com