24.07.09 23:24 Alter: 14 yrs

سیامک ستوده: پاسخ به نظرخواهی گزارشگران

Kategorie: Meldungen Links

 

 در پی تحولات اخیر و خیزش­های مردمی در ایران، از همه­ی نیروهای فعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقاضا می­شود به پرسش­های زیر پاسخ دهند، بدیهی است که فرآیند این پاسخ­ها در جهت روشنگری و آشنایی بیشترمردم از رویدادهای اخیر خواهد بود و به شرایطی که بتوان به کنشگری آگاهانه­تر پرداخت، یاری خواهد رساند.

1ـ هم اینک مطرح می شود که "عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است"، با توجه به رویدادهای اخیر، نظر شما در این مورد چیست؟

بله یکی از وظایف اساسی ما رها کردن جنبش از قید رهبری های ارتجاعی و سازشکار است.

2ـ  با در نظر گرفتن اینکه موسوی همواره تأکید بر حفظ نظام داشته و دارد، آیا ایشان دارای این ظرفیت هست که بتواند با رهبری جنبش سبز، ایران را به آزادی برساند؟

خیر

3ـ چه راهکارهایی را برای تشکیل شورای حمایت از جنبش خونین مردم و یا هر نهاد هدایت گر دیگر پیشنهاد می­کنید؟ فکر می کنید در عین حال واکنش نیروهای مختلف شرکت کننده در این خیزش ها ، نسبت به این راهکارها چیست؟ 

در شرایط کنونی مهمترین صف بندی در میان اپوسیون صف بندی میان نیروهای سرنگونی طلب و اصلاح طلب می باشد. در خارج آنطور که اخبار نشان میدهد نیروی اصلاح طلب سعی در قبضه کردن رهبری و خقه کردن هرگونه مخالفت و آزادی بیان نیروهای انقلابی و مخالف است. لذا این شورا باید در درجه اول متکی بر خواست سرنگونی جمهوری اسلامی و آنهم سرنگونی انقلابی (در هم شکستن ماشین دولتی) باشد. تا بتواند همه نیروهای سرنگونی طلب را گرد آورد. قسمت دوم سوال شما روشن نیست. این شورا باید کمیته های مختلفی برای در دست گرفتن فعالیت های مختلف تشکیل داده و در مسیر تعین شده حرکت کنند. مثل کمیتهی برگزاری تظاهرات، کمیته برگزاری سخنران، کمیته برگزاری تحصن، نمایشگاه عکس، تاتر خیابانی برای روشنگری غیر ایرانیان، برگزاری برنامه های تلویزیونی ساتلایتی و کمیته های متنوع دیگر برای به کار گیری و بحرکت در آوردن انرژی انقلابی مردم خارج از کشور در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی . صرفا ایجاد شورائی که گه گاه اعلامیه و بیانیه بدهد کارساز نیست. باید از طریق کمیته ها همه نیروهای فعال سازمان ده را مشغول کرد.

4ـ با توجه به سرکوب­های اخیر و حضور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چه راهکارهایی را برای مردم و به ویژه خارج از کشوری ها ارایه می­دهید که مانع حضور وی بر مسند ریاست جمهوری باشد؟ لطفا این راه کارها در مورد مردم ایران و خیل گسترده تبعیدیان و مهاجران ایرانی بیان کنید.

من در بحث کمیته ها بخشی از این راهکارها را توضیح دادم. دادن نشریه نیز یکی از مهمترین مسئله برای خنثی کردن تبلیغات و تحریفات اصلاح طلبان است. در حال حاضر نشریه روشنگر در تورنتو بعنوان یک نشریه رادیکال و پر نفوذ با تیراژ 5 هزار در ماه همین وظیفه را بخوبی در اینجا انجام می دهد. ما با استفاده از این ارگان و برنامه های تلویزیونی که خود من بطور هفتگی در کانال ای تو دارم، بطور جدی اصلاح طلبان را در اینجا دچار مشگل کرده ایم. من حتی پیشنهاد می کنم که انتشار این نشریه را در نقاط دیگر گسترش دهید و آنرا به یک ارگان سرتاسری سرنگونی طلب تبدیل نمایئد.

یا نشریه ای از این نوع را در هر کشور بوجود آورید. آدرس سایت این نشریه بفرار زیر است:

www.rowshangar.com

5ـ چرا تا کنون اپوزیسیون داخل و خارج کشور نتوانسته­اند یک شورای حمایت از خیزش­های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند؟

بخش اصلاح طلب این اپوزیسیون اینکار را کرده است. بخش چپ و انقلابی آن است که منفعل و پراکنده باقی مانده است. علت آن پراکندگی و انفعال این چپ در خارج از کشور است.

 

 بصورت عمومی نظر و طرز برخورد نیروهای شرکت کننده در این خیزش ها نسبت به یکدیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟  

فکر می کنم اینرا در خلال پاسخ های بالا توضیح دادم. 

7ـ آیا فکر می کنید، جناح های مختلف حکومتی در پی آمد راهکارهای مختلف نیروهای شرکت کننده در خیزش ها ، عکس العمل های مختلفی ارائه خواهند داد و یا اینکه همانند گذشته سعی خواهند کرد که به یک پارچه گی نسبی دست یابند؟ در این میان آیا نیروهای سرکوب گر متصل به جناحهای مختلف حکومتی ، به روش های مختلفی دست خواهند زد؟

  در حال حاضر چشم انداز سازش بین این جناح ها نیست. و تا زمانی که این وحدت و مسازش وجود ندارد وحدت روشی هم در میان آنها نخواهد بود.

 

با سپاس فراوان از همیاری و مشارکت شما و به امید پیروزی

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com