15.05.10 21:38 Alter: 13 yrs

نظرخواهی گزارشگران از مجید امید

Kategorie: Meldung Rechts

 

نظرخواهی گزارشگران از فعالین سیاسی درباره اوضاع کنونی

با تشکر از شما

 

لطفا و برای آشنائی خوانندگان سایت خود را معرفی نمائید

golpira.blogspot.com: پاسخ

 

اعتراضات خیابانی که از نزدیک به یک سال پیش شروع شد امروزه بطور محسوسی فروکش کرده است و یا به تعبیری شکل عوض کرده است و در مناسبتهای مختلف انجام میپذیرد. بطور کلی و درحال حاضر وضعیت این جنبش عمومی را چگونه ارزیابی میکنید؟

پاسخ: از آنجا که آموخته های ریشه ای من محدود میشود به هنر و ادبیات، وارد شدن به دایره سیاست برای من، کاری ست سخت و خطر آفرین اما به سبب ارزشگزاری مثبت ام به پنجره پر بار گزارشگران و شخص بهروز سورن، این خطر را به جان میخرم. من در پیشی نه چندان دور، احساس ام را پیرامون اعتراض های اخیر" اشتیاق سبز رنگ" در قاب شعری به نام " واپس آهنگی جسورانه و خونین" بر حاضران این اعتراض و شاهدانش نیز وصیت کرده ام.

این جنبش و اعتراض اش درنظر بسیاری از صاحب نظران گریه های واخورده سی سال حوادث کمر شکن در ایران اسلام زده است. اما از نگاه این قلم: اشتیاق به دریافت آزادی های اندکی بیشتر از فردای حضور خاطمی در پست ریاست جمهوری نبوده است، جنبشی که در عمومیت خود تا امروز، جز بازگشت به دهه 60 چشم انداز دیگری را به نمایش نگذارده و جان باخته اش نیز قدمی از ندا آقا سلطان وا پس ننهاده. هر چند که در کناره های این جنبش، تلاش های تحسین بر انگیز گروه های دانشگاهی و دیگر جریان های روشنفکری با هدف رهنمونی حرکت به سوی رهائی بر نمطی ساختار شکن کم نبوده، اما حرف آخر را تا اینک اکثریتی زده که  خواهان آراستن است و نه دیگرگونی.

جنبش سبز با تعریف بالا که روزهای آخرش را طی می کند، توانست حرمت قدسی گون جمهوری اسلامی را در اذهان عمومی به شکلی گسترده و باور نکردنی بشکند و آن گریه های واخوردهِ مورد بحث اندیشمندان، تازه از امروز می رود که با هر جرقه ای، امکان انفجارش فراهم گردد.

 

آیا خشونت اعمال شده از سوی حاکمان در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردم که منجر به کشته شدن دهها نفر و صدها زخمی و بازداشتی دیگر شده است میبایستی همچنان و همواره  با پاسخی مداراطلبانه روبرو گردد؟

پاسخ: بی گمان آدمی به پشتوانه  ویژه گی های انسانی اش هرگز به گرگ در نماد وجودی درنده یورش نمی برد، اما به هنگام حمله ور شدن این موجود اگر به دفاع از خود به هر وسیله ای، آری به هر وسیله ای دست نیازد، هم امنیت جانی و محیطی خود را به خطر انداخته وهم بخش یا بخش هایی از برگزیده های انسانی اش به یغما خواهد رفت.

 

بنظر شما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی کدام است؟ آیا با تمرکز مبارزات مردمی بر نقطه ضعفهای رژیم میتوان نتایج موثرتری حاصل کرد؟

پاسخ: این قلم با گذر از،  نقاط ضعف رژیم اسلامی در گزینه های سیاسی، اقتصادی، ناهم گونی و اختلاف در چپاول و فراوانی ترسی نادر به گواه تاریخ، به مرکزی انگشت میگذارد که به درستی نقطه ی قوت اینان به حساب می آید، یعنی: نماینده گی بی بدیل خدا در یک حکومت اسلامی، و تا زمانی که ناراستی تابوی جدائی دین از حکومت و سیاست به زبانی ساده به باور توده ها ننشیند، دلالان خدا و دین با توسل به قرآن و عاشورا، خر مراد را سواره می تازند .                                                             آری به زبانی ساده: باید که مار را نوشت و همزمان نقاشی کرد و پاشنه آشیل حکومت اسلامی باور به سکولاریزم در اذهان توده هاست.

 

کاستی های جنبش خیابانی کدامند؟

پاسخ: نمی دانم

 

نقش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم را چگونه دیدید؟

پاسخ: مثبــــــــــــــــــت، امـــــــــــا: اگر حرکت های اعتراضی داخل ایران را به صورت یک نمودارِ هر روزه رسم می کردیم – با گذر از نمونه هائی اندک- نقش ایرانیان خارج از کشور بر بستر همان افت و خیز ها شناور بوده است، بی برنامه ای مستقل و طرحی نو. اگر سبز ایران به هر دلیل نقلی یکشبه آبی می گردید، شال و کلاه ما نیز بی هیچ پویشی به رنگ آبی مزین می شد. چرا؟ کاش می دانستیم.

 

تا کنون صدها شعار از سوی معترضین به جمهوری اسلامی طرح شده است. کدامیک از شعارها را گویای سطح مبارزات مردمی میدانید؟

پاسخ:- جدا از نیروهای چپ و طیف روشنفکران ملی-مذهبی با نمونه شعار: مرگ بر اصل ولایت فقیه و یا استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی- اکثریت حضور اعتراض، نهاد هائی چون: شورای نگهبان، ولایت فقیه و مجمع تشخيص مصلحت نظام را شالوده دیکتا توری نمی پندارند و اشعاری همانند مرگ بر دیکتاتور در مسیر همان شعار غالب و عام یا حسین....است که تنها یک مخاطب جریانی دارد.

 

 

صرفنظر از اینکه شما بعنوان مخاطب این نظرخواهی خود را در محدوده فعالین چپ تعریف میکنید یا نه – جایگاه جنبش چپ را در جنبش عمومی مردم کشورمان چگونه ارزیابی میکنید؟

پاسخ: 1= جنبش ی به نام چپ نمی شناسم. 2= اشکالی در غالب حزبی و سازمانی چونان حزب توده ایران و سازمان اکثریت – با پوزش- در نقش کوتوله های خط امامی، مرا از چپ بودن خود در حضور دیگر جریان های فکری شرمنده ساخته است. 3= دیگر شکل های موجود و هنوز باورمند سوسیالیزم جدا از مانند فوق، به دلیل عدم دست رسی به ویژه گی های اقتصادی و روانشناختی امروزین جامعه ایران و حتی جهان در اشعار قدیمی خود لجاجت میکنند. 4= من اما، به ذوق حضور نیروهای آگاه و اندیشه های به روز شده شان در صف چپ مستقل و جریانی، از خداوند ابراهیم!! طلب بیشتری عمر می کنم شاید که شاهدی زنده بر رنسانس ایران زمین باشم به سبب نیک بود اینان.

 

طیف رهبری کننده این جنبش را چگونه معرفی میکنید؟

پاسخ: مجریان فجایع دردناک دهه شصت وهم یارانشان بر اکثریت حضورِ معترض، به شکلی آشکار و نیز گروه، انجمن، و نیروهای مستقل چپ و ملی مذهبی به صورت پنهان بر اقلیت حضور. 

 

جمهوری اسلامی در پی اعدام بسیاری از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر است و در امتداد آن تصفیه حساب با بسیاری که قبل از آغاز این اعتراضات در بازداشت بسر میبرند. چگونه میتوان  کشتار زندانیان سیاسی را متوقف کرد؟

پاسخ: توقف قتل های دولتی و محفلی تصوری برایش نیست مگر با فروپاشی جمهوری اسلامی و کنترل دقیق جریان های وابسته اش در آینده به جهت جلوگیری از قتل حتی یک کسروی دیگر. لیک، بودِ اعتراض درونی هم سو با تلاش وسیع بیرونی،  بی شک سدی – البته نه چندان توان مند – بر شتاب و گستردگی این کشتار بوده و نیزش خواهد بود، آنگونه که امروز در پیش، و پس از قتل کمانگر و چهار عزیز دیگر. و هر چه این تلاش بر اعتراض و افشاگری، بیشتر، سد نیز محکم و توان مند تر.

 

آیا ناگفته ای دارید؟

پاسخ: امید من به آن بخش معترضی ست که به شکلی پراکنده و حاشیه ای، اما آگاه می رود آرام آرام نقش خود را به نمایندگی یک جنبش عمومی بدل کند.

در آخر پوزش ام را برای تاخیرِ در پاسخ به پذیر.

بادرود، مجید امید

 

با سپاس از شما

گزارشگران

www.gozareshgar.com


Gozareshgar
info@gozareshgar.com