18.06.10 20:00 Alter: 13 yrs

نظرخواهی گزارشگران: امین بیات

Kategorie: Meldungen Links

 

 

گزارشگران: نظرخواهی از فعالین سیاسی اجتماعی درباره شرایط کنونی

 

گزارشگران:

یکسال  از خروش حماسی مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم گذشت و پروسه عقب نشینی رهبران علنی آن را همگان شاهدیم. رفسنجانی و خاتمی در سکوت ( کی بود کی بود ما نبودیم ) بسر میبرند و موسوی و کروبی از هراس خروش بنیان برانداز دوباره مردم کشورمان گام بگام در حال عقب نشینی هستند و مردم را به کرنش در برابر حکومت دار و درفش اسلامی دعوت میکنند. ایا این نظریه را صحیح میپندارید؟

امین بیات:

با درود به شما
وبا تشکر از ارسال این سئوالات

بله یکسال از مبارزات مردم ایرا ن علیه کلیت نظام میگذرد,و هر روزبه که میگذرد مردم بیشتر به ماهیت ضد بشری این رزیم پی میبرند و به مخالفین کلیت نظام افزوده میشود.. حتی بخشی از »جنبش سبز»نیز از موسوی و کهروبیفاصله گرفته اند . اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را نمی خواهمند و به ماهیت ارتجاعی رفسنجانی-خاتمی-موسوی-کهروبی و امثالهم نیز کاملا واقفندو موسوی و کهرو ...نیز از مهره های خود این رزیم هستندو مبارزاتشان در چار چوب قانون اساسی و قبول ولایت فقیه و برگشت به دوران خمینی ا ست و ماهیتا با احمدی نزاد و امثالهم تفاوتی ندارند دعوا بر سر کسب قدرت میباشد و اتفاقا اینبار حق و حقوق این آقایان پایمال شده که سرو صدا کرده اند و الی مسئله اینها مردم و آزادی و دمکراسی حد اقل نیست .مگر در سی سال گذشته انتخابات آزاد بوده که اینبار تقلب شده همیشه اینطور بوده است

 

گزارشگران:

از شواهد پیداست که معاملات پنهان  در پشت پرده میان رهبران اولیه  و حکومتیان موجود و بثمر رسیده است. آیا شما هم چنین میاندیشید؟

امین بیات:

من از معاملات پنهان اطلاعی ندارم ولی همه آنها خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی هستند.

 

گزارشگران:

جنبش اخیر اما در کالبد رهبرانی مانند کروبی و موسوی خلاصه نشد و اتکاء بر رادیکالیسم خودجوش و شعار مرگ بر دیکتاتور سمبل توده هائی بود که خود رهبری را مشخصه حضور خود در مناسبتها و تظاهرات پی در پی قرار داده بود. اشکال بروز علنی عبور از رهبری پس مانده را در حوادث اخیر سالروز برآمد جنبش مردمی و در آینده چگونه ارزیابی میکنید؟

امین بیات:

-شعار مرگ بر استبداد

 بخودی خود بد نیست ولی کافی نیست یعنی در این نظام یک مستبد بره مستبد دیگری جایش را میگیرد شعار سرنگونی شعار رادیکال است نه مرگ بر استبداد.

 

گزارشگران:

با توجه به اعتراضات وسیع ایرانیان خارج کشور و گذر آنان از تمایلات رهبری اصلاح طلبان تلاشهای بسیاری انجام میگیرد تا صف سبزها را از ساختارشکنان جدا کنند. نمود بسیاری را از جمله  گفتارها و مصاحبه های آنان در خارج و داخل کشور دیده و شنیده ایم. از جمله آنان اظهارات ابراهیم نبوی و اشکوری بوده است. اولی ساختارشکنان را عوضی نامید و دومی در مصاحبه اش گفت: کسانی که خواهان برانداری هستند خارج از جنبش سبز میباشند. چاره چیست؟ چگونه میتوان این تبلیغات گسترده مماشات طلبان را افشا و خنثی کرد؟

امین بیات:

طبیعی است که عناصر اعزامی اخیر از ایران تحت نام سبز به خارج جهت گرفتن هزمونی مبارزه بدست خود و جلوگیری از حرکت نیروهای مترقی و مخالف کلیت نظام است.دارودسته های کمپ سازگارا-مخملباف- گنجی-مهاجرانی-بهنود-سروش-خانم حقیقت جوو شهلا بهار دوست و... اینها دلالان باصطلاح سیاسی رزیم هستند یا با حقوق و یا بدون حقوق در خدمت استراتزی جمهوری اسلامی میباشند.

 گزارشگران:

شعار مرگ بر دیکتاتور و سرنگونی جمهوری اسلامی را چگونه تحلیل میکنید؟

امین بیات:

در رابطه با مرگ بر دیکتاتور و شعار سرنگونی باید عرض کنم تا زمانیکه رزیم جمهوری اسلامی بر اریکه ی قدرت سوار است هیچگونه اتفاقی بنفع مردم ایران نخواهد افتاد و لازمه ی رسیدن مردم به آزادی -دمکراسی و لائیسیته و جمهوری گذر از جمهوری اسلامی است

 

با تشکر از شما

گزارشگران

15. 06 . 2010

نظرات خود را برای انتشار به آدرسهای زیر ارسال نمائید

 

gozareshgar1001@yahoo.de

gozareshgar67@yahoo.de


Gozareshgar
info@gozareshgar.com