23.03.15 00:36 Alter: 4 yrs

بهروز سورن: حدیث جانسوز این جوان زحمتکش دستفروش

Kategorie: Nachricht

 

برای کسانی که به ارزش های انسانی باور دارند و وجدان را مبنی اعمال و قضاوت هایشان قرار میدهند. مرگ جانسوز این جوان دستفروش نه تنها احساساتشان را خراش میدهد که سوزش سهمگینی را دل و جانشان تحمل می کنند. چنانچه در لابلای خاطراتمان عبارت غرب وحشی وحشی را بیاد می آوریم  اما امروزه میتوانیم عبارت شرق وحشی وحشی را نه جایگزین آن که در کنار آن بنویسیم تا فراموش نکنیم که چه جنایاتی در این خطه از دنیا توسط نظام های ظالمانه سرمایه داری, حکومت های حامی آنها و به همان اندازه مذهب و شریعت بر مردم و پابرهنگان این خظه نازل میشود و پایانی را نیز بر آن نمیتوان متصور شد.

در هندوستان, بنگلادش, پاکستان, افغانستان, ایران و عراق و سوریه, یمن و ترکیه, عربستان و مصر و... فاجعه پس از فاجعه اتفاق می افتد و از مقابل چشمان بهت زده همه ما میگذرند.داعش گردن میزند و نسل کشی میکند. مذهب و شریعت در افغانستان و پاکستان زنان را به گلوله می بندند و آتش میزنند.

رژیم حامی سرمایه داری در کشورمان یونس عساکره را بناچار و با دست خودش به کام مرگی سوزان می کشد. در عربستان زن و مرد را بجرم وبلاگنویسی و تخطی از شریعت و نظم خلیفه ای به اسارت کشیده و یا در ملاء عام گردن میزنند. و ...........

آنچه جا مانده است وجدان و ارزشهای انسانی است که گویا در قاموس حکومتگران مفقود است. چنانچه  کمی دورتر را بنگریم قطعا در خواهیم یافت که خیل میلیونی جوانان بی آینده, زنان تحت ستم, بیکاران و کارگران تهی دست برای صف آرائی در برابر مناسبات خشن مذهبی موجود که درپی غارت و چپاول دسترنج آنهاست هرکز و برای ابد صبور و بی تفاوت نخواهند ماند و دیر یا زود بر آن می شورند و صحنه خیابان ها را به محل قدرت نمائی و اظهار تنفر خود از مناسبات موجود خواهند کرد.

یونس عساکره جوان دستفروش و زحمتکش خرمشهری متاهل و نان آور خانواده ای چهارنفره ساکن خانه ای اجاره ای که حتی با داشتن دکه اش توان پرداخت اجاره را نداشته و در آستانه تخلیه آن بوده است راهی جز خودسوزی و به تعبیری حودزنی نیافت. فریادی در آتش کشید که هیزمش را از پوست و گوشت و استخوان خود مهیا دید.فریادی از جنس کمک خواستن بود که شدت نود درصدی آن دیگر مجالش نداد. بیاری خانواده اش بشتبابیم و قدرمسلم این است که یاد او در تاریخچه جنایات مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی علیه حوانان, زنان و کارگران کشورمان  باقی خواهد ماند

بهروز سورن

22.3.2015

Sooren001@yahoo.de

 

 


مرگ بر رژیم همیشه جنایتکار |

گریه و زاری دوای درد ما نیست هر چندبا چشمان گریان نظر میدهم لعنت روزگار براین بی خدایان کافر باد......

یک ایرانی |

مشابه این اتفاق تلخ درکشور تونس رخ داد. مقایسه کنیم خودمان را با ملت تونس !

یک ایرانی |

مشابه این اتفاق تلخ درکشور تونس رخ داد. مقایسه کنیم خودمان را با ملت تونس !

آشنایی نا آشنا |

با درود بر شما

موضوع کمک رسانی به خانواده این کارگر به چه صورتی است و آیا برنامه مشخصی برای این کمک رسانی دارید؟
یک نکته دیگر اینکه در خبری مربوط به فشار از جانب اداره اطلاعات رژیم به خانواده این کارگر در همین وبلاگ آمده است که اهل خرمشهر است و نه اهواز(آنگونه که در فراخوان آمده)

سربلند باشیدGozareshgar
info@gozareshgar.com