05.07.18 22:28 Alter: 14 days

بازداشت هاى گسترده در آبادان و خرمشهر بعد از اعتراض به بى آبى و شورى آب

Kategorie: Nachricht

 

 

مردم دو شهر خرمشهر(محمره) و آبادان براى چند روز نسبت به بى آبى و شورى آب در مقابل سازمان آب، فرماندارى و مسجد جامع خرمشهر تجمع اعتراضى بر پا كردند و تا 8 تيرماه 1397 تجمع كردند.

در شب 8 تيرماه نيروهاى سپاه و لباس شخصى ها به تجمعات مسالمت آميز مردم در خرمشهر هجوم كرده و شمارى از شهروندان را مجروح كردند. مردم خور موسى(سربندر)، آبادان و شهر اهواز در اعتراض  به برخورد با مردم معترض خرمشهر و بازداشت و مجروح كردن شمارى از شهروندان از اين شهر تظاهرات كردند.

در شهر اهواز مردم در بازار مركزى اهواز تظاهرات كردند و 6 نَفَر از معترضين را بازداشت كردند كه بعد از 24 ساعت آنها را آزاد كردند و در خور موسى(سربندر) چندين شخص را بازداشت كه از سرنوشت آنها اطلاعى در دست نيست.

در مورد خرمشهر( محمره) و عبادان بعد از مستقر شدن بازرسى هاى در محله ها و خيابان ها و ميادين و همچنين بررسى دوربين هاى مدار بسته در بازار ها و خيابانها ده ها نَفَر  را بازداشت كردند. نظام با آوردن نيروهاى امنيتى و يگان ويژه از شهرهاى ديگر خيابانهاى دو شهر خرمشهر و عبادان را پر از نيرو كرد و جو امنيتى بر اين دو شهر تا كنون حاكم است

نظام جهت استقرار نيروها از مراكز امنيتى و بازداشتگاه و حتى مدارس استفاده كرد و تعداد زيادى از مردم دو شهر را بازداشت كرد. بنا به گفته بعضى از وبسايت هاى نزديك به نظام حاكم بر ايران فقط 10 نَفَر بازداشت كردند در صورتى كه فعالان محلى مى گويند: 160 نَفَر در خرمشهر و 40 نَفَر در عبادان بازداشت شدند.

اسامى بعضى از بازداشت شدگان به شرح زير است(اين ليست بروز مى شود):

1-طارق زهيرى از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 9 تيرماه

2-يوسف صياحى،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 10 تيرماه

3-حسین حسیناوی،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 10 تيرماه

4-امین منيعیات،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 10 تيرماه

5-مصطفى عيدانى 15 ساله،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 12 تيرماه

6-وليد زهيرى 27 ساله،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 12 تيرماه

7-وليد عيدانى 16 ساله،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 12 تيرماه

8-هانى شاخى فرزند باقر 25 ساله،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 12 تيرماه

9-غانم ناصرى 45 ساله،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 12 تيرماه

10-خالد حمدی،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 12 تيرماه

11-عبدالرضا عساکره برادر یونس عساکره،از اهالى خرمشهر، تاريخ بازداشت 12 تيرماه

12- جعفر عیدانی 36 ساله متاهل دارای یک فرزند هشت ساله از اهالى عبادان ايستگاه7-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

13-فواد بغلاني،45 ساله،از اهالى عبادان ايستگاه7-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

14-مهدي الناصري،30 ساله،از اهالى عبادان ايستگاه7-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

15-عباس البغلاني،28 ساله، از اهالى عبادان ايستگاه7-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

16-حسين اميري،از اهالى عبادان-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

17-عقيل سلامي،از اهالى عبادان-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

18-تميم بغلاني،از اهالى عبادان-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

19-رضا ناصري،از اهالى عبادان-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

20- محمد باوى23 ساله،از اهالى عبادان-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

21-محمود تمیمی، از اهالى عبادان-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

22-منصور تمیمی،از اهالى عبادان-سليچ، تاريخ بازداشت 13 تيرماه

23-مهدى سليمانى،17 ساله، از اهالى شهر خرمشهر، 14 تيرماه در بازار صفا خرمشهر بازداشت شد

بنا به خبرهاى رسيده از فعالان حقوق بشر؛ اين بازداشت هاى فراقانونى تا امروز 14 تيرماه در خرمشهر(محمره) كوى سرحانيه 1 و2  همچنان ادامه دارد.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com