09.09.18 01:11 Alter: 13 days

همنشین بهار: فایل صوتی جعفر شریف امامی؛ شب قبل از ۱۷ شهریور ۵۷

Kategorie: Meldungen Links

 

9

در این مطلب بعد از توضیحاتی پیرامون واقعه ۱۷ شهریور سال ۵۷؛ قسمتهایی از فایل صوتی جعفر شریف امامی را، در نشست شورای عالی امنیت کشور(شب قبل از واقعه)، افزوده‌ام و توجه شما را به آن جلب می‌کنم. دقت در صحبت‌های رّد و بدل شده؛ این سئوال را پیش می‌آورد که آیا دست‌اندرکاران نظام پیشین همه دشمن ایران بودند و یا برخی از آنان، عِرق ملی داشته و میهن‌شان را دوست داشتند؟

غبارزدایی از آینه‌ها - فایل صوتی جعفر شریف امامی؛ شب قبل از  ۱۷ شهریور ۵۷

مقاله

ویدئو
Gozareshgar
info@gozareshgar.com