12.09.18 00:28 Alter: 10 days

ناصر بابامیری: هر چه باشکوه تر بسوی اعتصاب عمومی!

Kategorie: Nachricht

 


کارگران و توده های زحمتکش و مردم آزادیخواه کردستان ایران!
فراخوان به اعتصاب عمومی چهارشنبه21 شهریور تنها پاسخی قاطعانه و دهن شکن به قلدریهای رژیم جرم و جنایت اسلامی نیست بلکه این اعتصاب عمومی یکبار دیگر بایستی نشان دهد هنوز کردستان سنگر انقلاب است. این اعتصاب میرود نشان دهد که فریاد آزادیخواهی در کردستان علیه کلیت این نظام با همه سران ریز و درشت آن رو به عروج است. این اعتصاب میرود به رژیم نشان دهد با اعدام و میلیتاریزه کردن کردستان توده های مردم آزادیخواه نه تنها در امر مبارزه علیه وضع موجود به ذره عقب نخواهند نشست بلکه آنها را در پیشبرد مبارزاتشان مصمم تر خواهند نمود.
3
شهریور اگر مریوان بمناسبت مرگ چهار انسان شریف که طعمه حریق شدند چنان سرخ درخشید که رژیم را بشدت سراسیمه و در لاک خود فرو برد و به همین مناسبت و در حمایت از اعتراض شهر مریوان، سنندج نیز پرچم سرخ برافراشت، تنها و تنها گوشه ای کوچک از مبارزه، خشم و نفرت عمیقی است که علیه این رژیم در سراسر مناطق ایران در راهست.
این اعتصاب می رود نشان دهد نه بگیر و ببند فعالین کارگری، نه کشتار کولبران، نه سر به نیست کردن فعالین اجتماعی، نه اعدام رامینها و لوقمان و زانیارها، نه حملات موشکی به اردوگاه احزاب سیاسی و نه ماجراجوئیهای مزبوحانه منطقه ای به منظور مرعوب نمودن مردم دیگر به داد این رژیم نخواهد رسید. این اعتصاب بایستی به رژیم نشان دهد روز 21 شهریور تنها سر آغاز فصل جدیدی از تدارک مبارزه همه جانبه تر جهت رویارویی با این رژیم تا تحقق بی اما و اگر کل خواست و مطالباتشان است
رژیم باید شیر فهم شود که با قهر توده های مردم آزادیخواه کردستان روبرو شدن کار آسانی نیست! این اعتصاب عمومی باید برای رژیم یادآور این باشد اکثریت جامعه آزادیخواه کردستان همان روز اول به این رژیم نه گفتند و به رفراندومی مضحکی که رژیم به نمایش گذاشت رای ندادند.
این اعتصاب جدا از اینکه فصل جدیدی از برهم زدن همه محاسبات دستگاه سرکوب و اعدام و ملیتاریزه کردن رژیم است، ضمنا تدارک شکوهمندی است جهت رفتن بسوی اینکه بار دیگر سنگر انقلاب می تواند کردستان باشد و همه آزادیخواهان ایران در حین پیشبرد مبارزات رو به اعتلای انقلابی خود قادر باشند با اطمینان خاطر به آن تکیه کنند.
به امید هر چه باشکوه تر برگزار شدن اعتصاب عمومی در کردستان
ناصر بابامیری 90.09.2018
Gozareshgar
info@gozareshgar.com