07.10.18 22:13 Alter: 13 days

تلویزیون برابری: مجموعه مراسم یادمان جانباختگان دهه شصت در زوریخ, وین, مونترال, واشنکتن و پاریس

Kategorie: Nachricht

 

سخنرانی فریبا ثابت در واشنگتن: نقش زنان در تحولات پس از خیزش دیماه ( در سه بخش )

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDgxiTqMoQabih8yyO-CRsZs-KUfM34nY

مراسم یادمان جانباختگان دهه شصت در مونتریال کانادا 

https://www.youtube.com/watch?v=Se0ljV_SbuY&t=459s

مراسم یادمان جانباختگان دهه شصت در پاریس - فرانسه ( در چهار بخش ) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDgxiTqMoQabXwFB1Yryk_s1ewxYu7ALT

مراسم یادمان جانباختگان دهه شصت در زوریخ سوئیس 

https://www.youtube.com/watch?v=3T-_B6GUzag&t=22s

سخنرانی سحر محمدی در مراسم یادمان جانباختگان در وین اتریش 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm4APFqjhxE&t=17s

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه ۷ اکتبر با منصوره بهکیش و مرسده قائدی 

https://www.youtube.com/watch?v=ITXVD2upun4&t=16s

برنامه های جدید رادیویی در سایت برابری با: بهروز فراهانی - بهروز خباز - هایده درآگاهی - سعید افشار - فرزین ایرانفر- ابوذر بهشتی - ژیلا مساعد و سولماز اسکندری 

www.radiobarabari.com
Gozareshgar
info@gozareshgar.com