11.05.19 00:51 Alter: 12 days

شورای استکهلم: در محکومیت دستگیریهای اخیر ونگهداشتن کارگران وفعالین سیاسی را در زندانها

Kategorie: Meldung Rechts

 

شورا در استکهلم دستگیریهای اخیر ونگهداشتن کارگران وفعالین سیاسی را در زندانها محکوم میکند و در همکاری با احزاب وسازمانها ونیروهای مستقل چپ و کمونیست  تظاهراتی درمیدان سرگل  روز سه شنبه 14 ماه مه از ساعت 17 تا 19 سازمان میدهد. از همه آزادیخواهان دعوت میکنیم در این تظاهرات شرکت کنند

فراخوان جهت اطلاع رسانی و در صورت امکان درج ارسال می شود

دستتان را بگرمی می فشاریم


--
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
shora.se


Gozareshgar
info@gozareshgar.com