04.09.19 21:23 Alter: 14 days

منوچهر صالحی: در دام‌چاله‌‌توهم خویش

Kategorie: Meldungen Links

 

در برخی از سایت‌ها نوشتاری از دوست دوران کنفدراسیون خود آقای دکتر کاظم کردوانی با عنوان «دام‌چاله‌ی تبدیل شدن به زائده‌ی سیاست خارجی دولت‌های بیگانه»[1]را خواندم، نوشته‌ای که خوب و متین است و آشکار می‌سازد چگونه آدم‌هائی برای آن که خود را به‌مثابه «اپوزیسیون» مطرح کنند، از یک‌سو با گرفتن کمک‌های مالی از دولت‌های مختلفی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، می‌کوشند به «سازمان» و یا «شخصیت سیاسی» بدل شوند و از سوی دیگر کارشان شده است تبلیغ سیاست‌های ضدایرانی دولت‌های ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و دیگر دشمنان منطقه‌ای ایران اسلامی. تا آن‌جا که می‌دانمحتی دولت‌ آلمان نیز با دادن کمک‌های مالی به این و آن فرد و گروه‌های ایرانیسایت‌هائی را برای ایرانیان راه‌اندازی کرده‌ است که به زبان آلمانی و ایرانی می‌کوشند به ما بیاموزند که چرا باید هوادار ارزش‌های غرب بود و از اسرائیل دفاع کرد. برای نمونه برخی از همین ایرانیان که به گونه‌ای وابسته به برخی احزاب آلمان هستند، در راستای سیاست‌های آن احزاب برای آن که نشان دهند مخالف سیاست‌های «یهودستیزی» جمهوری اسلامی‌اند، چند سال پیش در برلین به‌هواداری از دولت اسرائیل توانستند تظاهرات کوچکی بر پا کنند بی‌آن‌که درباره جنایات ضد انسانی، شهرک‌سازی‌های ضد حقوق بین‌المللو سیاست استعماری دولت صهیونیستی در فلسطین اشغالی سخنی بگویند. این را برای نمونه گفتم، وگرنه می‌توان هفتاد مثنوی درباره چنین «سیاستمداران» ایرانی وابسته به دولت‌های ضد جمهوری اسلامی نوشت.

هر چند نوشتار آقای کردوانی ارزشمند و آموزنده است و خواندن آن را به همه توصیه می‌کنم، با این حال با نگرش به برخی از کارکردهای او در یکی دوسال گذشتهبرایم آشکار گشت که او ناخواسته خود را گرفتار یکی از همین «دام‌چاله»ها کرده بوده است.

بر این باورم که ایشان هم‌چون من می‌دانند کار آدم‌هائی که در انیران زندگی می‌کنند و دارای سازمان سیاسی و به اصطلاح دم و دستگاه حزبی نیستند، اما می‌خواهند هر طور و با هر ابزاری شده به رهبران سیاسی جنبش ضد جمهوری اسلامی بدل گردند، این است که تا حادثه‌ای در ایران رخ می‌دهد، برای آن که نشان دهند رژیم ولایت فقیه همین فردا رفتنی است و تاریخ مسئولیت «مدیریت دوران گذار» را بر دوش آن‌ها نهاده است، مجبورند فیل هوا کنند تا بتوانند در رسانه‌های وابسته به دولت‌های ضد رژیم اسلامی به سود پروژه خود‌ که هیچ زمینه‌ای برای تحقق ندارد، تبلیغ کنند. دو سال پیش شاهد یک چنین فیل هواکردنی بودیم که آقای کردوانی نیز در آن شرکت داشت. این پروژه پس از تظاهرات خودجوشی که دارای سویه ضد رژیم اسلامی بود و در بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران رخ داد، راه انداخته شد. چند خانم و آقا «بیانیه‌ای» انتشار دادند و در آن نوشتند «راهكار برون‌رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورىاسلامى به يكدموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاىنهادينه به خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه‌هاىفرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است» و در ادامه مدعی شدند «ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشتملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسوولیتسرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود، تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.»[2]در همان زمان نقدی بر این بیانیه با عنوان «وعده رفراندم پس از اشغال ایران؟» نوشتم و در آن یادآور شدم «آن‌چه از سوی این «کنشگران» عرضه می‌شود، یکی خواست تغییر مسالمت‌آمیز حکومت و دیگری خواست برگزاری رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل است. در بیانیه نیز آشکار نمی‌شود چگونه می‌توان این دو خواست یا آرزو را متحقق ساخت. هم‌چنین در بیانیه گفته نمی‌شود سازمان ملل با اجازه کدام نهاد ملی یا بین‌المللی می‌تواند وارد عرصه سیاسی ایران گردد و بر رفراندومپیش‌نهادی این خانم‌ها و آقایان نظارت کند.»[3]

از زمان انتشار آن «بیانیه» یک‌سال و نیم گذشته است و نمی‌دانم این خانم‌ها و آقایان که کاظمکردوانی نیز یکی از آن‌ها بود، برای تحققخواسته خود چه کرده‌اند؟ آیا صدور چنین «بیانیه»ای پس از رخدادهای دیماه ۱۳۹۷ «فیل‌هواکردن» نبود؟

آیا دوستارجمندمهنگامی که این «بیانیه» را امضاء کرد، نمی‌دانستمحسن سازگاراازامضاء کنندگان آن بیانیه با عضویت در مؤسسه جورج بوش با جورج دبلیو بوشدیدار داشته و عکسیادگاری گرفته‌ است؟[4]آیا کردوانینمی‌دانست که برخی از آن لیستدر کنگره آمریکا با برخی از سناتورها درباره آینده ایران دیدار کرده بوده‌‌اند؟آیا او نمی‌دانست که فعالان جامعه مدنی و هنرمندان آزادی‌خواه در غرب با برپا کردن پروژه بایکوتاسرائیل می‌کوشند با بسیج افکار عمومی این رژیم آپارتاید را به پذیرش حقوق مدنی مردم فلسطینمجبور کنند و اماآقایمحسن مخملبافدر تضاد با خواست‌هایآن جنبش ۲۰۱۳به اسرائیلسفر کرد تا فیلمتازه‌اش «باغبان» را در فستیوال اورشلیم نشان دهد و جایزه‌ای به‌خاطر فیلمجدیدش و هم‌چنین «برای آزادی و دمکراسی»[5] دریافت کند، آن هم از یکی از نهادهای رژیمی که خود آزادی و دمکراسی را از فلسطینیانسلب کرده و در سده ۲۱ تنها دولت استعمارگر جهان است و بخش‌هائی از سرزمین فلسطینرا به زندانی بزرگو سر گشادهبدل ساخته است؟

من مطمئنمکردوانی در آن زمان این همه را می‌دانستو با این حال آن «بیانیه» را امضاء کرد، چون دچار توهم سقوط رژیم شده بود.

هم‌چنین تا آن‌جا که شنیده‌امدوستدیرینم یکی از کسانی بوده است که در برنامه‌ریزی‌های «شورای مدیریت دوران گذار»  که توسط کسانی که می‌پندارند زائیده شده‌اند تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را رهبری کنند،شورائی که باید در هنگامه فقدان رهبر کاریزماتیکبه «چهره کاریزماتیک» جنبش خودجوش مردم بدل شود،شرکت داشت. این که اعضاء این «شورا» هنوز معرفینگشته‌اند، فقط به‌خاطر فروکش جنبش خودجوش مردم است، زیرا در چنین شرایطی نمی‌توان مدعی رهبری جنبشی شد که به آتش زیر خاکستر بدل شده است.

در دوران کنفدراسیون ما با رژیم شاه مبارزه می‌کردیم، زیرا او از یک‌سو با نقض قانون اساسی مشروطه استبداد خود را بر همه شئون زندگی مردم حاکم کرده و از سوی دیگر نوکربی‌چون و چرای امپریالیسم آمریکا و انگلیس بود و منافع این دو دولت امپریالیستی را فراسوی منافع مردم ایران قرار داده بود.

امروز نیز ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، زیرا بنا بر قانون اساسی ضد دمکراتیک خود در همه زمینه‌های زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادیاستبداد دینی را حاکم ساخته و مردم ایران راگرفتار فقر، بیکاری وبغرنج‌های فراوانیکرده است.

اما مبارزه ما با مبارزه دولت‌های امپریالیستیو دنبالچه‌هایمنطقه‌ای آن با رژیم اسلامی توفیری شگرف دارد. امپریالیست‌ها خواهان تغییر رژیم جمهوری اسلامی هستند، زیرا سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه ضد منافع منطقه‌ای امپریالیسم است. آن‌ها خواهان روی کار آمدن دولتی در ایرانند که هم‌چون دوران پهلوی به ساز آن‌ها برقصدو برای منافع آن‌ها از منافع مردم ایران چشم‌پوشی کند. اما ما در عین مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیسم نیز مبارزه می‌کنیم، زیرا می‌دانیم با حضور قدرت‌های امپریالیستی در منطقه نه می‌توان به آزادی ودمکراسی دست یافت و نه می‌شود منافع و خواست‌های مشروع مردم ایران را برآوردهکرد. من امیدوارمکاظمکردوانی در بطن این مبارزه با ما باشدو نه در صف کسانی که بنا بر پژوهش‌های آقای فرامرزدادرسکارشان شده است پول گرفتن از دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی تا مُبلغ سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی این دولت‌ها در رسانه‌های وابسته به همین دولت‌ها باشند.[6]

اوت ۲۰۱۹

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

 

 

پانوشت‌ها:


Gozareshgar
info@gozareshgar.com