06.09.19 22:37 Alter: 12 days

گزارش شورای استکهلم از تظاهرات علیه جنایات ظریف وجمهوری اسلامی - همراه با تصاویر

Kategorie: Nachricht

 

 

اکثریت دستگیر شدگان امروز 21 آگوست اعضای رسمی شورای استکهلم بودند. دولت سوئد باید شرم کند که صدای اعتراض تبعیدیان وآزادیخواهان را برعلیه یک حکومت جنایتکار وقاتل خفه می کند.

روز اول یعنی بیستم اگوست همزمان با سفر ظریف وزیر خارجه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی به سوئد صد ها پناهنده ومعترض همراه با نیروهای سیاسی وآزادیخواه در استکهلم به خیابان آمدند. حضور چشمگیر پلیس در هیئت سواره وپیاده چهره شهر را تغییر داده بود.طی حمله پلیس به معترضین دهها نفر آسیب دیدند وسه تن از شرکت کنندگان برای مدتی دستگیر شدند. نکات مهمی که روز اول اتفاق افتاد حضور غیر منتطره سلطنت طلبان با تمثال چند متریشان بود که از پشت سر ما آویزان کردند .بعد از حوادث دیماه وبرخوردی که کرده بودند ، مدتها بود پیدایشان نبود در دیماه شعار رضا شاهشان را در تظاهرات بلندکردند وموجب اختراع شعار نه شاه میخواهیم نه ملا قدرت بدست شورا شدند وناچارشدیم آنها را مثل دیماه از صف بیرون کنیم. حالا دوباره با عکس دومتری ولیعهد آمده بودند.  

شورای استکهلم  امروز در اولین ساعات روز به محل تعیین ورزرو شده برای اجرای اکسیون اعتراضی آمده بود .طبق معمول دهها نفر از رفقای منفرد یا مستقل چپ وکمونیست که همواره در اعتراضات رادیکال شهر نقش عمده دارند در محل حاضر بودند. تنها حدود نیمساعت وقت لازم بود تا گرایش عمومی بین این رفقا ارزیابی وپیش برده شود . طبق این نظر خواهی قرار شد ابتدا مدت کوتاهی در محل تعیین شده بمانیم وبعد از حضور تقریبی همه به جلوی هتل اقامت مزدور جمهوری اسلامی برویم. وسپس به محل تعیین شده در انستیتو صلح مراجعه وبه اعتراض خود ادامه دهیم . برای این محل ها اجازه ای از قبل نداشتیم وشورا حتی الامکان خودرا در جهارچوب قوانین محدود نکرده وهرکجا موثر تر بوده است برای اعتراض انتخاب می کند. رفقایی از حزب حکمتیست وفداییان اقلیت وهسته اقلیت  در این پروسه شرکت  داشتند. در مقابل هتل محل اقامت ظریف که به نحو بی سابقه ای تدابیر امنیتی وحضور صدها پلیس وخودرو های مربوطه شان را به نمایش گذاشته بودند  مدتی تظاهرات ایستاده برگزار شد وسپس راهی محل بعدی شدیم . در آنجا که محل کنفرانس  بود به مراتب حفاظت بیشتری به چشم میخورد.ساعتی پس از شروع اعتراضات حمله پلیس آغاز ونشانه هایی از جابجایی آنها آشکار شد .در حالتی از جنگ وگریز به خیابان اصلی رانده شده بودیم وتعداد زیادی با گاز اشک آور وباتون های برقی آسیب دیده بودند. سرانجام در حمله ای گاز انبری بدام افتادیم وجمعیتی حدود چهل نفر بطور جمعی دستگیر شده بودیم.آنها قصد داشتند ما را سوار اتوبوس کنند چیزی که با مخالفت  وامتناع ما روبرو شد.وشرط ما آزادی همه دستگیر شدگان بود. پلیس قول داد که اگر سوار اتوبوس شویم همه را با هم آزاد خواهد کرد. ما پذیرفتیم . با خواندن سرودهای انقلابی وانترناسیونال وارد اتوبوس شدیم . حیله پلیس کار ساز شد وعلیرغم اعتراضات ومقاومت بسیار ما را در تعدادهای پنج نفره در مکان های متفاوت پیاده کردند. درسی برای آینده !

چندنکته واتفاقات غیر منتظره

روز اول یکساعت پس از شروع تظاهرات گروهی سلطنت طلب ونیروهای حزب کمونیست کارگری ومجاهد به محل آمدند.. از دیماه 96 که سلطنت طلبان از صف تظاهرات با شعار« نه شاه میخواهیم ، نه ملا ، قدرت بدست شورا » از صفوف چپ بیرون شدند . پیدایشان نبود . دهها تظاهرات بدون دردسر آنها داشتیم تا روز 20 اگوست 2019 که دوباره پیدایشان شده بود. حضور آنها محصول سبک کار حککا ودانه پاشی های آنهاست . در دیماه هم بارفتن آنها حککا هم ضمن انتقاد به ما میدان را ترک کرد فیلم های این واقعه در یو توب تحت عنوان تظاهرات شورا یافت میشود.اینبار با عکسی دومتری که از بام ساختمان آویزان کرده بودند شروع به حرکت و تجمع کردند .عکسشان با زحمت توسط انتظامات پایین آورده شد و  مسول تظاهرات از بلندگو  به آنها تذکر داد که از تظاهرات فاصله بگیرند زیرا در این اجتماع زندانیان هردو رژیم جمعند ومایل نیستند کنار شکنجه گران خود باشند . این فیلم نیز در فیس بوک وجودارد (از جمله در فیس بوک سعید سهرابی) علیرغم مراقبت ها درگیری هایی  عمدتا لفظی بوجود آمد. مجاهدین برخلاف سلطنت طلبان بیشتر رعایت میکنند ومیدانند که نباید با پرچم وآرمشان وارد تظاهرات چپ شوند واگر اتفاقی در محل حاضر شوند  با فاصله می ایستند. ما از آنجا که باید محل را بسوی آدرس های دیگر ودر جستجوی محل مزدوران ترک میکردیم لذا از آنجا رفتیم . در محل بعدی از حککا وتعدادی دیگر جداشدیم . همانطور که گفته شد بعد از مدتها ما باید دوباره سیاستهایی اتخاذ کنیم که تداخل پیش نیاید وحتی در اطلاعیه های خود همچون گذشته بر مرزبندی تاکید کنیم. تا همین جا چندین بار با پلیس درگیری صورت گرفت .وشدید ترین درگیری مقابل انستیتو صلح صورت گرفت که منجر به دستگیری تعداد زیادی از شرکت کنندگان واکثر اعضای شورا شد.

پس از تظاهرات

از اتفاقات پس از تظاهرات انتشار اخبار بود . در اکثر روزنامه ها وتلویزیون های رسمی  تصاویر بیشتر از مجاهدین وسلطنت طلبان بود . حتی گروههایی که ما ندیدیم مثل جمهوریخواهان هم مدعی شرکت در تظاهرات وانجام کارهایی بودند که توسط

شورا واحزاب همراه و فراخوان دهنده حرکت انجام شده بود.     

 

فیلم تظاهرات  شروع با آهنگی از پدرام هنرمند جوان ساکن استکهلم

حضور سلطنت طلبان با شمایل هایی از ولیعهد وخانواده واخظار به آنها

در محل اقامت ظریف وبرخورد با پلیس  ودستگیری تعداد زیادی

دستگیر شدگان در اتوبوس  

 

www.shora.se     shoraye1@gmail.com    Mobil:0728379451
Gozareshgar
info@gozareshgar.com