یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است! - بیانیه و اسناد کنفرانس استکهلم - سوئد

22.09.18 23:18

 

این کنفرانس اعلام می‌کند یک آلترناتیو سوسیالیستی ممکن، ضروری و مُبرم است و برای شکل دادن به آن تلاش می‌کنیم. نیروی این آلترناتیو وسیع است. کارگران و زحمتکشانی که از استثمار و فقر و فرودستی و سرکوب به ستوه آمده‌اند، زنانی که وسیعا آپارتاید جنسی و تبعیضاتِ مردسالارانه را به مصاف طلبیده‌اند، جوانانی که از بیکاری و بی‌آیندگی به جان آمده‌اند، مردمانی که علیه فجایع زیست محیطی و درماندگی رژیم جنبش وسیعی برپا کرده‌اند، آزادیخواهانی که خواهان رفع استبداد و برقراری آزادی بی قید و شرط اندیشه،...

zum Archiv ->

شهناز نیکوروان: ضرورتی اجتناب ناپذیر

23.09.18 00:22

منبع: سایت مدافعان حقوق کارگر “مادام که انقلاب در دنیا وجود داشته باشد و کشت وکشتارها ادامه دار، تا ظلم و استبداد هست انقلاب نیز ضرورتی مسلم است. برای دست یافتن به آزادی باید به هر نوع فداکاری دست زد و برای رسیدن به یک زندگی نو باید هر بهایی را پرداخت. باید همه چیز در قبال آزادی و سرفرازی بی ارزش و کم بها به حساب آید. اگر روزی چنین نبود باید گفت که انسانیت مرده و روز روز ستمگر است، باید گفت که ملت عقیم شده و به بردگی وبدبختی و عقب ماندگی خو گرفته است. در آن حال نیز البته انقلاب سر خواهد...

گفتگوی سایت گزارشگران با آرش کمانگر از فعالین سازمان راه کارگر درباره کنفرانس شش نیروی چپِ کمونیستِ ایران در سوئد

19.09.18 20:55

ما به همه فعالین طیف انقلابی و ازادیخواه کمونیست میگوئیم که از تفرقه و پراکنده کاری دست بکشند و شعار کارگران متحد شوید و رنجبران متشکل شوید را از حد حرف به حیطه عمل بکشانند. خطاب ما به همه سوسیالیستهای رادیکال این است : رهنمایی کی توانی ای که خود ره را ندانی!! نمیتوانید خود در تفرقه و سکتارسیم دست و پا بزنید و بعد طبقه خویش را به اتحاد فرابخوانید. ما رویای حزب واحد و انکار تفاوتهای مهم در خوانش ها و مواضع سوسیالیستی نیروهای مختلف چپ انقلابی ایران را نداریم اما آیا نمیتوان در حین حفظ استقلال...

شهاب برهان: کارنامه ی ما در بزنگاه تاریخی

22.09.18 21:35

حالا آن دوران رسیده است و با فراگیر شدن شعار سرنگونی، رژیم جمهوری اسلامی از فاز بحران مشروعیت نیز گذشته و در فاز بحران موجودیت غوطه ور شده است

 من همیشه از این که منتقدین خیرخواه و نه فقط بدخواهان، از عبارات کلی چون « چپ ایران»، « چپ ما» استفاده می کنند، شاکی بوده و همواره سعی کردام به سهم خود تفاوت ها را نادیده نگیرم و سره و ناسره ها در یک توبره نریزم. اما به اقتضای بحث روی یک کلیت و یک شمولیت عمومی، استثنائاً  در این نوشته از همه کمونیست ها، مارکسیست ها، سوسیالیست ها، آنتی کاپیتالیست ها و آنارشیست های ایرانی متعهد و بر سر پیمان در خارج از کشور، چه متشکل و چه منفرد، با عبارت کشدار و کلی « چپ»، فاکتور می گیرم چرا که کارنامه...

دیدنی‌های خیابان کوشک که نمی‌توان دید

22.09.18 00:03

منبع: سایت آسو

خیابان کوشک در تهران، با نام جدید شهید تقوی، کمی پایین‌تر از دروازه دولت، خیابان سعدی را به خیابان فردوسی وصل می‌کند. چند خانه در این خیابان هست که می‌تواند گردشگران را به خود جذب کند: خانه‌ی صادق هدایت، عمارت شقاقی، و خانه‌ی هوشنگ ابتهاج با درخت ارغوان معروفش.

ابتدای خیابان از سَمت سعدی اول بیمارستان امیر اعلم و بعد از آن خانه‌ای قدیمی، باقی‌مانده از زمان قاجار، واقع شده که خانه‌ی پدری صادق هدایت است و تا سال 1323 هدایت و خانواده‌اش در آن زندگی کرده‌اند. پس از آنکه...

برنامه های تازه رادیو و تلویزیون برابری با آرش کمانگر, بهروز خباز و محمد عبذی پور فعال کارگری

20.09.18 21:40

 

 

پیام سازمان راه کارگر به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید (فایل ضمیمه) 

www.rahekaregar.com/maghalat/2018/09/19/aghazesaltahsili.htm

 

گفتگوی سایت گزارشگران با آرش کمانگر درباره کنفرانس شش جریان کمونیست در استکهلم ۲۲ سپتامبر (فایل ضمیمه) 

www.rahekaregar.com/maghalat/2018/09/20/arashgozareshgaran.htm

 

گفتگو با محمد عبدی پور فعال کارگری در ایران درباره موقعیت جنبش کارگری و معضل سازماندهی  

https://www.youtube.com/watch?v=Hx8vtBRZSzs

 

تلویزیون برابری...

تقی روزبه: شوخی تاریخ!

19.09.18 17:27

وقتی تاریخ هوس کند با تکرارخود شوخی بکند، اگر بتواند سلطنت طلبان با چنین ژستی، آن گونه که این نوسلطنت طلبان حامی یک «ژن دودمانی» به تصویرکشیده اند ظهورخواهدکرد!. همانطور که پدررضاپهلوی در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ با یاری اربابان قدرت واردتهران شد، این حضرات نیز دست بدامان ترامپ شده اند و به وی امیدها بسته اند

 

چنان که آن ها در بیانیه خویش* با افتخار از تمنای خود از ترامپ نام برده اند. در نامه ای که مدتی پیش به ترامپ نگاشته بودند خواهان تحریم و تشدید فشارها به رژیم اسلامی از سوی دولت آمریکا...

گزارش گردهمایی 14 سپتامبر در پاريس مقابل سفارت رژيم جمهورى اسلامى در پاريس

19.09.18 22:30

 

پس از اعدام جنايتکارانه سه زندانی سياسی ،رامين حسين پناهی، زانيار و لقمان مرادی و اقدام وحشيانه حمله موشکی به مقراحزاب کردستان ايران، جمعيت کردهای مقيم فرانسه، با صدور فراخوانی برای يک گردهمایی در اعتراض به اين جنايات ، تجاوز و کشتار، از عموم ایرانیان آزدایخواه مقیم پاریس و احزاب و سازمانهای مترقی درخواست نموده بود تا با حضور خود و با صدای بلند، جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران را محكوم کنند. به ويژه پس از اعتصاب موفقيت آميز ، شجاعانه و يکپارچه توده های مردم در کردستان، با آنها اعلام همبستگی...

همبسته و متحد، راه‌پیمائی تاریخی دادخواهی را با شکوه برگزار کردیم

17.09.18 21:03

روز شنبه ١۵ سپتامبر ٢٠١٨ برابر با ٢۴ شهریور ١٣٩٧ به اتفاق و همبسته، برگ زرین دیگری به جنبش دادخواهی در ایران افزودیم. ما به اتفاق، راه‌پیمائی را برگزار کردیم که در تاریخ جنبش دادخواهی ایران بی‌همتا و در تاریخ ماندگار خواهد بود. همان‌گونه که شایسته این حرکت بزرگ دادخواهی بود، با استقبال و شرکت جمع وسیعی از ایرانیان آزاده و دادخواه که از شهرهای مختلف سوئد، از کانادا، از انگلستان، از نروژ، از فنلاند و آلمان آمدند، مواجه شد. این راه‌پیمائی تاریخی در این سطح میسر نمی‌بود، اگر با استقبال پرشور...

برنامه یادمان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس با منصوره بهکیش, شهین هیرمن پور و حمید جاودان

17.09.18 22:47

انجمن دفاع از زندانیان سیاسشی و عقیدتی در ایران ـ پاریس  

برنامه یادمان : 

گزارش انجمن 

سخنرانی   خانم منصوره بهکیش و شهین هیرمن پور

هنرمند مهمان  حمید جاودان

و گفتگوی آزاد ....

امین بیات: شرح حال تلخ و شیرین یک ملت به روایت تاریخ

17.09.18 21:43

 

تاریخ ایران ، پر از صفحات نگاشته شده ازستم حاکمان  و شاهان است، اما همیشه مردم ایران در برابر  ظلم  و تعدی حاکمان ، از فراز و نشیبها ، شکستها گذشته و هیچگاه آرام نگرفته و با روحیه  و اراده ای استوار  در مقابل متجاوزین  و سرکوبگریها برای گرفتن حقوق خود ، از سر زمین و فرهنگ خود دفاع کرده و توانسته اند استقلال و فرهنگ ایرانی  را حفظ کنند.

بررسی تاریخ ، شرح حال تلخ و شیرین  یک ملت را بیان میکند، تا نسلهای بعد با مطالعه  آنها و آگاهی برنقش واهمیت...

گزارشی از تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن

17.09.18 22:22

 

روز شنبه 15 سپتامبر 2018 ، طیفی از نیروهای مختلف سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ، تظاهرات بزرگی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزار کردند. این حرکت مبارزاتی در اعتراض به اعدام های اخیر رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی سازمان داده شده بود. نزدیک به 150 نفر از ایرانیان با شرکت در این تظاهرات ، خشم و نفرت خود را نسبت به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در سراسر کشور و به خصوص در کُردستان به نمایش گذاشته و با سر دادن شعار هائی چون  "مرگ بر جمهوری اسلامی"، " جمهوری...

کانون مدافعان کارگر: هیچ بحرانی نیست : “اموال مردم را به غارت بردیم و تمام شد”

17.09.18 00:57

سخن روز ۱۲ شهریور

اگر نگاهی ساده به اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد جهانی در چهل سال گذشته بیاندازیم، تابلوئی تاسف انگیز را شاهد خواهیم بود، در یک مقایسه و تقابل ابتدائی میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی در می یابیم که در چهل سال گذشته ارزش پول ایران، یعنی ارزش مقایسه ای آن با ارزهای معتبر جهانی، دو هزار برابر افت کرده است. (دلار هفت تومان به حدود ۱۳ هزار تومان و سکه دو هزار دویست تومان در چهل سال قبل به ۴میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسیده است) و این در حالی است که همین ارزهای بین المللی نیز...

فریبرز سنجری: به یاد رفیق بیژن هیرمن پور

16.09.18 20:56

 

خبر مرگ نابهنگام رفیق بیژن هیرمن پور را در شرایطی شنیدم که غم و اندوه کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 را در دل داشتم.  هنگام دریافت این خبر، در هلند در مراسم یادبود شهدای این دهه که به دست رژیم جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شدند، بودم. خبر، بس ناگوار و غیر قابل انتظار بود. برغم این که نسل ما به قول شاملو "در آستانه" قرار دارد اما اصلا مرگ نابهنگام بیژن به ذهن خطور نمی کرد، به خصوص که تا جائی که اطلاع داشتم او با بیماری مهم و غیر قابل علاجی هم درگیر...

رضا مقصدی: دریغا دریغا دریغا

16.09.18 11:37

رضا مقصدی

         دریغا دریغا دریغا

.....................................

سه نامی شکفتند بر سینه ی آب.

سه نام ِ درخشنده از خنده ی ناب .

سه نامی که از رنگ وُ آهنگ ِ باران ِ باغ اند.

وبر جان ِ تاریک ِ آن خاک ِ غمناک-

چنانچون، چراغ اند.

 

دریغا دریغا دریغا

نفَس ،هر نفَس، درقفس شد

صداهای سرسبز ِ دیرینه ی ما.

قدم ،هرقدم ، ترس ِ سنگ ست

به جان ِ درخشان ِ آیینه ی ما.

 

چه پیش آمد آن باغ ِ مارا که امشب

زشوروُ زنور ِ شکوفنده ، خالی...

گزارش تصویری از تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت ج. اسلامی - لندن

15.09.18 23:09

 

 

تظاهرات اعتراضی امروز شنبه 15 سپتامبرعلیه موج اعدامهای اخیر و سال 67 در ایران در مقابل سفارت ج. اسلامی.و طول راهپیمایی از سفارت تا کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن ...جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

 

.. زندانیان سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد...جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده...مرگ بر رژیم اعدام.. شکنجه...زندان.. مرک بر رژیم زن ستیز.

 

زنده باد آزادی و برابری.. زنده باد اعتصاب عمومی در .. کردستان کردستان خوزستان آذربایجان بلوچستان اتحاد اتحاد.... کارگر دانشجو...

بهرام رحمانی: بحران بهحوزه علمیه قم و طلاب و انصار حزبالله هم رسید!

16.09.18 00:45

 

 

bahram.rehmani@gmail.com

 

بحران درونی و جناحی حکومت اسلامی به‌حوزه علمی قم هم رسید. دادسرای ویژه روحانیت قم روز پنج‌شنبه، 22 شهریورماه، اعلام کرد که در پی «شکایت» معاونت حقوقی ریاست جمهوری از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی مدرسه فیضیه، پنج نفر را احضار کرده است.

در تجمع 25 مردادماه سال جاری در مدرسه «فیضیه» قم که در اعتراض به «فساد اقتصادی» برگزار شد، شماری از حاضران شعارهای ضددولتی سر دادند و نوشته‌هایی تهدیدآمیز علیه حسن روحانی در دست داشتند.

از این تجمع، تصویر شعارنوشته «ای آن که...

نامه جمعی: رفیق بیژن خاموشی گرفت

14.09.18 02:56

 

رفیق بیژن هیرمن پوردرروز نهم شهریور ماه ۱۳۹۷ (۳۱ اوت ۲۰۱۸‌)چشم از جهان فروبست . او که از اولین کادرهای فدائیان خلق و از همرزمان رفقا کاظم سلاحی و مسعود احمدزاده بود،. پیش از حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل توسط گروه جنگل اما در رابطه با سازمان دستگیر شد و شکنجه های طاقت فرسائی را قهرمانانه تحمل کرد . پس از آزادی از زندان به مبارزات خود ادامه داد و در جنبش توده ای ضد استبدادی سال پنجاه و هفت ، در صفوف مبارزان آزادی و عدالت اجتماعی شرکت داشت وپس از شکست انقلاب و استقرار ارتجاع مذهبی و سرمایه...

رحیم کریمیان: خاطره رفیق بیژن هیرمن پور را گرامی می داریم

15.09.18 01:12

 

برگرفته از دست نویس ها در باره تاریخچه سازمان چریکهای فدائی خلق  

مقدمه                                                                   ...

حاشیه شهر تهران بزودی منفجر می شود

14.09.18 00:48

 

فرماندار تهران از دوبرابر شدن جمعیت شهرک‌های اقماری و حاشیه‌ شهر تهران ابراز نگرانی کرد.

واقعا چه مسٶلین مهربانی داریم. جناب فرماندار نگران شدند که مردم چرا هی می‌روند گوشه کنار تهران؟ بیایند پیش خودمان بنشینند دیگر.

البته ایشان در ادامه گفتند نگرانی ما به‌خاطر این است که این جمعیت آب و برق وگاز می خواهند.

جناب فرماندار راهکاری برای جمعیت حاشیه نشین عنوان نکردند که کجا بروند و چه کنند، فقط ابراز نگرانی کردند که آب و برق می‌خواهند.

چند راهکار پیشنهادی برای از بین بردن نگرانی جناب...

برنامه های جدید و متنوع رادیو و تلویزیون برابری

14.09.18 21:52

گزارش تجمع ۱۲ سپتامبر در ونکوور کانادا در همبستگی با اعتصاب عمومی در کردستان ایران 

https://www.youtube.com/watch?v=mbzCbOhms6Q

 

برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۱۳ سپتامبر - ویژه اعتصاب عمومی کردستان با: نسرین ابراهیمی، علی دماوندی، امجد حسین پناهی و ... 

https://www.youtube.com/watch?v=IQWu6N5bpso

 

شعرخوانی و داستان خوانی فرخنده حاجی زاده ( نویسنده و خواهر حمید حاجی زاده از قربانیان قتلهای زنجیره ای ۷۷) 

https://www.youtube.com/watch?v=ArWva1KajY4

 

آکسیون ۸ سپتامبر در ونکوور...

دریافتی: خصوصی‌سازی نظام آموزشی، مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران

14.09.18 02:11

طرح از گوگل

 

اردوی کار: نشست «خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران» در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به سخنرانی پرداخت و از استدلال‌ها، روندها و پیامدهای خصوصی‌سازی در عرصه آموزش عمومی سخن گفت. فشرده ای از سخنان ایشان به شرح زیر است:

بحث سیاست‌گذاری اجتماعی اغلب در میان مسئولان متکی بر دیدگاه بازار آزاد دیده می‌شود که معتقدند سیاست‌گذاری اجتماعی باید صرفاً به تقلیل عواقب اجتماعی ناشی از نظم اقتصادی منجر شود. در حالی...

پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: کردستان بیدار است! از حکومت اسلامی بیزار است!

13.09.18 13:43

چهارشنبه بیست و یکم شهریور 1397، اعتصاب عمومی در شهرهای استان کردستان ایران تا کرمانشاهان، در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی و حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق،با موفقیت برگزار شد.

تقریبا همه احزاب سیاسی کردستان و چهره‌های سرشناس کردستان،به‌حمایت از این اعتصاب عمومی برخاستند و نشان دادند که کردستان بیدار است! از حکومت اسلامی بیزار است!

مردم حق‌طلب و رنج‌دیده کردستان از فراخوان اعتصاب نیروهای آزادی‌خواه و سوسیالیست عمومی...

پیام نهاد های همبستگی : کردستان دژ تسخیر ناپذیر، همچنان زنده می ماند

12.09.18 00:18

!

 

خبربس کوتاه و درد ناک بود: زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی صبح روز شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ برابر با ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ اعدام شدند. همچنین یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه با مشارکت یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه، در همان روز شنبه ، در یک عملیات انهدامی، محل استقرار و جلسه سران دو حزب دموکرات کردستان ایران و مرکز آموزش پیشمرگههای آنها را با موشک مورد هدف قرار دادند.

 

امروز مردم مبارزکردستان باردیگر درغم ازدست دادن سه مبارز سیاسی ستم ستیز، خشمگین شدند. مریوان چندروزیست که چهار...

شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان: از اعتراض مدنی مردم کُردستان حمایت شود

12.09.18 00:25

 

اعدام سه زندانی سیاسی کُرد در ۱۷ شهریور و همزمان با آن موشکباران دفاتر سیاسی و مدنی حزب دموکرات کُردستان و قتل ۱۷ نفر از رهبران و کادرهای سیاسی این حزب، و اعدام سه زندانی کُرد دیگر در روزهای بعد بطورقطع اعتراض وجدانهای بیدار و مردم تحت آزار و تحت ستم کُردستان را به همراه داشته است. در همین راستا فراخوان هایی نیز از سوی سازمانها و نهادهای مدنی و مجمع احزاب سیاسی کُردستان برای شرکت در اعتصاب سراسری " روژهلات کُردستان" در روز  ۲۱ شهریور، صادر شده است.سازمان دفاع از حقوق بشر...

پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران: آدم‌کشی حکومت اسلامی ایران و تروریسم آن را محکوم و از اعتصاب عمومی حمایت‌کنیم!

12.09.18 00:40

مردم حق‌طلب و آزاده کردستان در مقابل بربریت و آدم‌کشی و تروریسم حکومت اسلامی ایران، ساکت نمی‌مانند و قرار است روزچهارشنبه 21 شهریور 97، با یک اعتصاب عمومی متحدانه و سراسری، به‌حکومت اسلامی و به اقدامات تبه‌کارانه و تروریستی آن، جواب دندان‌شکنی بدهند. البته انتظار می‌رود مردم آزاده سایر شهرهای ایرن نیز به‌حمایت از اعتصاب عمومی مردم کردستان برخیزند. چرا که این تعرض جنایت‌کارانه حکومت اسلامی به اپوزیسیون در خارج از مرزهای ایران و اعدام جوانان به اسارت گرفته‌شده، از جمله تعرض به حق حیات همه...

ناصر بابامیری: هر چه باشکوه تر بسوی اعتصاب عمومی!

12.09.18 00:28

کارگران و توده های زحمتکش و مردم آزادیخواه کردستان ایران! فراخوان به اعتصاب عمومی چهارشنبه21 شهریور تنها پاسخی قاطعانه و دهن شکن به قلدریهای رژیم جرم و جنایت اسلامی نیست بلکه این اعتصاب عمومی یکبار دیگر بایستی نشان دهد هنوز کردستان سنگر انقلاب است. این اعتصاب میرود نشان دهد که فریاد آزادیخواهی در کردستان علیه کلیت این نظام با همه سران ریز و درشت آن رو به عروج است. این اعتصاب میرود به رژیم نشان دهد با اعدام و میلیتاریزه کردن کردستان توده های مردم آزادیخواه نه تنها در امر مبارزه علیه وضع موجود...

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر: به اعتصاب عمومی مردمان کردستان یاری رسانیم

12.09.18 00:06

 

بار دیگر ۱۷ شهریور ایران خونین شد.  رژیم جمهوری اسلامی با اعدام سه جوان مبارز، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و با حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در عمق کردستان عراق، برگی دیگر بر پرونده سراسر جنایت خود افزود.  

در شرایطی که بحران سیاسی، اقتصادی واجتماعی رژیم هر چه عمیقتر میشود و شکست همه ی برنامه هایش رقم میخورد، در شرایطی که اعتراضات دیماه 96 ومرداد 97 و اعتصابات کارگری و...

اطلاعیه «گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین کمونیسم-در ایران» در همراهی و دفاع از فراخوان اعتصاب سراسری چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ در کردستان و سراسر ایران

11.09.18 23:03

 

در سحرگاه روز شنبه ۱۷ شهریور، سه جوان مبارز و زندانی سیاسی کورد رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی در زندان رجائی شهر کرج توسط نظام ضد بشری جمهوری اسلامی اعدام شدند. به‌موازات این جنایت علیه بشریت حملات موشکی سپاه پاسداران سرکوبگر که نقشش حفاظت از منافع این نظام پوسیده مستبد است به ۲ مقر حزب دمکرات کردستان در اعماق خال عراق سبب کشته شدن ۱۶ نفر و زخمی شدن ۴۰ نفر از اعضاء و کادرهای آن حزب شد.  این حرکت نقشمند جمهوری اسلامی نه از موضع قدرت بلکه برعکس از سر استیصال و نشانه ضعف...

فراخوان حزب سوسیالیست انقلابی ایران به اعتصاب عمومی در کردستان علیه جنایات جمهوری اسلامی

12.09.18 00:14

چهارشنبه  ٢١ شهریور ١٣٩٧

و ضرورت حمایت  کلیه احزاب و شهروندان آزادیخواه

 در کل کشور از اعتصاب!

 

کارگران و آزادیخواهان!

 

 در مقابل افسار گسیختگی و جنایات جمهوری اسلامی باید  در بعد سراسری و اجتماعی ایستاد!  از اینرو ما نیز به سهم خود  شهروندان مبارز جامعه کردستان را  فرامیخوانیم  روز چهارشنبه یکپارچه دست به اعتصاب بزنند و  با پاسخ مثبت دادن به فراخوان اعتصاب و  عملی کردن آن در همه سطوح جامعه، انزجار و تنفر عمیق خود را...

بهنام ابراهیم زاده آزاد شد

11.09.18 23:19

بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری که پیش‌تر در مردادماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، امروز با تامین وثیقه آزاد شد.

 

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بهنام ابراهیم زاه فعال کارگری امروز سه شنبه ۲۰ شهریورماه ۹۷ با تامین وثیقه ۴۰ میلیون تومانی پس از گذشت ۲۵ روز بازداشت از زندان دیزل آباد کرمانشاه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

 

بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری در تاریخ ۲۶ مردادماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت و به...

گزارش نوشتاری و تصویری از اعتراض به اعدام فعالان کورد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس

11.09.18 00:09

 

در اعتراض به اعدام سه فعال کورد و حمله به مقر حزب دموکرات کوردستان یک تجمع روز یکشنبه 9 سپتامبر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار شد.

به درخواست انجمن کوردهای مقیم فرانسه تعدادی از فعالان کورد و ایرانی در اعتراض به اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی و نیز موشک باران مقر حزب دموکرات کوردستان ظهر روز یکشنبه نهم سپتامبر در مقابل سفارت ایران در پاریس تجمع کردند.

جمال پورکریم، روزنامه‌نگار کورد و طاهر اردلان از فعالان کورد در این تجمع سخنرانی...

هلمت احمدیان: آینده ایران و جدال آلترناتیوها

10.09.18 23:55

سلطنت طلبان از حمایت بعضی از محافل هیات حاکمه آمریکا و بعضی از عناصر ذینفوذ غربی برخوردارند. در جریان رویدادهای اخیر تلاش شد این نیرو توسط نهادهای تبلیغاتی امپریالیستی به جلو صحنه رانده شود

 

همه بر این امر ادغان دارند که جامعه ایران در آستانه تحولات سرنوشت سازی قرار گرفته است. کارگران و توده های به ستوه آمده مردم در ادامه خیزش گسترده و سراسری دی ماه امسال به مناسبت ها و بهانه های مختلف به خیابان ها می ریزند و ناقوس ضرورت سرنگونی رژیم را به صدا در می آورند. پیام و مضمون خیزش های دور اخیر عبور از کلیت رژیم با هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلبش است. در این شرایط موضوع آینده ایران و موقعیت و نقش آلترناتیوهای موجود به مسئله محوری برای هر نیروی سیاسی تبدیل شده است.

در کلی ترین سطح...

سازمان راه کارگر: تازه ترین جنایات رژیم فاشیست جمهوری اسلامی - اعدام سه زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان

10.09.18 00:44

امروز شنبه ۱۷ شهریور برابر با 8 سپتامبر، ماشین مرگ و جنایت رژیم، علیرغم تلاش ها و کارزارهای بین المللی نهادها و انسانهای بشردوست، برای نجات جان این سه زندانی سیاسی کرد، اقدام به اعدام آنها در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج کرد.

 

زانیار و لقمان مردادی از مرداد ۱۳۸۸ و رامین حسین پناهی از تیرماه ۱۳۹۶ در زندان بودند و به شدت برای گرفتن اقرار به جرم، شکنجه شده بودند.

 

همچنین به موازات این اقدام جنایتکارانه و در واکنش به مبارزات شجاعانه اخیر مردم زجرکشیده کردستان بویژه در مریوان و...

حکم اعدام رامین حسین‌پناهی اجرا شد

08.09.18 12:37

سحرگاه امروز حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. از سوی دیگر از وضعیت دو زندانی سیاسی کُرد به نام‌های زانیار و لقمان مرادی هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با وجود تلاش‌های نهادهای حقوق بشری، مجامع بین‌المللی و فشار افکار عمومی بر قوه قضاییه و مسئولان جمهوری اسلامی، سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ حکم اعدام رامین حسین‌پناهی از زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج اجرا شد.از صبح روز جمعه ۱۶...

نامه آتنا دائمی در رثای سه زندانی سیاسی اعدام شده

09.09.18 23:36

خبرگزاری هرانا – آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین با نگارش نامه‌ای سرگشاده در واکنش به اعدام “لقمان مرادی”، “زانیار مرادی” و “رامین حسین پناهی”، زندانیان سیاسی که روز شنبه ۱۷ شهریورماه در یک روند پرابهام حقوقی و علیرغم اعتراضات بین‌المللی، در محل نامعلومی در استان تهران و بدون ابلاغ به وکلایشان و عدم امکان حضور وکلا در زمان اجرای حکم اعدام شدند، این واقعه را به خانواده‌هایشان تسلیت گفته است. خانم دائمی در بخشی از این نامه می‌گوید “زانیار و لقمان و رامین را نکشتید، بلکه...

اطلاعیه شش حزب و سازمان سیاسی چپ و کمونیست در مورد اعدام سه زندانی سیاسی و حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردوگاههای احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق

09.09.18 22:43

سرانجام رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در صبحگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۸ سپتامبر ۲۰۱۸سه تن از زندانیان سیاسی به نام های رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی  را در زندان رجایی شهر کرج اعدام کرد.این سه تن تنها به جرم مخالفت و مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند.

رژیم جمهوری اسلامی در همان روز شنبه چند ساعت بعد از اجرای حکم اعدام این سه زندانی سیاسی در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه اردوگاههای مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در عمق خاک کردستان عراق را مورد حملات موشکی قرار...

كانون مدافعان حقوق كارگر: چرا سهم ایران در استفاده از دریای خزر کاهش یافت؟

09.09.18 23:00

 

سخن روز 24 مرداد

پس از شکست فتحعلی خان قاجار در سال 1241 قمری (1828) از سپاه روس تزاری و بستن عهدنامه ترکمنچای و جداشدن شهرهای نخجوان، شیروان و باکو از ایران، امتیاز صید در دریای خزر نیز به دولت تزاری واگذار شد. برابر یادداشت‌های خوچکو کنسول دولت تزاری در سال 1219 هجری خورشیدی(1841 ) صیادان روس در گیلان 101112 عدد ماهی خاویاری و 271800 کیلوگرم خاویار صید نموده و از بابت آن 3972 تومان به حاکم وقت پرداخت کردند.

در زمان محمد شاه قاجار و بر اساس نیاز مالی، دولت میرزا آقاسی در اثر فشار...

تقی روزبه: اوباما،ترامپ و فرافکنی بحران!

08.09.18 14:30

اوباما قبل از هرچیز و هرنوع فرافکنی باید توضیح بدهد که چرا و چگونه ترامپ توانست پس از ۸ سال زمامداری زمامداریش به قدرت برسد؟ چرا شعارهای غلط اندازاو علیه الیت و نخبگان حاکم توانست بخش قابل توجهی از آراء مردم را به سوی خودجلب کند؟ در اصل سیاست های جهانی سازی او و خانم کلینتون و … و حتی پنچرکردن جنبش سندرز بود که به ترامپ فرصت داد به ریاکارانه ترین وجهی، خود را طرفدارلایه های ناراضی که زندگی اشان از قبل جهانی شدن زیرفشارقرارگرفته بود و دمکرات ها نسبت به آن بی اعتنابودند جابزند.

 

پاسکاری...

فراخوان عمومی ! : توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!

07.09.18 13:48

با اوج یابی مبارزات بخش های وسیعی از مزد و حقوق بگیران به ویژه پس از خیزش دی ماه گذشته، باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم! ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت...

گیسو شاکری: زمان بیداری کی خواهد رسید؟

09.09.18 22:35

 

روزگار تماشایی وپر از تضاد جامعه ی ما!

زمان بیداری کی خواهد رسید؟

 

زندان ها از زندانیان سیاسی پراست.

جوانان بلوچ به چوبه های دار سپرده می شوند.

مجید انتظامی سنج و دمام جنوب را وارد ارکستر سمفونیک خود می کند و سمفونی صلح را به اجرا در می آوردو در پس زمینه ی اجرا، سربازان دفاع مقدس رژه می روند در حالی که پرچم منحوس رژیم فساد و جنایت را به همراه می برند.

سمفونی صلح و این نماد جنایت و فساد؟

رامین حسین پناهی اعدام می شود. جسد رامین را به خانواده تحویل نمی دهند وپنهان از...

حسن رحمان پناه: بمباران مقرات "حدک" و "حدکا" و اعدام ٣زندانی سیاسی، حلقەای از یک سناریو

08.09.18 23:44

بنا به گزارشات منتشر شدە ساعت ١٠ و ٤٥ دقیقە صبح امروز مقرات "حزب دمکرات کردستان"و "حزب دمکرات کردستان ایران "در نزدیک شهر "کویە" در کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی توپ باران و موشک باران زمینی شدە و گفتە می شود همزمان صدای هواپیمای بدون سرنشین هم شنیدە شدە است . مقرات رهبری "حدک" در حالی مورد بمباران قرار گرفتە کە رهبری این حزب در حال  برگزاری پلنوم بودەاند. طبق اطلاعات اولیە ١٤ تن جانباختە و ٣٩ نفر نیز مجروح هستند.

همزمان با آنجام این عملیات...

سرگذشت عجیب هنرمند ایرانی- که در غربت پیر نشد - فرناز سیفی

08.09.18 01:45

سایت "آسو"

 

بیست و سه سال بعد از مرگ زودهنگام عبده، موزه‌ی «هنرهای مدرن نیویورک» به همراهی چند تن دیگر، برای اولین‌بار نمایشگاهی درباره‌ی زندگی و آثار رضا عبده ترتیب داد. یک روز مانده به آخرین روز این نمایشگاه، صبح زود سوار اتوبوس شدم و واشنگتن دی‌سی را به مقصد نیویورک ترک کردم تا فرصت یگانه‌ی تماشای نمایشگاهی درباره‌ی رضا عبده را از دست ندهم.

 

«نمی‌دانم کجا و از کی آشپزی کردن را یاد گرفته بود. اما یکی از بهترین آشپزهایی بود که تا حالا دیدم...آشپزی ایرانی سخت است. غذای ایرانی، غذای پر...

گسترش فشار بر وکلا و حرفه‌وکالت در ایران: اقدامی برای جلوگیری از دفاع موثر از زندانیان

06.09.18 22:08

پنج وکیل در حال حاضر در پشت میله‌های زندان هستند و تعداد بیشتری احضار و از کار منع شدند

۱۵ شهریور ۱۳۹۷— کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، بازداشت سه وکیل دیگر در ایران به نام‌های فرخ فروزان و پیام درفشان نشان دهنده گسترش حمله مقامات ایرانی به حرفه وکالت و نقض آشکار حقوق اولیه افراد برای آزادی بیان و دادرسی عادلانه است.

پیام درفشان با قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی و فرخ فروزان با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون روز پنج شنبه ۱۵ شهریور از زندان آزاد شدند.

کمپین در بیانیه خود افزود:...

گفتگوی آرش کمانگر با محمد اشرفی (فعال کارگری) درباره موقعیت جنبش کارگری

06.09.18 20:59

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با محمد اشرفی (فعال کارگری) درباره موقعیت جنبش کارگری ایران، معضل سازماندهی، بحث سندیکا و شورا، نحوه ایجاد تشکل سراسری کارگری و نیز شرایط لازم برای برپایی اعتصاب عمومی 

https://www.youtube.com/watch?v=9xMs3xRA-bI

 

 

منوچهر تقوی بیات: استبداد دینی امروز،نتیجه ی استبداد سلطنتی است

05.09.18 23:39

 

خمینی و آخوندها و اربابان آن ها انقلاب بهمن پنجاه و هفت را از مسیر واقعی اش خارج کرده و از آن حکومتی استبدادی و ضد ایرانی، بنام جمهوری اسلامی پدید آوردند، حکومتی که به جمهوری هیچ شباهتی ندارد. انقلاب مشروطیت نیز به چنین سرنوشتی دچار وناکام شده بود.جاسوسان و نظامیان انگلیسی که نیروی قزاق را در اختیار گرفته بودند با گماردن رضا خان به فرماندهی قزاق ها کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را انجام دادند.نه رضا خان به دستاوردهای انقلاب مشروطیت وفادار ماند و نه پسرش، پس در ادامه ی خواست های آزادیخواهانه یانقلاب...

گلزار خاوران

05.09.18 22:06

 

 در سال ۱۳۶۰ در ابتدا با اولین سری از اعدامی های سازمان پیکار در ۳۱ تیرماه افتتاح شد. از همان اواسط مرداد ماه خانواده ها از محل این گورستان که عوامل رژیم به آن لعنت اباد می گفتند، مطلع بودند و تقریبا هر روز و بویژه پنجشنبه ها بعد از ظهر خانواده ها و به ویژه به خاطر مسائل امنیتی، مادران، خواهران میان سال، پدران و پدربزرگ ها به آنجا می رفتند. این گورستان که تا سال ها هیچ زندانی مذهبی در آن دفن نکردند، بزودی به نام گورستان بولشویک ها در میان خانواده ها و هواداران و فعالین گروه ها و...

رضا مقصدی: آن "خاطره" ، زعاطفه می گفت

04.09.18 21:53

                                 به عزیز ِشورانگیزم :هبت مُعینی

 

آن "خاطره" ، زعاطفه می گفت.

...........................................

                                 به عزیز ِشورانگیزم :هبت...

علی دماوندی: پیام آوران تازه ای وارد شده اند!

04.09.18 20:33

 

روز شنبه سوم شهریور چهار فعال محیط زیستی داوطلب شهر مریوان با نامهای شریف باجور، امید کهنه پوشی، رحمت حکمتی‌نیا و محمد پژوهی در هنگام خاموش کردن آتش جنگلهای اطراف مریوان جان باختند. خبر جان باختن این چهار فعال محیط زیستی سبب اندوه بسیارانی شد وموجی از خشم وهمبستگی را توامان پدید آورد. کاک شریف باجور یکی از فعالین مدنی و سرشناس کردستان بود که علاوه بر فعالیتهای محیط زیستی و صلح طلبانه، در روزهای سخت یار و یاور مردم مردم مریوان  وفعالان جنبشهای اجتمایی وکارگری بود. او در سال ۱۳۹۶ در...

بیانیه پایانی یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی

02.09.18 23:08

"مجمع همبستگی با خیزش نوین در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی"

یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج از کشوربا حضور نمایندگان کشورهای اروپایی و کانادا و ترکیه در روزهای۲۵  و۲۶ اوت ۲۰۱۸برگزارشد. بحث های اصلی مجمع، روش و نوع فعالیت ونیزمصوبات و آرایش درونی نهادها بر مبنای اوضاع سیاسی جاری در ایران وموقعیت طبقه کارگر بود که با اتکا به آن ها، نهادها بتوانند اهداف خود را به پیش ببرند.

 مبنای فعالیت آتی نهادها بر بستر دو نکته محوری خیزش دیماه۹۶...

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها شماره 82 - دهه شصت - هتل اموات

27.08.18 02:00

 

می گفت: هر زمان که بازجو حوصله اش سر می رود مرا به بازجویی می خواند, شکنجه می کند, در حین کتک زدن می خندد, ریسه می رود و بی حوصلگی و خستگی روزانه اش را این طور رفع می کند. در طی مدتی که با او در سلول بودم, ورم پاهایش هیچ وقت نخوابید و روی صورتش اثر انگشت های بازجو ها مانده بود. از اتهامات یاد شده وی آنطور که خود می گفت تنها مالکیت تفنگ برنو قنداق شکسته اش را پذیرفته بود که آن هم میراث اجدادش بود. پس از مدتی به زندان بالا ( زندان دستگرد اصفهان ) منتقل شد و با همین اتهام ...

فرخ حیدری: گزارش مستند کشتار هولناک ۶۷ در اصفهان

20.08.18 08:46

در جریان جنایت هولناک و «فاجعه ملی» کشتار تابستان ۶۷ ، عمامه به سرها و کلت به کمرها و طناب بدستان سنگ دل و تبهکار در شهر زیبا و خاطره انگیز اصفهان، به فرمان و فتوای دیو جماران، براستی جنگلی را بیابان کردند. در گزارش تحقیقی حاضر که در واقع محصول چند سال تلاش و کاووش و پیگیری میباشد، من بعنوان «زندانی سیاسی سابق زندان اصفهان» سعی دارم با توجه به مجموعه دانسته های پراکنده موجود و گواهی چند شهود زنده و البته با استناد به برخی اسرار تا کنون نامکتوب، برای اولین بار روایت مستند و نسبتآ جامعی از آن...

zum Archiv ->

لینک های ارسالی
خوانندگان

نهادهای همبستگی برگزار میکند: در رابطه با توطئه رژیم اسلامی علیه تشکلهای مستقل کارگری

23.09.18 00:04

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می­کنند:

از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

 در رابطه با توطئه

رژیم اسلامی علیه  تشکلهای مستقل کارگری

در حمایت ازسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

با حضور فعالین کارگری از داخل و خارج

 

یکشنبه 7 اکتبر 2018 – 27 مهر 1397

 ساعت 19.00 بوقت اروپای مرکزی، به وقت ایران 20.30

پالتالک

Otage: Iran -  Tajarobe Kargari

Category: Asia,… Subcategory: Iran

گسترده تر باد تشکلهای مستقل کارگری...

فریاد خاوران: سکوت در مقابل عاملین جنایت دهه 60، خیانت به خون سرخ انقلابیون زنده یاد است!

23.09.18 00:10

در شرایطی که مردم در ایران از هر فرصتی برای مقابله با رژیم اسلامی سرمایه استفاده میکنند، اعتراضات و اعتصابات کارگری هر روزه علیه اجحافات سرمایه داران و صاحبان سرمایه در جریان است و درگیریهای شهرها سازمانیافته تر و گسترده تر میشود، در شرایطی که هر آخوند ریز و درشتی ، یکی پس از دیگری بوی سرنگونی را استنشاف کرده است و شروع به اعتراف کردن که باعث و بانی کشتارهای دسته جمعی دهه شصت بودند و دیگر کسی این جنایت تاریخی را حتی در خود دستگاه حاشا نمیکند، راهپیمائی نمایشی بی خطری برای خودنمائی بازنشستگان...

لندن: فراخوان علیه کشتار و اعدام های رژیم جمهوری اسلامی به پا خیزیم!

23.09.18 00:13

 

روزشنبه 22 سپتامیر2018 در سی مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی به دست جلادان جمهوری اسلامی ودر گرامیداشت خاطره هزاران جان شیفته که در جریان این کشتار اعدام شدند و در اعتراض به اعدام های اخیر توسط سردمداران جمهوری اسلامی  که تعدادی از زندانیان سیاسی کرد را اعدام نمودند در میدان "ترافلگار اسکوئر" لندن جمع می شویم . جمع می شویم تا ضمن گرامیداشت یاد همه مبارزینی که برای آزادی و سوسیالیسم جان باختند، به موج کشتاری که جمهوری اسلامی با ترور و اعدام و موشک...

نشریه حقیقت شماره 83 منتشر شد

22.09.18 23:52

 

 

اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

نشریه آتش شماره 83 منتشر شد

22.09.18 23:57

 

 

اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

بیانیه جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز درباره حمله به رژه نظامی

22.09.18 22:37

 

 

از احواز تا نیویورک؛ فرار به جلوی جمهوری اسلامی

 

 

بنا بر اخبار منتشر شده در شبکه های خبری جمهوری اسلامی ایران؛ صبح امروز 31 شهریور 1397 در سالروز جنگ ایران و عراق ، یک گروه چهار نفره با تیراندازی به سوی نظامیان حاضر در محل برگزاری رژه نظامی ، چندین نفر را کشته و مجروح  ساخته و سه تن از مهاجمان نیز کشته شده اند. در این میان یک نفر از مهاجمان بازداشت شده است.

بلافاصله یک سخنگوی سپاه حادثه یاد شده را به گروهی به کلی ناشناس به نام (الاهوازیه) منتسب ساخت! در این میان  گروه...

پلاتفورم دمکراتیک: آموزش رایگان و به‌زبان مادری حق مسلم همه کودکان است!

20.09.18 22:44

 

در آستانه بازگشایی مدارس در ایران، درد و رنج بسیاری از خانواده‌ها به‌اوج می‌رسد. چرا که آن‌ها توان مالی روانه‌کردن فرزندان خود به‌مدرسه را ندارند. در چنین وضعیتی، این کودکان در کوچه و خیابان با دیدن مدرسه رفتن کودکان هم سن و سال خود، که با شور و شوق و شادی راهی ‌مدرسه هستند دچار ناراحتی و افسردگی می‌شوند. در حالی که آموزش رایگان حق طبیعی و مسلم همه کودکان و جوانان تا 18 سالگی است!

تعداد کودکان محروم از تحصیل، یکی از صدها آماری است که اطلاعات دقیقی از آن در دست نیست. وزارت آموزش و پرورش...

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

20.09.18 00:00

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

متن زیر «طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران» است که برای بررسی، نقد و اصلاح به جنبش کمونیستی و کارگری ایران ارائه می گردد.

از سال ١٣٨١ تا کنون، «طرح برنامۀ کمونیست های ایران (آذرخش)» بیانگر چارچوب نظری و سیاسی ما برای برخورد به مسایل مبارزۀ طبقۀ کارگر بوده است. متن کنونی تفاوتی اساسی با «طرح برنامۀ کمونیست های ایران (آذرخش)» از دیگاه تئوریک و سیاسی ندارد، تنها می توان گفت از آن خلاصه تر و در مواردی دقیق تر و روشن تر است.

ما با انتشار «طرح برنامۀ...

فراخوان برای تشکیل بلوک چپ انقلابی و کارگری

18.09.18 23:59

 

ایران در آستانه یک دوران انقلابی قرار گرفته است که در آن نه حکومت قادر به ادامه به شکل قبل است و نه مردم حاضر به زندگی تحت شرایط قبل هستند. در حالی که رژیم به به پایان خود نزدیک می‌شود جریانات اپوزیسیون راست به تشکیل آلترناتیو خود اقدام کرده‌اند اما طبقه کارگر و چپ انقلابی هنوز نتوانسته اند آلترناتیو خود را به جامعه معرفی کنند.

در وضعیتی که هر روز توده­های بیشتری به رودررویی با رژیم کشیده می‌شوند باید هر چه سریع­تر دست به کار شد و آلترناتیو چپ انقلابی را سازمان داد و گرنه دوباره یک...

گزارشی از دو آکسیون مبارزاتی موفق توسط فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو

16.09.18 11:34

 

در روز دوشنبه 10 سپتامبر 2018، با فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق ایران و با حضور دیگر نیروهای سیاسی، تجمعی اعتراضی و روشنگرانه ای در خیابان یانگ شهر تورنتو، در محکوم کردن اعدام مبارزین کُرد و حملات موشکی جمهوری اسلامی به مقرهای احزاب کُرد برگزار شد. علیرغم هوای بارانی و سرد تورنتو در آن روز، حضور آزادیخواهان آگاه و مبارز در اعتراض به جنایات وحشیانه رژیم قابل توجه بود. سخنرانی های افشاگرانه متعددی به زبان های فارسی و انگلیسی در این آکسیون انجام شدند که با استقبال مردم مواجه گشتند....

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران: فراخوان تظاهرات در لندن

16.09.18 03:58

رفقا و دوستان آزادیخواه!

 

 

 

 

با ما در بزرگداشت جانباختگان سال 67 در ایران و اعتراض به اعدام های اخیر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی همراه باشید!

 

کشتاردستجمعی جانباختگان راه آزادی هرگز از یادها نخواهد رفت و عاملین این کشتار نه تنها بخشوده نخواهند شد بلکه در دادگاه خلق محاکمه و مجازات خواهند شد!

 

رژیم ارتجاعی وجنایتکار جمهوری اسلامی در سال 67 فعالین چپ وسایر مبارزین آزادیخواه را گروه، گروه اعدام ودر گورهای گمنام مدفون کرد. مادران و پدران، خواهران و برادران داغدار در پی یافتن اجساد...

سازمان راه کارگر واحد پاریس: فراخوان به تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس

13.09.18 23:52

 

 

ما ضمن محکوم کردن اعدام رامین حسین پناهی ، زانیار و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی و حمله موشکی به مقرنیروهای سیاسی اپوزسیون کرد ، همدردی عمیق خود را به خانواده ها ، دوستان و همرزمان کشته شدگان وقایع اخیر اعلام می داریم . ما در راستای اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی ومبارزه برای لغو اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی ، از دعوت جمعیت کردهای مقیم فرانسه برای تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حمایت می کنیم و از همه ایرانیان آزاده مقیم پارس در خواست می نماییم که با شرکت خود در این...

فراخوان جهت تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن!

14.09.18 02:44

 

در سی مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی به دست دژخیمان جمهوری اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره همه آزادیخواهانی که در جریان این قتل عام جان باختند و همچنین در اعتراض به موج اعدام هائی که دیکتاتوری حاکم در روزهای اخیر به راه انداخته و تا کنون 6 نفر از زندانیان کرد را اعدام نموده است، روز شنبه 15 سپتامبر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن جمع می شویم تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر مبارزات خلقهای تحت ستم ایران، به جنایات و کشتار های جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان نابودی این...

کارگران انقلابی متحد ایران: جنایتی دیگر در کارنامۀ سیاه رژیم

14.09.18 03:14

حملۀ موشکی ماشین آدم کشی جمهوری اسلامی

به مقر حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران

جنایتی دیگر در کارنامۀ سیاه رژیم

روز شنبه ١٧ شهریور ١٣٩٧ رژیم خونخوارجمهوری اسلامی پس از اعدام سه جوان زندانی سیاسی کرد، زانیار، لقمان و رامین به اتهامات واهی، به مقر حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران با شلیک موشک هائی که تعدادشان بین ٧ تا ١٧ فروند برآورد می شود حمله کرد. در این یورش وحشیانه که یادآور آدم کشی های تلافی جویانۀ هیتلر است ١٧ تن از رهبران و کادرهای این احزاب کشته و ٤٠...

کانون کنشگران: فراخوان دعوت به شرکت در آکسیون اعتراضی ١٥سپتامبر٢٠١٨ در هانوفر- آلمان

12.09.18 23:58

فراخوان

دعوت به شرکت در آکسیون اعتراضی ١٥سپتامبر٢٠١٨

در هانوفر- آلمان

باز هم اعدام و جنایت جمهوری اسلامی در کردستان هم زمان با اعدام جنایتکارانه زندانیان سیاسی کرد رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، در اقدامی از پیش طراحی شده، مزدوران رژیم با موشک مقر و دفاتر حزب دموکرات کردستان ایران را مورد حمله قرار دادند که متاسفانه منجر به جان‌باختن بیش از ده نفر از اعضای کمیته مرکزی و شماری زیادی از پیشمرگه‌های حزب شده است. این عمل تروریستی بی جواب نخواهد ماند . با خیزش فرودستان شهری در دی ماه...

حمله فعالین کارگری و انقلابی به لانه جاسوسی جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران در استکهلم

12.09.18 22:56

 

امروز 12 سپتامبر گردهمائی اعتراضی علیه کشتار، اعدام و حمله به نیروهای انقلابی و مترقی توسط رژیم سرمایه داری اسلامی ایران در استکهلم برگزار شد.

فعالین کارگری و انقلابی در این تظاهرات به سفارت حمله برده و ضمن به پائین کشیدن تابلوی جمهوری اسلامی و به آتش کشیدن پرچم رژیم اسلامی و دادن شعارسرنگونی، بار دیگر ذلت و خاری این رژیم را به نمایش گذاشتند.

توله سفیر رژیم اسلامی سرمایه با ترس و وحشت به این خفت خیره شده و صحنه کوتاهی از سرنگونی رژیمش را با لرزه و گریان تماشا کرد.

این حرکت در...

شورای استکهلم: خورشید خاوران را بر دوش بگیریم

13.09.18 00:47

 

چهل سال است ماشین کشتار جمهوری اسلامی دمی از حرکت نایستاده است.این بدان معناست که اعتراض ، اعتصاب ودادخواهی دمی از فریاد نیاسوده است. درسالروز کشتار جان فشانان دهه شصت وجدان عمومی جهان از این فاجعه هنوز بخود می پیچد وراه دادخواهی میجوید. کشتاری که نه جنسیت ونه ملیت ونه تبعیض می شناسد وبدون تبعیض همه را شامل میشود اما توسط کسانی که هم ملیت وهم جنسیت وتبعیض ناموسشان است. چگونه ممکن است بی آنکه با این عفونت های اجتماعی ستیزه کنی برای دادخواهی بروی.دادخواهی نمی تواند به این اهرم های ستم...

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی: یادمان جان‌باختگان راه آزادی زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی

12.09.18 23:42

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران، برگزار می‌کند؛

نه به اعدام، آری به زندگی

یادمان جان‌باختگان راه آزادی

#زانیار_مرادی، #لقمان_مرادی و #رامین_حسین_پناهی در شهر پلینو، ایالت تگزاس آمریکا؛

Haggard Library

2501 Coit Rd

Plano, TX  75075

United States

۱۵  سپتامبر ۲۰۱۸ (شنبه ۲۴ شهریور ۹۷)

از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ به‌وقت محلی

 

حزب آرا: بمباران مقر اصلي حزب دموكرات كردستان و اعدام سه زنداني سياسي را محكوم مي كنيم!

12.09.18 00:34

 

رژيم فاشيستي مذهبي جمهوري اسلامي امروز شنبه ١٧ شهريور ١٣٩٧ مقر حزب دموكرات را بمباران كرد و همزمان با اين عمل تروريستي سه تن از زندانيان سياسي كُرد را اعدام كرد. رژيم آدمكش براي حفظ بقاي خود، رامين حسين پناهي و زانيار و لقمان مرادي سه جوان كُرد را بدون اينكه گناهي داشته باشند همزمان با بمباران مركز حزب دموكرات ، هدفمند اعدام كرد تا همچون چهل سال گذشته با ايجاد وحشت نظام اسلامي و غير قانوني خود را حفظ كند !

 خبرگزاری فارس خبر داد که زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی سه زندانی...

حزب آرا: فراخوان به تظاهرات علیه "جمهوری" اسلامی وحضور حسن روحانی در سازمان ملل

12.09.18 00:35

 

سفر روحانی را در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به آخرین سفر خارجی او تبدیل کنیم!

با حضور خود در تظاهرات علیه سفر روحانی، رژیم جمهوری اسلامی را رسوا کنیم.

این بار سفر وی مصادف با سی امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 خواهد بود.  بیائید با شرکت وسیع در تظاهرات، دادخواهی را تبدیل به خواست عمومی کرده، به فجایع ملی که در چهاردهه حکومت اسلامی رخ داده اعتراض کنیم.

 

مردم ایران در تب و تاب بی آب و هوایی، به معنی تمامی کلمه، می‌سوزند.  ارمغان جمهوری اسلامی...

کارزارمبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران: در سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

12.09.18 00:37

در سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

تجدید پیمان با نسلی که سَر داد و سِر نداد،

تنها با سرنگونی انقلابی نظام جنایتکار جمهوری اسلامی می تواند  جامه عمل بپوشد!

 

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده ای

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

گیرم که می کُشید

گیرم که می برید

گیرم که می زنید

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می...

مادران پارک لاله: باشد تا روز محاکمه و مجازات جنایت کاران فرا برسد!

12.09.18 00:31

 

این جنایت کاران، تنها در این سه «جهل و جنون و جنایت» با همدیگر و نه با مردم، جمهوری دارند.

این خون آشامان، سه جوان نازنین به نام های رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را پس از سال‌ها زجرکش کردن آن‌ عزیزان و خانواده‌های شان و انتظار طولانی برای لغو حکم اعدام و حتی آزادی شان به واسطه ی حمایت های بسیار مردمی و نهادهای بین‌المللی، در سحرگاه ۱۷ شهریور در زندان گوهردشت اعدام کردند.

 

گوهردشت، زندانی مخوف است که انسان‌های مبارز بسیاری را در خود حبس کرده و شکنجه داده و...

گزارش ویدیویی و تصویری از تجمع و تظاهرات اعتراضی وسیع در شهر گوتنبرگ

11.09.18 22:45

گزارش ویدیویی و تصویری از تجمع و تظاهرات اعتراضی وسیع در روز شنبه 8 ماه سپتامبر 2018  علیه نژاد پرستی و در دفاع ازحق و حقوق انسانی در شهر گوتنبرگروز 8 ماه سپتامبر  با ر دیگر جنبش اعتراضی علیه نژادپرستی و بیگانه سیتزی در شهر گوتنبرگ شاهد اجتماع صدها نفری بود. جمعیت از ساعت30؛13 دقیقه بعداز ظهر  گروه ؛ گروه خود را به میدان کونگ ستن میرسانند. ساعت یک و سی دقیقه بعدازظهر با شروع سخنرانی جیمی اکیسون سرکرده نژادپرستان تظاهرات گنندگان با تخم و مرغ و با نواختن بر طبل و با در دست داشتن...

تجمع اعتراضی در مقابل سفارت رژیم اسلامی در لندن

10.09.18 22:46

 

همزمان با اعتصاب عمومی در کردستان در محکومیت حملە وحشیانە موشکی رژیم اسلامی بە مقرهای احزب دمکرات کردستان و اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی. روز چهارشنبە ١٢ سپتامبر در مقابل سفارت ایران در لندن تجمع خواهیم کرد. همە انسانهای آزادیخواە را بە شرکت در این تجمع فرا میخوانیم.

 

چهارشنبە ١٢ سپتامبر

ساعت ٢ تا ٤ بعد از ظهر

 

مقابل سفارت ایران لندن

16 Princes Gate, Knightsbridge, London SW7 1PT

 

حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست ، سازمان راە...

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری: علیه جنایات اخیر جمهوری اسلامی!

10.09.18 23:39

 

پیش به سوی اعتصاب و اعتراض عمومی در کردستان

علیه جنایات اخیر جمهوری اسلامی!

 

 سه زندانی سیاسی به نام های زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی با پاپوش دوزی قوه فاسد قضائیه و پس از تحمل چند سال حبس و آزار و شکنجه اعدام شدند و به خیل جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم پیوستند. هم زمان حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر دو حزب دمکرات که منجر به کشته شدن پانزده نفر و زخمی شدن 40 نفر شد، نشان می دهد که جنایات جمهوری اسلامی مرز نمی شناسد و برای ادامه حاکمیت ننگین خود هیچ...

فراخوان مشترک – در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی

10.09.18 22:55

فراخوان مشترک – در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی و حملات موشکی به مراکزاستقرار اپوزسیون ( چهار شنبه ١٢ سپتامبر... گوتنبرگ)

 اطلاعیه خبری...

اتحاد فدئیان کمونیست: درباره اعدام سه زندانی سیاسی کرد وحمله موشکی به دفاتر احزاب کردستان

10.09.18 23:09

 

روزشنبه  17 شهریور حکم بیدادگاه ههای جمهوری اسلامی درمورد سه نفراززندانیان سیاسی (رامین حسین پناهی،رانیاز ولقمان مرادی هرسه اهل کردستان)  بمورد اجرا گذاشته شد. همزمان دفترمزکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران درکوی سنجیق واقع درکردستان عراق،نیز هدف حملات موشکی رژیم جمهوری اسلامی  قرارگرفت.

طبق گزارشات منتشره ،هنگام حملات موشکی رژیم ایران به مقر حزب دمکرات کردستان، این حزب مشغول برگزاری پلنوم خودبود ه است. دراین حملات عده زیادی ازکادرها ،اعضای کمیته مرکزی و...

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن: در سی امین سالگرد کشتار دهه 60 و تابستان خونین 67

09.09.18 23:46

 

به تظاهرات مقابل سفارت رژیم سرکوبگر و زن ستیز جمهوری اسلامی بپیوندید!

 

سی سال پیش در مدتی کمتر از دو ماه، هزاران نفر از زندانيان سياسی به قتل رسيدند. بهترین فرزندانِ خلق پشت درهای زندان‌ها و در خفا، به دار آويخته شدند و یا تيرباران شدند. ابعاد جنايت عظيم بود و برای پنهان کردن آثار جرم، زندانيان را در تاريکی شب در گورهای دسته‌جمعی دفن کردند. خيال می‌کردند با حذف فيزيکی هزاران زندانی سياسی می‌توانند آنان را از خاطره‌ی تاريخ حذف کنند و آرمان هایی که برای ساختن جهانی عاری از ستم و استثمار...

نهادهای همبستگی: پیام به کارگران و زحمتکشان در ایران

10.09.18 00:07

 

زنان و مردان کارگر و زحمتکش!

یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور درهانوفر(۲۵ و۲۶ اوت ۲۰۱۸) درودهای فراوان خود را به شما عزیزان میفرستد.

نهادهای همبستگی در شرایطی مجمع خود را برگزار می نماید، که سرمایه داری جهانی با بحران ساختاری که از سال۲۰۰۸  شروع شده  و هنوز به قوت خودش باقی است میلیاردها کارگر و زحمتکش را از نظر معیشتی با معضل جدی روبرو نموده است. تاثیرات این بحران جامعه ایران را با اسفناک ترین شرایط اقتصادی سیاسی روبرو...

دختری که سازمان ملل را به گریه انداخت !

09.09.18 23:15

 

▪️متن سخنرانی نادیه مراد٬ دختری که سه سال تمام غنیمتی داعش بود. او جایزه صلح نوبل را گرفته است، از واژه واژه اش خون می چکد.

نام شان داعش بود، آمده بودند ما را به جهنم ببرند و خود شان سر راه به بهشت بروند!

دعوت نامه شان در دست چپ شان بود و با انگشت شهادتین دست راست، آسمان را نشان می دادند!

مادرم برای سکس شرعی بسیار پیر بود و طعم حوریان بهشتی را نمی داد، او را کشتند، خواهر کوچکم را همچون بره ای تازه نگه داشتند. او باکره بود! همچون مریم، کمی معصوم تر، کمی کردتر، همچون آب زلال!

خواهرم...

چریکهای فدائی خلق ایران: اعدام سه زندانی سیاسی، جنایتی دیگر در پرونده سراسر جنایتبار جمهوری اسلامی!

09.09.18 22:26

اعدام سه زندانی سیاسی، جنایتی دیگر در پرونده سراسر جنایتبار جمهوری اسلامی!

 

رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی ، سحرگاه امروز - شنبه‌ ۱۷ شهریورماه 1397 ، در اقدامی ددمنشانه سه زندانی سیاسی کُرد، رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مُرادی را در سیاهچال رجایی شهر کرج، اعدام کرد و به این ترتیب صفحه سیاه دیگری را بر پرونده سراسر جنایت خویش اضافه نمود.  اعدام این سه زندانی سیاسی توسط  دژخیمان جمهوری اسلامی در شرایطی صورت می گیرد که نهادهای مختلف و افکار عمومی در سطح بین المللی ، یکصدا خواهان...

کانون کارگران سوسیالیست: محو توحش و بربریت و اعدام ، در گرو پایان دادن به عمر ننگین حکومت سرمایه اسلامی است!

09.09.18 03:24

رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مردادی سه تن از زندانیان سیاسی شب گذشته در زندان رجایی شهر اعدام شدند. این سه فعال سیاسی که مدتها است در زندان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بسر میبردند و تحت شکنجه و آزار و اذیت فراوان قرار گرفتند، علیرغم فعالیتها و کمپنهای سراسری چه در داخل ایران و چه در خارج و بازتاب این جنایت برای آزادی این سه نیروی انقلابی ، اما جانیان داعشی حکومت سرمایه با بیشرمی تمام به زندگی آنان خاتمه دادند.

حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف با دست و پنجه نرم کردن با بحرانهای عمیق اقتصادی و...

کمیته مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی: اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی هم جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد.

09.09.18 01:26

 

جمهوری اسلامی دارد ترس و وحشت خود را در پس این کشتارها مخفی می‌کند!

 

جنبش عظیم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام در کمپینی به وسعت جهان برای نجات جان این سه زندانی سیاسی تلاش کرد! مردم جهان بیشتر از پیش به حقانیت مبارزه مردم ایران علیه توحش جمهوری اسلامی پی بردند! دستان خونین جمهوری اسلامی را در پس ظاهر فریبی آن بیشتر از پیش شناختند!

ماشین کشتار جمهوری اسلامی این سه زندانی سیاسی را سپیده دم امروز اعدام کرد! تا وحشت خود را در پناه این توحش نفرت‌ انگیز...

بیانیه شبکه همبستگی: سی امین سالگرد کشتار فجیع و فراموش ناشدنی زندانیان سیاسی در سال ۶۷

03.09.18 21:27

مردادماه و شهریورماه هر سال یادآور کشتار هولناک زندانیان سیاسی و زنده شدن داغ آن جنایات بزرگ در سال ۶۷ است. جنایت و کشتار فجیعی که با یک فرمان چند خطی خمینی و طرح چند سوال حاکی از تفتیش عقاید از سوی حاکمان شرع بوقوع پیوست و هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری میکردند قتل عام شدند.   

تابستان امسال مصادف است با سی امین سالگرد آن جنایات فجیع، اما متأسفانه هنوز هم آمران و عاملان آن نه تنها محاکمه و مجازات نشده اند بلکه همچنان در...

zum Archiv ->
Gozareshgar
info@gozareshgar.com