اطلاعیه نشست مشترک احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست - تلاش برای شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی

08.07.12 21:11

 

جمهوری اسلامی در یک بحران همه جانبه دست و پا میزند و سرنگونی آن در دستور روز قرار گرفته است. سرکوب و خفقان سیاسی، تشدید بحران اقتصادی، فقر گسترده و گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی، و هجوم به سطح معیشت طبقه کارگر و توده های زحمتکش، جامعه را در آستانه اضمحلال قرار داده است. سیاست اعمال ریاضت اقتصادی در کنار تحریم فلج کننده اقتصادی به وخامت اوضاع افزوده است. از طرف دیگر بیحقوقی سیاسی و اجتماعی و پایمال کردن هر روزه ابتدائی ترین حقوق زنان و جوانان جامعه ایران را در آستانه انفجار قرار داده...

اطلاعیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست نه به خیمه شب بازی انتخاباتی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

13.06.13 01:40

کارگران وزحمتکشان برآنند تا متشکل شوند وجمهوری اسلامی سرمایه داری را براندازند وقدرت سیاسی را تسخیر کنند !

 زیرا که: رسالت این حکومت ، سرکوب کارگران وزحمتکشان وپرشورترین جوانان کمونیست وآزادیخواه بوده است . کاری که شاه با همه خونریزیها ازپس اش برنمی آمد. پنهان کردن دستها میسر نیست این حکومت درتاریخ با حمام خون تداعی می شود.

زیرا که : حیات این حکومت ازطریق استثماروچپاول هستی وثمره کارکارگران تامین می شود .حداقل حقوق کارگران سه برابر زیر خط فقر است و حتی حقوق ناچیزماهیانه آنها را پس...

اطلاعیه احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست در رابطه با اول ماه مه۲۰۱۳

29.04.13 23:14

 

جهانی عاری از ستم واستثمارممکن است

 

وقتی که رود خروشان مبارزات کارگران به هم بپیوندند ، دنیای دیگری ممکن است. جهانی عاری از استثمار وفقروسرشار از آزادی ورفاه . جهان وارونه را باید دگرگون کرد . طبقات را ازمیان برداشت و برسرنوشت خود حاکم شد. کارگران پیام آوران این دنیای ممکن اند . تجمعات انقلابی کارگران شبح این آرزوست که برجوامع طبقاتی ظاهر میشود وسرمایه داران وطرفداران سلطه واستثمار را به وحشت میاندازد. ترس ازانقلاب، ترس ازبهم ریختن این نظم ظالمانه کهن ،ترس ازدست دادن ناز...

اطلاعیه احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست به مناسبت ۸ مارس ۲۰۱۳:گل همین جاست، همین جا برقص!

07.03.13 17:12

یکصد وسومین سالگرد ٨ مارس فرا میرسد. روزی که یادآور رزم زنان کارگر در نیویورک است. روزی که زنان کارگر بر فرودستی خویش شوریدند و مزدهای کم و ساعات طولانی کار و سرمایه را به مصاف طلبیدند. روزی که جهانی است زیرا مسئله ستم برزن امری جهانی است.

هشت مارس فرمان جشنی نیست تا بزرگش بداریم. مراسمی نیست تا پایی بکوبیم. هشت مارس تنها برداشتن سرپوش از ظلمی نیست که بر زنان میرود. حتی فریادی انتزاعی نیست برعلیه وضع موجود. هشت مارس طلایه های قیامی بزرگ است بر علیه نظم سرمایه داری و مردسالار کنونی. ما تنها از...

پشتیبانی از فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برای هفته کارزار دفاع ازمبارزات کارگران ایران، آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

27.10.12 17:48

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - در خارج کشور، از آکسیون های اعتراضی که در سطح شهر و کشورهای مختلف برگزار میشود، استقبال کرده و خود را با آن هم گام  می داند. از نظر ما فعالان نهاد های همبستگی، تدارک چنین حرکتهایی همسو و در تداوم فعالیت های مستمر ما در دفاع از جنبش کارگری و بویژه مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی است، حمایت خود را از اینچنین کارزارها اعلام کرده و دست تمام دوستداران، هواداران، مدافعان و همراهان جنبش کارگری را به...

اطلاعیه احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست در رابطه با اول ماه مه۲۰۱۳

29.04.13 23:10

 

جهانی عاری از ستم واستثمارممکن است

 

وقتی که رود خروشان مبارزات کارگران به هم بپیوندند ، دنیای دیگری ممکن است. جهانی عاری از استثمار وفقروسرشار از آزادی ورفاه . جهان وارونه را باید دگرگون کرد . طبقات را ازمیان برداشت و برسرنوشت خود حاکم شد. کارگران پیام آوران این دنیای ممکن اند . تجمعات انقلابی کارگران شبح این آرزوست که برجوامع طبقاتی ظاهر میشود وسرمایه داران وطرفداران سلطه واستثمار را به وحشت میاندازد. ترس ازانقلاب، ترس ازبهم ریختن این نظم ظالمانه کهن ،ترس ازدست دادن ناز ونعمت...

بهروز سورن: آرزوهائی که بر باد نرفت!

08.07.12 21:14

 

سرانجام و پس از نزدیک به سه دهه نقد و شکایت از پراکندگی نیروهای چپ و بتبع آن بی و یا کم اثری تلاشهای مجزای انها در مبارزه با استبداد و نابرابری, اخبار خوشی از تجمع و تمایل به کار مشترک در این اردوگاه منتشر شد. اعلام شد که 25 حزب و سازمان و نهاد کارگری و تشکل دمکراتیک در شهر کلن آلمان  گرد هم آمده اند و بنا را بر کار مشترک و همبستگی گذاشته اند.

نکته قابل توجه اینست که این اقدام مثبت در شرایطی صورت میگیرد که در میان چپ بطور کلی اختلافاتی چند و موردی موجود است. مسئله جنگ و تحریم,...

هلمت احمدیان:قطب چپ جامعه ایران در تحولات آتی ایران کجا ایستاده است؟

06.11.12 23:14

 

 

 

اینکه "قطپ چپ" در تحولات آتی در کجا ایستاده، سئوالی فراروی همه نیروهای چپ و کمونیست در روند اوضاع خطیر سیاسی کنونی ایران است. سئوالی که هر نیرویی که خود را در این طیف می داند در تلاش پاسخ به آن است. پاسخ به این سئوال مهم و گرهی قبل از اینکه از دیدگاه های برنامه ای و ایدئولوژیک جریانات مختلف و متنوعی که به نام چپ و کمونیست کار و فعالیت می کنند سرچشمه بگیرد، در پاسخ به این ضرورت، یعنی ایفای نقش در تحولات آتی سیاسی در ایران معنا و مفهوم می گیرد. آیا این سرنوشت محتوم این طیف...

اطلاعیه پایانی اولین نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

09.07.12 00:39

 

در روزهای 22 الی 24 ژوئن 2012 برابر با 2 الی 4 تیرماه 1391 نشست تدارکاتی احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست در کلن آلمان برگزار شد. نشست با علم به تفاوتهای نگرشی و سیاسی، بر اشتراکات و بر همکاری های مشترک در اوضاع خطیر کنونی تاکید کرد.

 

این نشست در تداوم جلسات هیئت های نمایندگی احزاب و سازمانها و نهادها برگزار شد و در آن  نمایندگان 25 حزب، سازمان و نهاد سیاسی حضور داشتند. 5 نهاد در این نشست بعنوان ناظر شرکت کرده بودند.

 

نشست اعلام کرد که ما بخشی از...

پیام همبستگی : نشست مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست محکومیت هجوم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به نشست فعالین کارگری در کرج

09.07.12 00:49

اخیرا هجوم سرکوبگران جمهوری اسلامی به نشست سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری" در شهر کرج منجر به سرکوب، ضرب و شتم و دستگیری حدود 60 نفر از فعالین کارگری شرکت کننده در این اجلاس سالیانه شده است. گرچه نزدیک به 50 نفر از کارگران دستگیر شده، پس از 48 ساعت آزاد شدند، اما حدود ده تن از آنان همچنان در زندان به سر می برند. این در حالی است که پیش از آن، کارگرانی همچون: رضا شهابی، علی نجاتی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، علی اخوان، رسول بداقی و ... و نیز فریبرز...

بهروز ناصری: نظری مختصر در مورد اولین نشست مشترک احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

13.07.12 00:00

 

اولین نشست مشترک احزاب، سازمانها …. که اطلاعیه پایانی آنرا در زیر مشاهده میکنید، اولین تجربه در تلاش برای همکاری بین نیروهای چپ و کمونیست ایرانی نیست. تاکنون تلاشهای دیگری هم در سالیان گذشته برای شکل دادن به قطب سوم و متحد کردن طیف چپ شکل گرفته بودند که بعد از مدتی فعالیت به کار خود خاتمه دادند.

ولی این اولین نشست مشترک اینبار و با توجه با تجارب گذشته محتاطانه تر گام برداشته و در اولین نگاه ، دو نکته جلب توجه میکند: اول طیف متنوع شرکت کنندگان و دوم اینکه حاصل اولین نشست فعلا هیچ...

فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست هفته همبستگی ۲۰ تا۲۷ اکتبر کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری!

20.10.12 22:49

علیرغم اعتراضات گسترده درسطح بین المللی و در ایران برای آزادی فعالین کارگری در بند، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی همچنان شمارزیادی ازفعالین و چهره های شناخته شده جنبش کارگری ایران را در اسارتگاه های قرون وسطایی خود حبس کرده است. این انسان های شریف و آزاده فقط به خاطر دفاع از حقوق خود، دستگیر و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند. اکنون رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران در وضعیت بسیار وخیم جسمی بدون امکان دریافت خدمات پزشکی در...

اطلاعیه شورای نمایندگی "نشست نیروهای چپ و کمونیست" بمناسبت آغاز سال تحصیلی 1392 - 1391

20.09.12 22:53

 

اول مهر ماه، حدود ١٣ میلیون دانش آموز دختر و پسر مدارس ابتدائی، راهنمائی و دبیرستانی، که بخشی از نزدیک به ٢٠ میلیون کودک و نوجوان به اصطلاح لازم التحصیل هستند، به مدارس راه می یابند. بر اساس آمارهای رسمی، سه و نیم میلیون کودک از تحصیل محروم هستند و بیش از هفت میلیون دانش‌آموز در ایران ترک تحصیل کرده اند. بیش از ۲ میلیون از کودکان کار برای کمک به تأمین معیشت خانواده هایشان در کارگاهها و خیابان های سطح کشور پراکنده اند. کودکان و نوجوانان خانواده های مهاجر افغانستانی در موقعیت به مراتب دشوارتری...

zum Archiv ->

جمعی از چپ‌های کلن- گروه کاری: فشار ضرورت یا تصمیم آگاهانه؟

08.08.12 22:52

 

...جهان مدت‌هاست رویای چیزی را در سر دارد که رسیدن به آن در گرو کسب آگاهانه آن است.(مارکس)

مقدمه

اگر از واقعیت حرکت کنیم، نشست احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست در کلن، بیشتر ناشی از ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیازهای مبارزه طبقاتی از یک سو و از سوی دیگر پاسخ ندادن به نیازهای تئوری انقلابی وپراتیک پایه‌های خودبوده است. انشعاب‌های سازمانها واحزاب نتیجۀ این ناتوانی است. حاشیه‌ای بودن چپ در بحران سیاسی سال ۸۸، نقشه‌ها و بدیل‌سازی‌هایی که از بالا توسط گرایشات راست، امپریالیستی و رفرمیستی در...

تقی روزبه: نشست کلن, آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟

08.07.12 21:15

 

برای درک اهمیت واقعی یک رویداد و نشاندن آن ها درجایگاه واقعی خود باید بدورازجوزدگی و هیجانات لحظه ای به قضاوت نشست. وگرنه همواره بیم آن می رود که ازطریق مبالغه گوئی خرده رویدادها به جای  رخداد های مهم و  تاریخی به نشینند  و لاجرم به نتیجه گیری های غلط و برانگیختن انتظارات نادرست بیانجامند. انتظاراتی که نهایتا جز تشدید یأس و پراکندگی بیشتر حاصلی ببار نخواهد آورد. اگربه ویژه، درنظربگیریم که این بارنخست نیست که تلاش هائی ازاین دست برای اتحاد صفوف پراکنده چپ ها صورت می گیرد،...

بهروز سورن: چپ سازمانی در آزمونی تاریخی؟!

10.07.12 21:46

 

اطلاعیه نشست مشترک احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست - تلاش برای شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی

.................

اوائل دهه شصت بود که خبری در زندان سید علی خان اصفهان مبنی بر اطلاعیه مشترک میان تعدادی از تشکلهای چپ در خارج از کشور منتشر شد . این خبر از سوئی نشاندهنده بازسازی برخی از سازمانهای سرکوب شده توسط جانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود و از زاویه ای دیگر نوید تقویت بنیه نیروی مبارز و مقاوم چپ و به تبع آن افشای گسترده ترجنایات رژیم در زندانهای کشور را میداد. جنایاتی که شاید...

علیرضا بیانی: آلترناتیو سازان بی آلترناتیو

20.07.12 13:13

 

 

در روزهای ۲۲ تا ۲۴ ژوئن بین "احزاب و سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست" نشستی در شهر کلن آلمان برگزار شد. در اطلاعیۀ پایانی این نشست نوشته شد: "نشست با علم به تفاوت های نگرشی و سیاسی، بر اشتراکات و بر همکاری های مشترک در اوضاع خطیر کنونی تأکید کرد".

 

اوضاع خطیر کنونی و انگیزۀ نیروهای نشست

بدیهی است تشخیص اشتراکات برای همکاری های مشترک در "اوضاع خطیر کنونی" نقطۀ تفاوت اعضای این نشست نیست، بلکه تشخیص این اوضاع، نقطۀ اشتراک آن هاست؛ اما با این وصف، این...

علی برومند: بدست وپا افتادن احزاب چپ درون جنبش کمونیستی در مقابل موج اعتراض پایه ها وبر آمدجنبش مبارزاتی پرولتاریا وتودها

27.07.12 23:00

 

آیا تصادفی است که احزاب و سازمانهای چپ بوروکرات به دست و پا افتا ده و سعی در جلو گیری ازبه خطرافتادن قدرت خود می کنند. کما کان پایه های کمونیستی و سوسیالیستی این احزاب وسازمانها هستند که در نفی تشکیلات هرمی خود باید بکوشند ، وارتباطات خود را نه ازطریق سران سازمانها بلکه از پائین و به صورت  افقی ودر قاعده انجام دهند ویکبار وبرای همیشه این سرانی که بقیمت فعالیت وارکان سازمانهاخودراحرفه ای لقب نهاده اند به یک نگرش وفکر اساسی وادارند....

سعید سهرابی:پروژه های همکاری بمثابه سامانه حرکت

07.09.12 23:23

 

 مقاله زیر در سال 73وبدنبال ارائه طرح همگرایی از سوی هسته اقلیت منتشر شد . دوران تجزیه های بی امان وزیر سوال بردن سوسیالیزم واعلام« پایان تاریخ» بود . امروزه شرایط تغییرات به سزایی کرده است .درسایه بحرانهای عظیم اقتصادی وفلاکت روز افزون توده های کارگر وزحمتکش درجهان ودرپی جنگ های بربر منشانه وقتل عام مردم بیدفاع ،افزایش شدت استثماردرتحمیل ریاضت اقتصادی ونئولیبرالیسم  ، نفرت از سیستم سرمایه داری عالمگیرتر شده است وسوسیالیزم به اشکال مختلف ضرورت خودرا فریاد میکند. اما کماکان تشکل...

zum Archiv ->
Gozareshgar
info@gozareshgar.com