30.03.17 23:12 Alter: 6 yrs

گزارشگران: یک جلاد دیگر زندانیان سیاسی رونمایی شد

Kategorie: Nachricht

 

انتشار تصاویر محمد مقیسه معروف به ناصریان بار دیگر آنچه در بیش ازسه دهه بر سر زندانیان سیاسی کشورمان رفت را بمیان کشید. پیش از این نیز تصویری از این موجود پلید منتشر شده بود اما تصاویرجدیدی که منتشر شده است گویای سیمای پر قساوتی است که از مرزهای ضد بشری نیز همانند جنایات دیگر رژیم حاکم عبور کرده است. وی در جریان قتل‌عام زندانیان_سیاسی یکی از فعالترین و اصلی‌ترین مسئولان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان_1367 بود. خاطرات زندانیان سیاسی که دوران زندان خود را  در این دهه خونین تا کنون نوشته اند, اشارات پرشماری بر نقش جنایتکارانه او در زندانها و بویژه قتلعام سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 داشته است. محمد مقیسه اما پس از این جنایت هولناک به انسان ستیزی خود خاتمه نبخشید و نام وی همواره تا کنون با اعدام و محکومیت های طویل المدت دگر اندیشان همراه بوده است. او در سال هزار و سیصد و شصت و هفت مدیر داخلی زندان گوهردشت شد و نقش فعالی را در کمیسون مرگ و کشتار زندانیان سیاسی داشت.ناصریان یکی از مهره های اصلی ارابه آدم کشی جمهوری اسلامی است که نزدیک به چهار دهه کشتار آزادیخواهان و برابری طلبان را در دستور کار خود قرار داده است.

 


کاظم مصطفوی: انتشار عکس یک قاتل جنایتکار در قتل عام سیاه ۱۳۶۷ هشداری به همه جانیان زیر پرده و ناشناخته |

کاظم مصطفوی: انتشار عکس یک قاتل جنایتکار در قتل عام سیاه ۱۳۶۷ هشداری به همه جانیان زیر پرده و ناشناخته
تاریخ ایجاد در 10 فروردين 1396
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter
کاظم مصطفوی: انتشار عکس یک قاتل جنایتکار در قتل عام سیاه ۱۳۶۷ هشداری به همه جانیان زیر پرده و ناشناخته

عید امسال سرشار از «عیدی»هایی بود که نصیب ما شده است. نمی دانم چه اتفاقی افتاده است که از در و دیوار برایمان عیدی می رسد. و آدمی مثل من دست و پایش را گم می کند که با آنها چه کند؟ اما امروز، یعنی در نهمین روز بهاری، من به حسب اتفاق به عکسهایی دست یافتم که به راستی برایم «هدیه» ای بسیار گرانبها است. شاید اگر بگویم این «عیدی» و «هدیه» چیست مقداری تعجب کنید. ولی باور کنید برای ما یک هدیه است.

اجازه بدهید با مقداری بازگشت به گذشته توضیح دهم که هدیه نوروزی ما چیست. از همان روزهای ابتدایی که قتل عام سیاه سال 1367 صورت گرفت من با دو دسته نامهای جدیدی آشنا شدم که برایم ناآشنا بودند. از یک سو قهرمانان سر به داری که شیردلانه ایستادند و بر حلقة دار بوسه زدند و سرفرازی همه ما را...Gozareshgar
info@gozareshgar.com