10.04.18 23:06 Alter: 5 yrs

گزارشگران:برای یک مشت دلار

Kategorie: Meldungen Links

 

شاید یکی از معروف ترین و معمول ترین شعارهای برخاسته از گفته های خمینی جلاد و هرزه گو این شعار بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند!این یاوه گویی ها تنها برای تحمیق توده ها و عوامفریبی بودند که مصرف داخلی داشتند. جمهوری اسلامی طی نزدیک به چهار دهه ضمن زانو زدن در برابر ( شیطان بزرگ آمریکا ) و نوشیدن پیاپی جام زهر! اما همواره این شعار را بزبان رانده است.

کاهش تصاعدی ریال در برابر دلار که در روزهای اخیر بخشا ناشی از تهدیدات آمریکای ترامپ برای خروج از برجام و تحریم های جدید است, میرود تا تار و پود نظام را در هم بپیچد. و بر تضادهای موجود در میان حکومتیان که بر سر سهم خواهی از غارت و چپاول منابع ملی و بودجه کشور است, بیافزاید. بی شک بزرگترین قربانیان این تلاطم و بحران جدید اقتصادی و سیاسی محرومان و زحمتکشان کشورمان هستند که بار گرانی و تورم را بر دوش می کشند.

تک نرخی شدن دلار در نظامی اقتصادی که آنرا طوفانزده میتوان نامید, به همان اندازه توهم است که اصلاح نظام جمهوری اسلامی و در واقع میتوان گفت که جام زهر جدید آماده شده است و تنها زمان آن روشن نیست!

بر طبق گزارشات از هم اکنون تعدادی از صرافی ها کرکره خود را پائین کشیده اند. در حقیقت امر مسئولین نظام خود در تعیین نرخ و خرید و فروش ارز در بازار نقش اصلی را دارند. یکی از منابع درآمدی خانواده رفسنجانی  در دوران جنگ هشت ساله همین بازار و تاثیرات خطبه های نماز جمعه وی بر این بازار بوده است.

 

فیلم را اینجا ببینید

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com