02.08.09 18:09 Alter: 13 yrs

حسین مختار زیبائی: پاسخ به نظرخواهی گزارشگران

Kategorie: Meldungen Links

 


اول آگوست دوهزارونه میلادی
 

 در پی تحولات اخیر و خیزش های مردمی در ایران، از همه ی نیروهای فعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقاضا می شود به پرسش های زیر پاسخ دهند، بدیهی است که فرآیند این پاسخ ها در جهت روشنگری و آشنایی بیشترمردم از رویدادهای اخیر خواهد بود و به شرایطی که بتوان به کنشگری آگاهانه تر پرداخت، یاری خواهد رساند. 
 هم اینک مطرح می شود که عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است با توجه به رویدادهای اخیر، نظر شما در این مورد چیست
با در نظر گرفتن اینکه موسوی همواره تأکید بر حفظ نظام داشته و دارد، آیا ایشان دارای این ظرفیت هست که بتواند با رهبری جنبش سبز، ایران را به آزادی برساند
چه راهکارهایی را برای تشکیل شورای حمایت از جنبش خونین مردم و یا هر نهاد هدایت گر دیگر پیشنهاد می کنید فکر می کنید در عین حال واکنش نیروهای مختلف شرکت کننده در این خیزش ها ، نسبت به این راهکارها چیست
با توجه به سرکوب های اخیر و حضور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چه راهکارهایی را برای مردم و به ویژه خارج از کشوری ها ارایه می دهید که مانع حضور وی بر مسند ریاست جمهوری باشد لطفا این راه کارها در مورد مردم ایران و خیل گسترده تبعیدیان و مهاجران ایرانی بیان کنید.
چرا تا کنون اپوزیسیون داخل و خارج کشور نتوانسته اند یک شورای حمایت از خیزش های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند
بصورت عمومی نظر و طرز برخورد نیروهای شرکت کننده در این خیزش ها نسبت به یکدیگر را چگونه ارزیابی می کنید
آیا فکر می کنید، جناح های مختلف حکومتی در پی آمد راهکارهای مختلف نیروهای شرکت کننده در خیزش ها، عکس العمل های مختلفی ارائه خواهند داد و یا اینکه همانند گذشته سعی خواهند کرد که به یک پارچگی نسبی دست یابند دراین میان آیا نیروهای سرکوب گر متصل به جناح های مختلف حکومتی به روش های مختلفی دست خواهند زد
 با سپاس فراوان از همیاری و مشارکت شما و به امید پیروزی
 با سپاس از شما
گزارشگران

با تشكر از شما و دیگر دست اندركاران سایت گزارشگران از وقتی كه در اختیار من گذاشتید
پاسخ به تمامی سئوالات شما در متن زیر میباشد


آنچه كه در ایران آغاز شده، چیزی جز یك بازی حساب شده در جهت به انحراف كشانیدن خشم ملت ایران از حكومت ضد بشری جمهوری اسلامی  نیست
خوب به وقایع دقت كنید، حتی نحوه محاكمات نمایشی كه حتی ممكن است همانند نمایشات استالینی به مرگ متهمان نیزختم شود را در متن ترجمه شده خواهید یافت
این توطئه ضد منافع ملت ایران جز به استحكام بیشتر جمهوری اسلامی ختم نخواهد شد
البته اگر ما بخواهیم میتوانیم این بازی آغاز شده را بنفع انقلاب مردم ایران تغییر دهیم، در آنصورت باید همه هنر انقلابی را بكار بست

یكی از راهها آگاهی دادن به مردم است، باید مردم را آگاه كرد كه این نیز یك توطئه امپریالیستی میباشد كه هدفی جز استحكام جمهوری اسلامی با ایجاد تغییرات ظاهری در جهت حفظ نامحسوس محتوی نظام ضد بشری حاكم بر ایران نیست، بنابراین مردم باید ابتكار عمل را بدست گیرند تا بتوانند ورق را برگردانند
هر گونه اعتماد به امپریالیستها خود فریبی میباشد


با تشكر مجدد
حسین مختار زیبائی
اول آگوست دوهزارونه میلادی
 

ایران ـ یک تصمیم جدید

مترجم حسین مختار زیبائی 


منبع: کمیته تشخیص خطر و تنظیم سیاستهای خارجی ایالات متحده آمریکا


اعضاء کمیسیون سیاستگذاری ایران آقایان سناتورها که پس از مشورتهای لازمه با دیگر اعضاء کمیته تشخیص خطر جاری ـ موجود ـ، این طرح را ارائه کرده اند بشرح زیر میباشند
سناتورجان کی، سناتور جوزف لیبرمن، سناتور جورج پی. شولتز، سناتور آر. جیمس ولسی
همگی ایشان از افسران و مدیران سابق سیا
رهبر بنیادگرای نظام جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای خطر بالقوه برای صلح تشخیص داده شده
این تشخیص بدلیل اقدامات وی برای تسلیح جمهوری اسلام ایران به سلاحهای هسته ای میباشد
در طرف دیگر این معادله ملت ایران قرار دارند که از متحدین ما بوده و در راستای رهائی خود از ظلم خامنه ای تلاش میکنند تا به آزادی تحت دمکراسی صلحجویانه دست یابند. توافقات اخیر دولت ایران با فرانسه، آلمان و انگلیس در جهت توقف عنی سازی اورانیوم موقتی بوده و باید توقف کامل این اقدامات به توافقات فی مابین اضافه گردد. آنچه که لازم است توقف کامل همیشگی هر گونه اقدامات هسته ای رژیم ایران میباشد ـ مگر اینکه اثبات شود که این پروژه ها جهت اهداف صلحجویانه میباشند ـ در حالیکه کشفیات اخیر از مراکز هسته ای آنها و دیگر مراکز نشان میدهد که به توافقات موجود با کشورهای مذکور در بالا عمل نشده است. اگر یک مرکز بین المللی جهت کنترل و هدایت نیازهای کشور ها به تکنولوژی هسته ای موجود بود، مسلما کشورها نیازی به اقدام خوسرانه در جهت ارتقای تکنولوژی خود برای غنی سازی اورانیوم نداشتند. در یک چنین شرائطی باید به دولت ایران تفهیم گردد که جایگزینی مذاکرات در صورت تحقق نیافتن تعهدات آنها تحریمهای اقتصادی همه جانبه خواهد بود، چیزیکه مسلما ایران به آن علاقه ای ندارد. استراتژیهای مختلفی میتوانند بسرعت جایگزین گردند جهت ایجاد فشار بر رژیم و کاهش دادن میزان خطر، و همچنین تکوین روند دمکراسی در ایران


تهدید و امکانات موجود برای برخورد با آن
این کاملا واضح استکه ایران بدون شک مرکزیت خطرمیباشد. اضافه بر تهدیدات هسته ای، ایران تحت حاکمیت خامنه ای مشهورترین و بزرگترین حامی شبکه تروریسم جهانی است، اهداء حمایتهای مالی، لجستیکی، و همچنین حمایت از هر دو شبکه های تروریستی شیعه و سنی شامل حماس ، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین از اقدامات حمایتی ایران از شبکه تروریسم جهانی است. عناصر القاعده و انصار اسلام براحتی از مرزهای ایران جهت نقل و انقالات خود بهره برداری میکنندو ایران را بهشت امن خود میدانند.با بهره گیری از این گروهها استکه خامنه ای منطقه را بی ثبات نموده، از روند ایجاد لبنان دمکراتیک مستقل جلوگیری کرده و مانع طرح صلح فلسطین و اسرائیل شده. خامنه ای از مقتدی صدر و امثال او که تلاش در ایجاد نوعی دیکتاتوری مذهبی تحت قیمومیت ایران در عراق را مینمایند حمایت میکند. او تلاش در استیلای ایدوئولوژیک و نظامی خود بر کل منطقه را داشته و با افزایش قدرت مالی خود از طریق نفت تلاش در غارت ملتهای ایران و منطقه مینماید

امکانات برخورد کاملا روشن و واضح است


آراء ملت ایران از ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ و تظاهرات و اعتراضات عمومی ایرانیان از ۱۹۹۹ تا کنون، تجلی خواست و حمایت ملت ایران از تغییرات در جهت تحقق دمکراسی و آزادی میباشد.بیشماری از رهبران مذهبی و غیر مذهبی و رفرمیستها در ضدیت، از نقش منفی و مخالفتهای خامنه ای در جلوگیری از ایجاد رابطه بین ایران و ایالات متحده آمریکا گفته و نوشته اند. سرکوب، عدم توانائی اقتصادی و رشوه خواری موجود در ایران همگی ریشه در استیلای جناح خامنه ای بر ایران را دارند. موقعیت ژئو استراتژیک، بشدت فشارها بر ایجاد دمکراسی در داخل و خارج از ایران را افزایش میدهد. باید یک افغانستان دمکرات و یا عراق آزاد، با انجام اصلاحات در هر نقطه از منطقه ایجاد گردد، دیکتاتوری خامنه ای بشدت ایزوله و بلحاظ تاریخی خطرناک گردیده. یک دولت جدید دمکراتیک در ایران نقش بسزائی در گذر تاریخی منطقه از عقب افتادگی فعلی به سوی روند رشد یابنده صلح پایدار، موفقیت و آزادی خواهد داشت. با در نظر گرفتن میزان خطر آفرینی در چارچوب سیاست اتخاذی حاضر، طی چهارساله آینده ایران باید در راس توجهات سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا قرار گیرد. ما نیاز به یک تصمیم جدید داریم در جهت تشویق و حمایت ملت ایران. ما نیازمند استراتژی هستیم که متحدینمان را بر اساس التزامشان به دیپلماسی سنتی، حول محور آن گردآوریم که تا در عین حال نیز همگی ما را رودرروی خامنه ای بد و آزار دهنده قرارمان دهد. ما نه تنها نیازمندیم به یادآوری و دوباره آموزی آنچه که نه فقط در مورد شرائط حساس مذاکرات با اتحادیه جماهیری شوروی کار آمد بود، ـ همزمانی بازگشائی اروپای مرکزی و شرقی برای حمایت از آزادی و دمکراسی ـ بلکه گذر از دیکتاتوری به دمکراسی در کشورهائی همچون شیلی و اندونزی  


عبور از دیکتاتوری کلید انجام و فشار برای ایجاد تحولات است


ما با یک سفارت و کوله باری از همبستگی در لهستان بودیم که این همبستگی نقش اساسی را بر مرحله گذر با رعایت اقدامات بدوراز خشونت داشت، به دمکراسی دست یافتیم. جنبشهای نافرمانی مدنی و بدور از خشونت بر اساس همبستگی دانش جویان و دانش آموزان، کارگران، متفکران به سمت تظاهرات و اعتصابات بزرگ هدایت شده طی سه دهه اخیردر یک دوجین کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان موفق به ایجاد تغییرات گردیده اند، این جنبش در ایران نیز طی سه دهه اخیر کاری بود. بیداری جنبش ملی ایران، فعالین دانشجوئی، که نیروی غالب در ۱۹۷۸ و ۷۹ بود برای سرنگونی شاه، برای سرنگونی خامنه ای هم فراموش نشده و نباید هم فراموش گردد


عناصر یک سیاست جدید آمریکا  


دولت ـ آمریکا ـ باید یک راهکار جدید را بطور واضح اعلام و پیگیریهای حمایتگرانه از آن را انجام دهد.

بالاترین اعلامیه و موضعگیری باید توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیامی برای مردم ایران انجام گیرد برای آحاد ملت ایران که میخواهند دمکراسی و آزادی بدست آورده تا بدان وسیله ضمن پیوستن به جامعه ملتهای آزاد جهان، تلاش خود را برای توقف پروژههای هسته ای در راستای امنیت خود و جهان انجام داده و جهت اطمینان از بهبود اقتصادی خود تلاش نمایند. پیام رئیس جمهور آمریکا باید بیان کننده توجه ما به حق ملت ایران در خروج از انزوا در بدست آوردن آزادیهای خود میباشد، پیام رئیس جمهور به ملت ایران اطمینان خواهد داد که ما آنها را یاری میدهیم تا آزادیهای مصادره شدهشان را بدست آورند. ما باید تمایل خود را جهت بازگشائی سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران علنا نشان دهیم. همزمان یکی از بالاترین مقامات مسئول ما باید بعنوان شخص کلیدی سیاست ما در قبال ایران معرفی گردد. یک مثال برای چنین فردی میتواند مشاور امورخارجه ـ کنسول ـ باشد. مشاور ـ کنسول ـ باید بطور قوی حمایت خود از حقوق بشر و دمکراسی برای ایران را رسما اعلام کند. مادامیکه این برای خامنه ای که رهبری پیشین او سفارت ما در تهران را ۲۵ سال پیش بدلیل ترس از “شیطان بزرگ” بست ناخوشایند خواهد بود و خامنه ای و هواداران او را ترغیب خواهد نمود که تماسها با ایالات متحده آمریکا را محکوم و محدود نمایند، اما ما باید نشان دهیم که مُصر هستیم تا تفکرات قرون وسطائی را از پای در آوریم. مشاور باید بعنوان نماینده رسمی سیاست جدید ما معرفی و ایران باید تعهد همکاری همه جانبه با او بطور تمام وقت را بدهد. یک دستور جلسه گسترده و عمیق در خلال بازگشائی و یا حتی عدم سفارت ما موجود است. مشاور ـ کنسول ـ میتواند با متحدین ما بطور گسترده کار کند، این همکاری میتواند با تماسهای مداوم با بهره جوئی از رادیو، تلویزیون، اینترنت، و یا حتی ملاقاتهای حضوری با مردم ایران در هر کجا که ممکن باشد صورت گیرد. مشاور ـ کنسول ـ باید بر روی ایجاد ارتباط با مردم ایران ولو اینکه از ماموران رسمی رژیم ایران هم باشند تلاشهای بی وقفه خود را متمرکز نماید. مشاور ـ کنسول ـ باید بداند که تماسها با مقامات ایران بدون وجود تماس با ملت ایران باعث ایزوله سیاستهای ما در دفاع از دمکراسی و به معنی قربانی کردن دمکراسی ایرانیان در برابر ایجاد رابطه با رژیم ایران خواهد بود. تماسها و بحثها با مقامات ایرانی باید به تماسها با مقامات رسمی ایران، حتی مقامات رسمی دفتر رهبری نظام، و یا عناصر کلیدی تصمیم گیرنده اصلی و بعضا حتی با دیپلماتهای معمولی وزارت خارجه ایران محدود باشد


سلاحهای هسته ای


رئیس جمهور بوش بیانه ای شک برانگیز در مورد توقف غنی سازی اورانیوم که پروژه ای در جهت دستیابی به سلاحهای هسته ای میباشد را صادر نموده اند. ایشان بر اثبات غیر نظامی بودن سایتهای هسته ای ایران تاکید ورزیده. در حالیکه ما باید هشیارانه در مورد هر گونه تخطی رژیم ایران ازکار کرده و اینگونه تخطیها را از طرف رژیم ایران را فورا به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش نمائیم تا شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را تحت فشارهای لازمه قرار دهد. خامنه ای باید بداند که اگر نخواهد پروژههای سلاحهای هسته ای خود را بر اساس قوانین بین المللی متوقف نماید در آنصورت ما و دیگران حق خود را جهت نابودی و فلج کردن توانائیهای هسته ای او محفوظ خواهیم داشت. معمر قذافی رهبر لیبی مثال خوبی است. در یک پروسه تاثیر متقابل متحدین و بکارگیری دیپلماسی، او تصمیم گرفت پروژههای سلاحهای کشتار جمعی خود را متوقف نماید. نکته قابل توجه در مقوله قذافی این استکه هر گاه دیکتاتورها بقدر کافی تحت فشار قرار گیرند مجبور به توقف پروژه سلاحهای کشتار جمعی خود خواهند شد. ما نمیتوانیم کمتر از این را در مورد خامنه ای انتظار داشته باشیم. پنجره فرصتهای طلائی برای همیشه باز نخواهد ماند. برخی به این باور هستند که امروز برای توقف ایران خیلی دیر شده و عملا باید تجهیز رژیم ایران به سلاحهای هسته ای را پذیرفت. ما اعلام میکنیم که به هیچ وجه من الوجوه تجهیز و مالکیت ایران به سلاحهای هسته ای را تحمل نکرده و باید اجازه تحت فشار قرار دادن وضعیت موجود را داشته باشیم


حمایت از ایرانیان آزادیخواه


نهایتا این ایرانیان هستند که با شورش خود خامنه ای را از قدرت کنار گذاشته و آزادیشان را بدست خواهند آورد. ما باید بطور روشن اعلام کنیم که آزادیخواهان ایرانی شرکاء ما در مذاکرات و دیدارهایمان با نمایندگان خامنه ای هستند و بدون حضور آنها مذاکرات ما با نمایندگان خامنه ای نامشروع میباشد. راههای آزمایش شده بسیاری موجود هستند که ما با بهرهجوئی از آنهامیتوانیم مفید باشیم. بویژه در خصوص جوانان و زنان بعنوان پارامترهای اصلی تغییرات. تغییرات فرهنگی، آکادمیک و تخصصی و برنامه های اصولی و صحیح از سوی ما میتواند ایرانیان را در دمکراتیزه کردن کشورشان یاری رساند. ملاقات با دانشجویان ایرانی خارج از کشور و حتی مسافران ایرانی میتواند هماهنگی های لازمه را در خصوص جنبش آزادی ایجاد نماید. جوانان فعال میتوانند بعنوان توریست وارد ایران شده و همراه و همدوش همگنان خود در ایران در تظاهرات شرکت کنند. ما باید به سازمانهای غیر دولتی خود ـ ان جی او هاـ اجازه فعالیت در ایران را بدهیم. همچنین باید به ایرانیان خواهان سفر به آمریکا و دانشجویان بورسیه ویزای ورود به آمریکا را اعطا نمائیم. اگر چنانچه ایرانیان از صدور ویزا برای آمریکائیان خودداری کنند مانیز باید مقامات رسمی و ماموران دولت ایران که به همراه خانوادهشان در آمریکا حضور دارند و همچنین دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل بورسیه از طرف دولت ایران در دانشگاههای ایالات متحده آمریکا و همچنین تجار ایرانی دارای تجارتخانه در آمریکا را فورا تحت فشار قرار داده و یا حتی در صورت لزوم از آمریکا اخراج نمائیم. همچنین مهم استکه ایرانیان جوان و فعال سیاسی را بهمراه همتایان صرب، فلیپینی، اندونزیائی و شیلیائی آنها که در سازماندهی حرکات اجتماعی در کشورهای یاد شده یا دیگر مناطق موفق عمل کرده اند را در سمینارهای کوتاه مدت با یکدیگر روبرو و آشنا سازیم. این خیلی مهم استکه این ایرانیان فعال باید توسط مقامات مسئول دولت ایالات متحده آمریکا دستچین شوند نه توسط تشکلهای ایرانی. سفارتهای دمکراسی از طرق مختلف میتوانند به ایرانیان فعال سیاسی کمک نموده و مفید واقع شوند از جمله شرکت در محاکمات، پیوستن به ایرانیان در پتیشنهای سیاسی و درخواستها از مراجع مختلف، در خواست آزادی زندانیان سیاسی، ارائه کمکها ی مالی به گروههای آزادیخواه، ارائه آموزشهای لازمه، شاهد بودن و حتی دخالت مستقیم در روند دمکراتیزه کردن کشور. ایران باید حق تقدم داشته باشد برای گروهها و سامانهای فعال حقوق بشری خصوصی و دولتی ایالات متحده آمریکا. کنگره آمریکا باید توجه کافی و لازم به صدور دستورات و مصوبات حامی آزادی در ایران از طرف سازمانهای غیر دولتی آمریکائی معطوف دارد. زیر بنای حمایتها این استکه باید بدانیم که خامنه ای با بهرهگیری از سرویسهای امنیتی خود قدرت را در ایران حفظ نموده. در ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ شاه با استفاده از نظامیان روستائی خود در ارتشی خصوصی ـ “گارد جاویدان” توضیح از مترجم ـ و سازمان امنیتی مخفی خود ساواک قدرت را در اختیار داشت که همگی اینها در تظاهرات مردمی نابود شدند. در مواجه با تظاهرات در ۲۰۰۲ میلادی خامنه ای در اینکه ارتش تحت امرش در سرکوبی تظاهرکنندگان موثر واقع گردد تردید داشت، بهمین جهت نیز از شبه نظامیان جنایتکارش بهره جست. ایالات متحده آمریکا باید بهر طریق ممکن در جهت ایجاد ارتباط و همکاری با نظامیان و سرویسهای مختلف و گسترده امنیتی، نظامی و پلیسی ایران اقدام نماید. نیروهای مبارزه با مواد مخدر و نیروهای مبارزه با تروریسممان که در منطقه حضور دارند باید در مرزها و با نیروهای ایران در تماس بوده و در خصوص تهدیدات موجود فعال باشند. امر مهم در این همکاری جا انداختن این واقعیت استکه آنهائیکه با ما همکاری میکنند امنیت خواهند داشت ولی نافرمانان از دستورات ما، مستحق مجازات بوده و مجازات خواهند شد همچنانکه دیگرانیکه در دیگر دیکتاتوریها با ما همکاری داشتند مصون ماندند و آنها که همکاری نکردند مجازات شدند. همچنین آنانیکه در سرکوبی ملت ایران پافشاری نمایند به مجازات خواهند رسید. بویژه ما باید در خصوص انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شناسائی عوامل حامی انصار حزب الله در درون دستگاه دولتی ایران اقدام نمائیم


مصوبات موثرتر
همچنانکه خامنه ای و رژیمش و حامیان این رژیم دشمنان ما میباشند ولی مردم ایران متحدین ما هستند، ما باید مصوبات موثرتری را در ضدیت با خامنه ای و رژیمش به اجرا گذاریم که در عین حال مردم ایران از این مصوبات احساس خطر نکنند و آسیب نبینند. در آوریل ۱۹۹۷ دولت آلمان درگیر پرونده ای در دادگاههای خود در ارتباط با جنایات رژیم ایران در خصوص ترور مخالفانش در برلین شد. از آنجا که این حکم در ارتباط با اپوزیسیون ایرانی بود و با مهارت ویژه ای علیه خامنه ای طراحی و هدایت شده بود توانست کمک بزرگی در آنسال در جهت بقدرت رسیدن خاتمی بعنوان رفرمیست در ایران گردد. سازمانهای دولتی ایالات متحده آمریکا باید بطور مستمر با نهادها و سازمانهای حقوق بشری همکاری کرده و مدارک کافی در نقض حقوق بشر توسط خامنه ای را جمع آوری نمایند تا بتوان بهمراه دیگر همفکران و دولتهای هم پیمان یک دادگاه بین المللی رسیدگی جرائم خامنه ای را تشکیل داد. جرائمی که میتوان برای آنها مدارک جع آوری نمود شامل کمکهای تسلیحاتی و نظامی و مالی برای تروریسم جهانی، رشوه خواری، شکنجه و قتل مخالفان خامنه ای در داخل و خارج ایران و تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جعمی بر خلاف قوانین جاری بین المللی میباشد. ما سابقه جمع آوری مدارک جنائی علیه رهبران در حال حکومت همچون رئیس جمهور چارلز تیلور در لیبریا و دخالت در محاکمات سیرالئون را داریم. در مورد تیلور حکم دستگیری او که توسط پلیس بین الملل صادر شده بود او را در برابر ما آسیب پذیرتر کرده بود  


دیگر برخوردها و سیاستهای تندتر نیز میتوانند وجود داشته باشند


موسسات انقلابی ایران ـ بنیادهاـ سی و پیج درصد صادرات و واردات تجاری ایران را مستقیما تحت قیمومیت خامه ای قرار داده اند. ایرانیان بخوبی آگاه هستند که علی رغم رهبری معنوی، خامنه ای و دیگر ملاهای ایران و حامیانشان بسیار ثروتمند شده اند. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها به اندازه کافی در شناسائی جرائم اقتصادی دیکتاتورها و حامیانشان کارشناس هستند. ما باید در جهت شناسائی شرکتها و مراکز مالی مرتبط با خامنه ای و حامیانش اقدام نموده و با برخوردهای لازمه آنها را هدف قرار دهیم. ما باید برخوردهایمان را در جهت سیاستهایمان در راستای حقوق بشر، تروریسم، سلاحهای هسته ای و مسائل صلح منطقه متمرکز کنیم

 
تلویزیون، رادیو و اینترنت


رادیو دولتی فارسی زبان فردا و بیشمار ساعات رادیو و تلویزیون صدای آمریکا صرفا نقطه آغاز هستند اما برای ایجاد ارتباط بیشتر و گسترده تر با مردم ایران کافی نیستند. تعدادی نیز شبکه های تلویزیونی فارسی زبان در ایالات متحده آمریکا موجودند که آنها هم بدلیل ممنوعیت دریافت در ایران، آنطور که باید و شاید کار ساز نمیباشند. بودجه ای برابر با بودجه رادیو ها و تلویزیونهای دولتی آمریکائی فردا صدای آمریکا باید برای تلویزیونهای فارسی زبان موجود در ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته شود. حداقل مبلغ ده میلیون دلارـ این مبلغ اخیرا به بیست میلیون دلار افزایش یافت، مترجم ـ باید جهت گسترش ارتباطات رادیوئی، تلویزیونی و اینترنتی با مردم ایران در نظر بگیریم


مذاکره با خامنه ای جهت ترغیب او به بازگشت به مسجد

دیکتاتورها هشیاری زیرکانه ای در خصوص آسیب پذیری معنوی خود دارند. مذاکره با آنها در انتخاب راه حل آسان خروج آبرومندانه از چرخه قدرت سیاسی در مقایسه با دستگیری، محاکمه و زندان میتواند نقش مفیدی داشته باشد. آیا میتوانیم چنین مذاکراتی با خامنه ای را هدایت کنیم؟ رئیس جمهور خاتمی در مقام هدایت این مذاکرات بود، اما او تا به امروز بسیار ضعیف عمل کرده. ایرانیان و دوستانشان باید بدنبال گروه و شخصی باشند که مسئولیت هدایت این مذاکرات را بعهده گیرد. رهبران طراز اول شیعه در عراق و ایران متفق القولند که ملاها با اعمال نفوذ خود در زندگی روزمره مردم باعث آسیب پذیری وجه روحانیون گردیده اند. علمای شیعه میگویند که ما باید حوزه را متقاعد نمائیم که فشار بر ایجاد شرائط ظهور امام غائب بر ضد منافع و مقاصد دینی در جامعه بوده و زیان آوراست. شاید بتوانیم علمای طراز اول شیعه را متقاعد نمائیم که در یک دیدار خصوصی با خامنه ای او را وادار نمایند تا قدرت سیاسی را به نمایندگان منتخب مردم واگذار نموده و به “حوزه” بازگردد در غیر اینصورت علمای طراز اول شیعه علیه او از مردم بهره خواهند جست


مذاکره با دولت ایران 

ما باید علاقه مان به مذاکرات مستقیم با مقامات رسمی دولت ایران در خصوص حقوق بشر، تروریسم، سلاحهای هسته ای و صلح در منطقه را علنا اعلام کنیم. همچنین باید اطمینان بدهیم مادامیکه در این خصوص با ما همکاری میکنند، همکاریهای اقتصادی فی مابین توسعه یافته و تحریمهای موجود علیه ایران منتفی خواهند شد


نتیجه گیری


برای مدت زمان طولانی بحثهای آکادمیک در خصوص اتخاذ مواضع خصمانه بر علیه، و یا مذاکره با مقامات رسمی دولتی ایران، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را در مورد نحوه برخورد با مسئله ایران دچار ضعفهای عمده ای نموده. عده ای بحث میکنند که ایران در حال انقلاب دیگری نیست و ما باید صرفا با مقامات رسمی دولتی ایران وارد مذاکره شویم. عده ای دیگر به باور تحریمهای کامل در خصوص ایران بوده و خواهان مسلح نمودن نیروهای مقاومت در داخل ایران جهت سرنگونی رژیم و یا در نهایت حتی اتخاذ مواضعی همچون مواضع اتخاذ شده در مورد عراق میباشند. ما بعنوان کمیته تشخیص خطر حاضر به این باور هستیم که ابتداء به ساکن باید خامنه ای را بعنوان خطر حاضر و موجود برسمیت شناخته و سپس در یک پروسه صلحجویانه اما مقتدرانه همگام با مردم ایران خطر را از سر راه برداشته و راه ورود ایران به عرصه روابط جدید بین المللی و منطقه ای که منافع هر دو ملت را تامین نماید هموار نمائیم


کمیته تشخیص خطر حاضر

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com