12.05.10 12:06 Alter: 13 yrs

نظرخواهی گزارشگران از بهمن

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

نظرخواهی گزارشگران از فعالین سیاسی درباره اوضاع کنونی

با تشکر از شما

 

لطفا و برای آشنائی خوانندگان سایت خود را معرفی نمائید

پاسخ: بهمن

 

اعتراضات خیابانی که از نزدیک به یک سال پیش شروع شد امروزه بطور محسوسی فروکش کرده است و یا به تعبیری شکل عوض کرده است و در مناسبتهای مختلف انجام میپذیرد. بطور کلی و درحال حاضر وضعیت این جنبش عمومی را چگونه ارزیابی میکنید؟

پاسخ: تا مردم ایران تکلیف نهایی خود را با تمامی جناح های رژیم اشکار و روشن نکنند، حال چه تظاهرات خیابانی فروکش کند یا نه، تغییری در ذات جنبش آزادیخواهانه مردم ایران نخواهد کرد. چه فرقی میکند که موسوی-کروبی-خاتمی در قدرت باشند یا خامنه ای- احمدی نژاد- مصباح؟ آزادی، عدالت (اقتصادی - اجتماعی)، کار، مسکن و ... با بودن هر کدام از جناح های رژیم در قدرت بدست نمیاید. بقولی آزموده را آزمودن خطا است. بسیاری از مردم ایران روحیه محافظه کاری داشته و تفکر "انشا الله" گربه هست را پیشه کرده اند. وقت آن رسیده که مردم خود به قدرت خود تکیه کنند و خود قدرت را در دست گیرند 

 

آیا خشونت اعمال شده از سوی حاکمان در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردم که منجر به کشته شدن دهها نفر و صدها زخمی و بازداشتی دیگر شده است میبایستی همچنان و همواره  با پاسخی مداراطلبانه روبرو گردد؟

پاسخ: ایدا. مبارزه "مسالمت آمیز" را تنها کسانی که خواهان ادامه رژیم نکبت اسلامی هستند، ساز میکنند. کسانی که ریگی در کفش ندارند و از قبل این رژیم حال با جناح های متفاوتش به قدرت و ثروت نرسیده اند، مبلغ مبارزه مسالمت آمیز را نمیدهند

 

بنظر شما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی کدام است؟ آیا با تمرکز مبارزات مردمی بر نقطه ضعفهای رژیم میتوان نتایج موثرتری حاصل کرد؟

پاسخ: مگر رژیم جهل و جنون اسلامی "نقطه قوت" هم دارد که میباید بر "نقطه ضعف" رژیم تمرکز کرد؟ پاشنه آشیل رژیم، کل رژیم هست. باید کل رژیم را هدف قرار داد و نابود کرد.

 

کاستی های جنبش خیابانی کدامند؟

پاسخ: بها دادن به بخشی از رژیم و اتحاد یکطرفه پنهان آشکار و پنهان با آنها. ممکن است که بخشی از طبقه متوسط که از قبال رژیم به نان و نوایی رسیده این متحجرین اسلامی را "رهبر" خود بدانند و زیر پرچم آنها سینه بزنند. اما، اکثریت مردم را طبقه پایین جامعه تشکیل میدهد و آن طبقه متوسطی که میباید چند جا کار کند تا زنده بماند. این گروه هیچ نقطه مشترکی با هیچ کدام از جناح های رژیم ندارند و می باید صف خود را کاملا از آنها جدا کنند و کل رژیم را سرنگون کنند.

 

نقش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم را چگونه دیدید؟

پاسخ: بجز حمایت های که تا کنون از جنبش داخل شده، میباید ایرانیان خارج آشکار تر صف خود را از سبز های اسلامی جدا کنند و با افشا و روشنگری پی در پی و بی وقفه سبز های اسلامی، این جماعت را در نزد ایرانیان داخل هر بیشتر به شناسانند. نکته مهم تر ایجاد صندوق های مالی برای حمایت از کارگران، زحمتکشان و تمامی آنهایی که با شرکت در مبارزات مردم، صدمه مالی دیده اند.

 

تا کنون صدها شعار از سوی معترضین به جمهوری اسلامی طرح شده است. کدامیک از شعارها را گویای سطح مبارزات مردمی میدانید؟ شعار های که کل رژیم را هدف قرار داده و شعار های که اتحاد کارگران را با سایر طبقات و قشر های جامعه، خواهان هست. شعارهای که ازادی زندانیان سیاسی را خواهان هست.شعار های که علیه تبعیض جنسی داده میشود. شعاری که من تا کنون ندیده ام، حمایت از ملیت ها و قوم های داخل ایران و حقوق برابر برای آنها هست.

 

صرفنظر از اینکه شما بعنوان مخاطب این نظرخواهی خود را در محدوده فعالین چپ تعریف میکنید یا نه – جایگاه جنبش چپ را در جنبش عمومی مردم کشورمان چگونه ارزیابی میکنید؟

پاسخ: چپ اگر کماکان همانگونه که تا کنون نشان داده، نظاره گر باشد، هیچ جایگاهی در این جنبش عمومی مردم ایران ندارد. چپ یا از خواب غفلت 20 ساله بیدار میشود و جدا از خط و خطوطی که در بسیاری جهات ساخته گی و بی پایه و اساس هست، به اتحادی (حداقل اتحاد عمل) میرسد و اثر گذار خواهد شد و یا بودن و نبودنش در جنبش یکی خواهد بود

 

طیف رهبری کننده این جنبش را چگونه معرفی میکنید؟

پاسخ: مردم ایران خود میباید با تشکیل هسته های مقاومت، رهبری را بدست بگیرند. "رهبرانی" که از سوی رسانه های دول غارتگر و پادو های آنها با بوق و جنجال دارد به جنبش تحمیل میشود، بهمان اندازه "رهبر" مبارزات آزادیخواهانه مردم هستند که خمینی بود و با بوق و کرنای اینگونه رسانه ها "رهبر" شد. متاسفانه نیروهای دیگر در پی بدست گرفتن رهبریت نیستند و این یکی از ضعف های مهم این جنبش است.

 

جمهوری اسلامی در پی اعدام بسیاری از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر است و در امتداد آن تصفیه حساب با بسیاری که قبل از آغاز این اعتراضات در بازداشت بسر میبرند. چگونه میتوان  کشتار زندانیان سیاسی را متوقف کرد؟

پاسخ: کلیت رژیم از ثانیه اول بقدرت رسیدنش و اسلام از ثانیه اول ظهورش دست بکشتار مخالفان خود زده. در همین چند ماه اخیر هم دیده ایم که هر زمان که رژیم بخواهد، زندانیانش را بدون کوچکترین تردیدی اعدام کرده است. رژیم نه از تبلیغات جهانی بیم دارد و نه ارزشی به سازمان های حقوق بشری. جلوگیری از اعادم های بیشتر تنها د رگرو سرنگونی این رژیم خونخوار هست با تمامی جناح های آن

 

آیا ناگفته ای دارید؟

پاسخ: گفتنی زیاد هست و همینکه اینکار مهم را شروع کرده اید و اجازه داده اید که نظرهایمان را بدهیم بسیار سپاسگزارم

 

با سپاس از شما

گزارشگران

www.gozareshgar.com


Gozareshgar
info@gozareshgar.com