فراخوان گزارشگران در همبستگی با مادران داغدار در روز پنجم دیماه!

22.12.19 22:40

پنجم دیماه از سوی مادران داغدار قربانیان اعتراض های خیابانی آبانماه بمثابه یادروز آنان اعلام شده است. همچنین از سوی بسیاری از نهادهای اجتماعی و شخصیتهای کارگری, اصناف فرهنگی و دانشجویی فراخوان های مشابهی ارائه شده است. سکوت تحت هیچ شرایطی جایز نیست. نظام استبداد اسلامی حاکم که کشتار مستقیم نوجوانان و معترضان را ظرف چند روز در سراسر کشورمان بانجام رساندند و در برخی نقاط حتی برای ایجاد رعب و وحشت اجساد آنها را در خیابانها باقی گذاشتند, در اینروز میبایستی پاسخ و خروش میلیونی مردم گرسنه و تشنه...

فریبا ثابت: لایه های پنهان خشونت بر علیه زنان

25.11.20 00:20

پاندمی نامریی خشونت بر علیه زنان ، هر روزه در جهان جان هزاران زن را به فجعیع ترین وضعی گرفته و یا آسیب جدی به آنها وارد می کند.آمار و ارقام عمق این فاجعه را بخوبی نشان میدهد از هر سه زن در جهان یک نفر در طول زندگی خود تنها به خاطر جنسیت مورد خشونت قرار میگیرد.

 در سال های  اخیر،خشونت علیه زنان نه نتها کاهش نیافته ،بلکه اشکال و ابعاد تازه ای به خود گرفته است.امروزه حتی پیشرفت تکنولوژی، ارتباطات، شبکه های اجتماعی خود به عامل فشار بر زنان  تبدیل شده و به خشنونت پنهان بر علیه آنها...

فریبا ثابت: روزهای کرونایی، تناقضات درونی و سئوالات

09.05.20 22:55

کرونا به سراغ ما آمده بود وبیش از یک ماه مهمان ما شد. تب ولرز سرفه سر درد، خواب ، بیداری وکابوس و .....  و تازه این آغاز کار بود. حدود یک ماه با بالا و پایین شدن بیماری ،لحظه های امید و نا امیدی اضطراب و تسلیم و مقاومت را تجربه کردم. به ناگهان از یک شرایط سکون روز مره که همه چیز تکراری می نماید و ظاهرا با ثبات ، خود را در شرایط مرگ و زندگی پیدا می کنی . بارها در زندگی درچنین شرایطی قرار گرفته ام اما پنهان نمی کنم که با تجربه  ای کاملا متفاوت رو به رو شدم. لحظات بین مرگ و زندگی محدود می شوند و تو در این دو نهایت دست و پا می زنی

 

برای اولین بار دیشب آرام تر خوابیدم و تا صبح هزار بار نغلتیدم و خواب و بیداری و کابوس دست از سرم بر داشته بود. دو ماه چقدر زودو دیر گذشت  و اتفاقاتی افتاد ،که باورم نمی آید.

چند روزی بود تلاش داشتم تحربیانی که برای خودم در نوع خود خاص بود به نوشته در آوردم اما نمی توانستم متمرکز شوم و رشته افکارم بسرعت پاره میشد کم کم داشتم ناامید میشدم که یکباره حس ها،درقالب کلمات رشته وار در ذهنم ردیف شدند وتا دوباره فرار نکنند شروع به نوشتن کردم.

همیشه ده روز قبل از سال نو با هیجان سبزه می...

مهرآفاق مقیمی نیاکی _ نگاهی گذرا به تاریخ ومبارزات پرستاری در ایران:

06.05.20 00:12

 

مقدمه :

کادر درمان در بدترین شرایط ، جان خود و خانواده شان را در جهت حفظ جان مردم به خطر انداخته و در کنار مردم برای حفظ سلامت آنها ما نده اند. چه اندیشه ایی میتواند، چنین فداکاری و اوج انسانیت را به نمایش بگذارد .در حالی که جامعه درمان به خصوص پرستاران با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم میکنند. درجهان پساکرونا، ما با تحولات عظیمی روبرو خواهیم بود ،کرونا قلب نظم موجود و فرماسیون مسلط مناسبات سرمایه داری را نشانه رفته است و رهبران این مناسبات،چون مردم سر درگم و بلاتکلیف درخانه ها مانده ا...

لیلا پرنیان: ناتوانی سیستم استثماری حاکم در مقابله با کرونا

06.05.20 22:04

 

مردم دنیا درشرایط و دوران ویژه ای به سر می برند، دورانی که  درجنگ با دشمنی بی اندازه کوچک و نامرئی به نام ویروس کرونا رقم خورده وهمه چیز را تحت شعاع خود قرار داده است. تحولات به سرعت اتفاق می افتند و اینکه آینده  بشریت چه خواهد شد و یا چگونه به پیش خواهد رفت، هر روز به سوال ملموس تری بدل می شود. آیا سیستم امپریالیستی و حاکمیت آن بر جهان تضعیف خواهد شد و یا حتی اینکه از هم پاشیده خواهد شد؟ ممکن است این سوالات به نظر زودرس باشند اما اگر تحولات اوضاع به همین سرعت ادامه یابند و...

گردآوری و تنظیم بخش اول توسط مهرآفاق مقیمی نیاکی: بدون آزادی زنان ،آزادی مردان و به طبع آن آزادی بشریت ممکن نیست

10.03.20 23:59

متن پ د اف همراه با مجموعه تصاویر را اینجا ببینید

با جستجو و کاوش گذشته است که میتوان راهی برای پیشرفت و چون چراغی برای آینده یافت و از آنجایی که

هیچ انقلابی بدون حضور زنان به نتیجه نمیرسد،تاریخچه مبارزات زنان در عصر معاصر حائز اهمیت میباشد،منظور

از مبارزات آنها برای کسب حقوق همه افراد جامعه

و بدست آوردن حقوق اقتصادی و سیاسی خود که

در تمام عرصه های مبارزاتی ،جامعه حقوق انسانی

این دسته از اعضای خود را نفی کرده و به دلیل

سرکوبها و برسمیت نشناختن این حقوق است که

زنان ندای حق طلبانه سر داده...

فراخوان سراسری: 8 مارس روز جهانی زن و ادامه پشتیبانی های افراد, نهادها و رسانه ها

21.02.20 09:32

خشونت بر زنان ابعاد جهانی هولناکی به خود گرفته و در هر ثانیه صدها زن جان خود را در اثر خشونت های سازمان یافته از دست می دهند. در این شرایط ضروری است که زنان سراسر جهان جبهه مبارزاتی خود را به وجود آورده و گسترش دهند.

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی جهانیمان، روز صف آرائی مان در مقابل سیستم سرمایه داری- امپریالیستی مردسالار حاکم بر جهان و همه مرتجعین رنگارنگ که زنان و بدن شان را به اسارت گرفته اند، در راه است. روز مبارزه مان در خدمت به تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهاییمان در راه است. روزی که میتواند میلیونها زن را زیر پرچم شکستن زنجیر هزاران سالهی ستم بر زن در کنار هم قرار دهد.

خشونت بر زنان ابعاد جهانی هولناکی به خود گرفته و در هر ثانیه صدها زن جان خود را در اثر خشونت های سازمان یافته از دست می دهند. در این...

فریده مرادی: پیش به سوی انقلاب دیگر !

20.01.20 21:36

به ظاهر بنزین است و به باطن هزاران درد دیگر.بیکاری، تورم ،تبعیض. گویا مدتهاست کارد به استخوان رسیده است .دیگه حتی با سیلی هم نمیتوان صورت خود را سرخ نگه داشت.پدران شرمنده و وا مانده از خواسته های خانواده و نگاه کودکان به دست های خالی پدران، به راستی که درد بزرگی است . کار به همین جا ختم نمیشود علیرغم تحمل فشارهای کمرشکن اقتصادی از باب آزادی های اجتماعی و سیاسی نیز حلقه ی محاصره روز به روز تنگتر میشود. کوچکترین اعتراض انفرادی به حقوق معوقه کارگران امنیتی تلقی  شده و به شدید ترین صورت ممکن...

روز مبارزاتی در خدمت به تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهایی مان!

23.02.20 23:14

 

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی جهانیمان، روز صفآرائیمان در مقابل سیستم سرمایه داری- امپریالیستی مردسالار حاکم بر جهان و همه مرتجعین رنگارنگ که زنان و بدن شان را به اسارت گرفته اند، در راه است. روز مبارزه مان در خدمت به تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهاییمان در راه است. روزی که میتواند میلیونها زن را زیر پرچم شکستن زنجیر هزاران سالهی ستم بر زن در کنار هم قرار دهد.

خشونت بر زنان ابعاد جهانی هولناکی به خود گرفته و در هر ثانیه صدها زن جان خود را در اثر خشونت های سازمان یافته از دست می دهند. در این...

فراخوان گزارشگران: با تمام توان از راهپیمایی سه روزه ی کارزار حمایت کنیم ! / همراه با ترجمه انگلیسی و آلمانی برای ارسال به نهادهای بین المللی مدافع حقوق زنان

14.02.19 18:47

ده‌ها هزار زن انقلابی، مبارز و آزادیخواه هم‌زمان با «8 مارس، روز جهانی مبارزه‌ی زنان» چندین روز متوالی در مخالفت با فرمان حجاب اجباری به خیابان‌ها ریختند و مبارزه‌ای ماندگار در تاریخ مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، را رقم زدند و این‌چنین نطفه‌های جنبش نوین زنان را پایه‌ریزی کردند. از آن زمان تاکنون زنان به شکل جمعی و فردی، آگاهانه یا خودبه‌خودی و با افت‌وخیز در مقابل جنگ رژیم علیه زنان ایستاده‌گی کرده‌اند. زنان نه‌ تنها علیه حجاب اجباری مبارزه و مقاومت کرده‌اند، بلکه در سایر عرصه‌های ستم بر زن...

نگاه دور تو - شعرهایی از زهره مهرجو

08.09.19 22:05

«نگاه دور تو»

شعرهایی از: زهره مهرجو

 

 

«شهاب»

 

ستاره ایدر آسمان شب پدیدار می شود

فضا را سراسر،موجی گیرا می پوشاند.

 

ستاره با حرکات سریع خود، بازیگوشانه بر بوم آسمان

رنگ های روشن نقش می زند،

زمین در سکوتی عمیق به صحنه خیره می شود:

 

–آه، این حجم درخشان زیبایی...

با اینهمه، ذرّه ای ناچیز

در آسمان بی انتها!

 

 

Shooting Star

 

A star appears in the night sky…

a wave of magnetism fills the air.

 

It playfully strokes bright...

مهر آفاق مقیمی نیاکی: تقاضای قطع اعتصاب غذای سپیده قلیان و زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

31.07.19 23:43

 

لحظه ای که خبر اعتصاب تو را شنیدم قلبم به طپش افتاد،  دردی جانکاه بر دلم خیمه زد بغضی  راه نفسم را بند آورده بود.  به کنار زدم،  صدا ی اسماعیل بخشی در گوشم طنین انداز شد که میگفت:

" ما میخواهیم برویم فرمانداری تقاضای تظاهرات کنیم اگر اجازه ندادند،دستهای مان را به هم گره میز نیم و می رویم و تا خصوصی سازی است ما به اعتراض ادامه میدهیم"

اعتراض  در جهت مقابله با خصوصی سازی و حقوق عقب افتاده کارگران است. مقابله و حق خواهی با رانت خواران اقتصادی و سرمایه...

زبه کومله؛ روایت زندگی یکی از نخستین زنان پیشمرگه کُرد - فاطمه کریمی

22.06.19 00:07

 

ایران در سال ۱۳۵۷ انقلابی را تجربه کرد که منجر به سرنگونی رژیم شاهنشاهی پهلوی و جایگزینی آن با حکومت تیوکراتیک جمهوری اسلامی شد. اما سرنگونی رژیم پهلوی بعد از ۵۴ سال تنها خواسته مردم نبود. برای بسیاری این تازه آغاز راه بود. در نبود دولت مرکزی قدرتمند٬ بسیاری بعد از سال‌ها خفقان و سرکوب دوره‌ای از آزادی نسبی را در حوزه سیاست تجربه کردند. در هر گوشه‌ای از ایران٬ سازمان‌ها و جریانات سیاسی قدیمی فعالیت‌های علنی خود را از سر گرفتند و برخی نیز به لطف انقلاب برای اولین بار پا به عرصه سیاست...

فراخوان گزارشگران: زنان آزاده و شجاع کشورمان را تنها نگذاریم - لیست نهایی _ همراه با متن ترجمه بزبان انگلیسی برای ارسال به نهادها و شخصیت ها

26.01.18 22:10

 

ما فعالین سیاسی اجتماعی ضمن محکوم نمودن شدید دستگیری و زندانی کردن زنان معترض به نابرابری جنسیتی و حجاب اجباری, اعلام میکنیم که مسئولیت عواقب بازداشت و ناپدید شدن آنان مستقیما برعهده رهبران ومسئولین جمهوری اسلامی است. ما ضمن تاکید بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی, بویژه آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی, از تمامی آزادیخواهان و مدافعان حقوق زنان و کلیه نهادهای مدافع حقوق انسانی درخواست میکنیم تا با محکوم کردن تمامی بی عدالتی ها,فشارها و تبعیض...

سوسن شهبازی: .....نه به شکنجه! اما

14.01.19 18:29

 

 

«آه ای آزادی»

 

.....نه به شکنجه! اما

 

.رژیم آخوندی ایران از بدو استقرارش با ترفند ترور، شکنجه، زندان، اعدام و عوام‌فریبی به میدان آمد و همین اعمال بیرحمانه و بربریتش سبب پایداری این حکومت تا کنون گشته است

 

.سینمای رکس آبادان اولین اقدام جنایتکارانه و مهندسی شده این رژیم سفاک است که در تاریخ معاصر جهان و تاریخ شکنجه بیسابقه است

 

حال ما به دنبال چه هستیم؟

 

یا چنین انتظار عبثی از این رژیم وجود دارد: که ما را شکنجه نکند؟ نکشد؟ دست و پایمان را قطع نکنند؟ تجاوز نکند؟ بعد چه؟!

 

و آیا...

آناهیتا اردوان: زنانِ میدان انقلاب، "زنان کارگر"- "رزمندگان طبقۀ کارگر"

25.11.18 22:33

 

"رزمندگان طبقۀ کارگر"

 

اعتصاب کارگران صنعت نیشکر هفت تپه در عینیتی انکارناپذیر ثابت کرد: "اهمیت و پیروزی اعتصاب کارگران یک کارخانه، یک صنف و صنعت در کسب نتایج فوری-فوتی نیست، در گسترش اتحاد آنهاست". همبستگی هفت تپه، فولاد اهواز، شرکت هپکو، پتروشیمی ایلام از منظر کُنش متحدانه پس از مدتها اعتراضات پراکندۀ صنفی، بی بدیل بشمار می آیند. در این اثناء، حضور چشمگیر زنان کارگر و زنان مدافع کارگران دوشادوش مردان کارگر بارقه ای از امید در اختیار مبارزات صنفی و نبرد آشتی...

برگردان از لاله حسین پور: چهره ای دیگر از خشونت بر زنان - خطر نزدیک می شود!

25.11.18 22:38

 

نشریه اِما، شماره 340

 

سخن ازدرخطرقرار گرفتنِ حق سقط جنین است. قطع بارداری ناخواسته!

سخن از کشورهای متعصب، مانند ایرلند یا ایتالیا و..... نیست. همین جا در آلمان، آزادی قطع بارداری نا خواسته، چه از جانب زنان و چه از جانب پزشکان در معرض خطر قرار گرفته است. هرچند باید اعتراف کرد، چنین حقی هرگز در آلمان قانونی نشده و با انجام سقط جنین، صرفا "مدارا" می شود. در واقع به زنانی که مایل به قطع بارداری ناخواسته خود هستند، "رحم" می کنند و هم چنین به پزشکانی که عمل...

از گفتگوهای گزارشگران بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن - با مینو همتی روزنامه نگار و فعال جنبش زنان

09.03.18 00:42

مسلما تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی صرف زن بودن شما را به شهروند درجه دو تبدیل میکند و بطور اتوماتیک از مزایای شهروند درجه یک بودن محروم میکند. از اینرو فارغ از موقعیت و جایگاه طبقاتی، شما ملزم بمبارزه با نابرابری خواهید شد. هرچند در طیف دانشجوئی و روشنفکری با شرکت وسیعترزنان در عرصه علم، دانش و اندیشه توازن قوا علیه مردسالاری و بنفع برابری طلبی تغییر کرده و ما شاهد حضور مردان آزادیخواه و برابری طلب در سنگرهای جنبش رهائی زن هستیم. لیکن زنان طبقات محروم کماکان با تبعیض در خانه و جامعه هردو دسته پنجه...

از گفتگوهای گزارشگران بمناسبت روز جهانی زن - با مهستی شاهرخی نویسنده و شاعر

08.03.18 01:04

جنبش زنان یک عاملِ پیشبرنده است، ولی عاملِ خاتمه دهنده نیست. پرسش شما مانند این است که از من بپرسید: «آیا میارزات کارگری توانسته است به اختلافات طبقاتی خاتمه دهد؟» نظریه ای که پیش از این به بسیاری از پرسش ها پاسخ می داد اما در قرن بیستم و در عمل آن طوری نشد که می نمود و این رویای زیبا به هرز رفت. همان طور که پیش تر گفتم جنبش زنان در سطح جهانی بسیار فعال است و دستاوردهایی دارد که در بهروزی بشر بسیار موثر است. پایان راه را نمی دانم چه خواهد شد، اما در شرایط پیچیده فعلی، وظیفه جنبش زنان، تلاش و...

گفتگوهای گزارشگران بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن - سحر صبا: فعال کارگری

07.03.18 02:27

جنبش زنان مانند هر جنبش اجتماعی دیگر از طیفها و اقشار و گرایشات متفاوت تشکیل شده است. در آن دیدگاهها و نگرشهای متفاوتی نسبت به رهایی زن وجود دارد. بخشی نابرابری زنان را فقط در جنسیت تعریف میکنند و علت آن را نابرابری حقوقی و فرهنگی میدانند، و جنبه طبقاتی آن را نادیده میگیرند.  این نگرش در جنبش زنان چه در سطح جهان و چه ایران متحقق شدن خواستهای حقوقی زنان را در گرو از بین بردن برتری جنس مرد بر زن ملاک قرار میدهد. بهر رو جنبش جهانی زنان یکدست نیست بخشی از این جنبش به دلیل عدم آگاهی و...

گفتگوی گزارشگران با زنان تبعیدی مبارز- آناهیتا اردوان نویسنده، مترجم و عضو سازمان کارگران صنعتی جهان

10.03.18 09:54

پیکار رهایی بخش زنان برای دستیابی به حقوق و خواستهای دموکراتیک هیچگونه ارتباطی با پروژۀ فریبکارانه مزبور ندارد. چنین مبارزه ای نمیتواند به حاکمیت  پاتریارکال گره و یا نقش راهبردی آن به تئوریسین و نماینده هایی از قدرت واگذار و محول گردد. چون، تبعیض جنسیتی از بالاترین نهادهای قانونگذاری، تصمیم گیری، راهروهای مجلس و هیرارشی قدرت پدرسالار میگذرد و کلیۀ عرصه های اجتماعی و فرهنگی، حریم خصوصی افراد؛ سیستم اموزشی- پرورشی، عرصۀ کاری، کارخانه، کارگاه تا  خانه، اشپزخانه و حتی اطاق خواب...

گزارشگران:گفتگو با گیسو شاکری به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن

06.03.18 01:24

جنبش 88 با جنبش دی ماه 96 تفاوت کیفی دارد. آن جنبش با شعار "رای من کو" آغاز شد که قشرهای متوسط و یک جناح حکومت در آن فعال بودند که خواهان اصلاحات و درخیال بازگشت به دوران طلایی امامشان بودند. یعنی بازگشت به دورانی که نسل کشی و جنایت و اعدام های بدون محاکمه در زندان ها و قتل های زنجیره ای و ترورهای داخل و خارج کشور، اتفاق افتاد. اگر چه در جریان آن روزها، شعارهایی برای سرنگونی کل نظام هم، داده شد و شاهد مرگ دختران و پسران در کف خیابان ها و کهریزک و بازداشتگاه ها بودیم . پیکر بی جان و...

مراد عظیمی: رهایی زنان شرط رهایی جامعه بخش اول و دوم

15.12.17 10:51

 

 

بخش اول را اینجا بخوانید

 

بخش دوم را اینجا ببینید

 

 

 

 

لاله حسین پور: هیس، گوش کنید

26.11.17 03:08

 

 

این رنج خشونت است که فریاد بر می آورد. خوب گوش کنید.

سونامی آزار جنسی دیگر دامن "هر آن که در شهر هست" را گرفته است. آزاری به قدمت تاریخ که تنها شکل عوض می کند، اما به بقای خود ادامه می دهد. خشونت و در رأس آن آزار جنسی، زبان قدرت است.

سوء استفاده جنسی، هر شکل و هر هدفی که داشته باشد، در وهله اول دختران و زنان را درتیررس خود قرار می دهد و البته پسران و مردان جوان نیز از این خشونت بری نیستند. آن جا که انسان در یک هرم عمودی قدرت قرار می گیرد، گویا دیگر جنسیت تفاوت زیادی نمی کند. در این هرم...

مراد عظیمی: رهایی زنان شرط رهایی جامعه بخش اول و ودوم

15.12.17 11:05

 

 

بخش اول را اینجا بخوانید

 

بخش دوم را اینجا ببینید

 

 

گزارشگران: غوغای زنان علیه ترامپ

21.01.17 22:57

شهر واشنگتن امروز شاهد زمین لرزه ای بود که زیر پای توانمند زنان آمریکا ایجاد شد. صدها هزار نفر و بر اساس منابع خبری رسانه های آمریکایی نیم میلیون نفر در اعتراض به اظهارات زن ستیزانه دونالد ترامپ راهپیمایی کردند و اولین پیام خود را به او و حزبش رساندند. این اقدام واکنشی بود که از سو و به ابتکار انجمن ها و سازمان های زنان به دولت جدید ترامپ صورت گرفت. آنها نشان دادند که دونالد ترامپ و دولتش برای عملی کردن وعده های بحث برانگیزشان و رویاهای فاشیستی شان راه دراز و سختی در پیش دارند. این اعتراضات...

مهستی شاهرخی: در سوگ فرخنده کوچولو

28.04.16 21:58

 

چند روز است که می خواهم کلامی در سوگ این عروسکِ ملیح بنوبسم اما کلماتم را پیدا نمیکردم. نمی خواستم چیزی بنوبسم که باعث شود از آب گلِ آلود، جنازه بگیرند و یا رگهای گردن خونخواهان و نژادپرستان تیر شود و یا آبی به آسیاب دشمن ریخته شود. 

دیشب ناگهان به یادِ فرخنده افتادم که در ابتدای بهار پارسال قربانی جنونی جمعی شد و پس از تحمل ضربات و شکنجه بسیار در وسط کابل به آتش کشیده شد.

ستایش کوچولو در ورامین در ابعادی کوچکتر و کودکانه تر، قربانی جامعه بیماری و پرعقده ای می شود که هنوز برای مسایل...

مهری زند: زن ستیزی در مذهب

11.03.16 20:15

                                                                          اسفند 1394

ابتدا با مثال هایی سعی می کنم خصلت ضدّ زن مذاهب...

شهاب برهان: زنانه کردن چهره مجلس - پیش به سوی زنانه کردن چهره ارتجاع !

06.03.16 21:17

ابتدا، اشاره ای به « کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» رادیو زمانه:«کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» روز دوشنبه ۱۰ اسفندماه با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.در این بیانیه مراحل مختلف فعالیت‌های این کمپین که با رویکرد اثرگذاری در فضای سیاسی کشور به نفع زنان آغاز به‌کار کرد، تشریح شده است.بنا به این بیانیه «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» در مرحله نخست فعالیت خود را با هدف ایجاد گفتمان «افزایش حضور زنان در مجامع قانونگذاری» و «افزایش شمار زنان برابری‌طلب» در مجلس آغاز کرد.در مرحله بعدی این کمپین...

زرینه صفائی: پوشش زنان - از پروژه تبعیض علیه زنان –تریبونی برای زنان چپ

04.02.16 22:07

پوششِ زنان

پیش گفتار

وقتی از پوشش بدن انسان­ها صحبت می‌شود، در درجه اول انتظار می‌رود که در رابطه با طبیعت و حفظ بدن از خطر و سرما یا گرما شکل گرفته باشد. اما با شروع بررسی مشخص می‌شود که پوشش نیز، مانند دیگر وجوه زندگی بشری، در رابطه با شیوه زندگی گروه‌ها و جامعه­هایی که انسان در آن زندگی می‌کرده، شکل گرفته است.

در حالی که آخرین دوره یخبندان زمین به ٢٠٠ هزار تا ٤٠ هزار سال پیش می‌رسد که انسان­ها به ناچار به غارها پناه بردند و با پوشش­هایی از پوست حیواناتِ همان مناطق خود را حفاظت کردند اما،...

ارژنگ بامشاد:زنان منطقۀ ما در برابر بنیادگرائی و مردسالاری

26.03.15 22:57

زنان ترک، زنان افغان و در راس همه، زنان کرد و زنان کوبانی که سلاح به دست از حق خود دفاع می کنند، سر به شورش برداشته اند. امروز زنان شنگال دیگر خود را تنها در پناه حمایت مردان پنهان نمی کنند، بلکه خود اسلحه به دست گرفته و بر آنند که از حق خود با قدرت خود دفاع کنند. بر دوش گرفتن تابوت های "فرخنده" و "اوزگه جان اصلان" توسط زنان افغان و ترک، معنای نمادین بسیار گویا و زیبائی دارد. آنها به سنت های دیرپای این سرزمین مردان با "غیرت" و "ناموس پرست" ،...

شهناز نیکوروان:قاچاق زنان - ترکیه، ایران، اسرائیل*

16.01.15 23:34

 

کانون مدافعان در سلسله مقالاتی که در عرصه‌های گوناگون، مطالبات جنبش کارگری دارد، سعی کرده است به زوایای مختلف فجایع و عملکرد سرمایه‌داری و تاثیرات آن در جنبش کارگری جهانی و ایران بپردازد. این بررسی‌ها نه از زاویه جامعه‌شناسی صورت می‌گیرد و نه می‌خواهد خود را به شکل آکادمیک مطرح کند. زیرا بررسی‌های آکادمیک و جامعه‌شناسانه در چارچوب تبیین وضع موجود است ولی اعضا و یاران کانون به عنوان کسانی که در عرصه اجتماعی به طور روزمره این فجایع را می‌بینند و درک می‌کنند و خواهان تغییر بنیادی این...

تریبون زنان چپ:من شارلی‌ام، آتنا فرقدانی، ستار بهشتی، سهیل عربی‌ام

15.01.15 21:26

 

ژانویه 2015، پاریس، کشتار بی‌رحمانه 12 روزنامه نگار آزادی‌خواه، جرم‌شان شکستن دیوارهای خرافه و ریا.

آنان به عنوان "طنزپرداز" به اصل لائیتیسه باور و "آزادی مطبوعات" این دستاورد زیبای بشری را پاس می‌داشتند.

"شارلی هبدو" نشریه‌ای بود که نه فقط تابوهای دینی و بنیادگرایان یهودی، مسیحی و اسلامی را به سخره می‌کشید، بلکه، احزاب، سیاست‌مداران و دولتیان راست و لیبرال را از تیغ طنز خود بی‌بهره نمی‌گذاشت. حمله...

اختر کمانگر: اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایران

21.11.14 00:06

 

این نوشتار کوششی است تا  به فاجعه اعتیاد، دامنه و عمق آن به ویژه در میان زنان ایران بپردازد.

اعتیاد به عادت کردن و مصرف چیزی زیان آور برای سلامتی فرد و جامعه، گفته می شود. یعنی، وابسته شدن  روان- تنی در برابر آن ماده یا آن عادت است. ناهنجاری مصرف مواد نیز به آن گفته می شود.

فرد معتاد، به ویژه با مواد مخدر، یا برخی داروها، خود را از نظر روانی و فیزیولوژیک یعنی کارکرد بدن و سوخت و ساز بدن و نیز روان شخص در برابر آن ماده یا پدیده، بی پناه  و تسلیم و تن سپار می بیند. این...

مهستی شاهرخی: به خواهرانی که بی چهره شدند

15.11.14 18:35

حوضِ کوثر

 

از پیش نمی شد حدسش را زد چه اتفاقی خواهد افتاد

گرچه پشتِ پلکم مرتب می پرید و خبر از حادثه می داد

در آن خاکِ نامهربان سجاده ای گسترده نبود

در خونِ خود تیمم کردم

زیورها و گوشواره هایم را کنده بودند

هنگامی که تاجی از خار بر سرم نهادند

سنگینی صخره ای بر دوشم نگذاشت دردِ سنگهایی که به سویم پرتاب می شد را حس کنم

تا مغزِ استخوان تطهیر شدم

هنگامی که زیرِ بارانی سوزان

در حوضی که کوثر نبود

با اسید مرا غسل می دادند و با سمباده و تیغ لبهایم را می تراشیدند

حالا آماده بودم تا به...

فریبا ثابت: زن آینده بشر است

06.03.13 09:51

این آرزو اما نه تنها در آستانه هشت مارس زیاده خواهی نیست بلکه فریاد دادخواهی میلیاردها زن در سرتا سر جهان است  که خواهان برابری در تمامی زمینه ها هستند. زنانی که می خواهند  تنها به خاطر زن بودن یعنی جنسیت شان کشته نشوند ، مورد تجاوز قرار نگیرند ، با کار برابر حقوق کمتر دریافت نکنند، از آزادی فردی و اجتماعی برابر برخوردار باشند، در سیاست و تصمیم گیری ها شریک باشند، واز همه مهم ترمالک تن خود باشند. اما در ایران، در جمهوری اسلامی حتی یک روز هم به زنان تعلق ندارد.برگزاری  ۸ مارس در...

اشرف علیخانی ( ستاره ) : سپاس و تشکر از همهء حامیان زندانیان سیاسی

20.09.12 22:42

sabadesetareh.blogspot.co.at/2012/09/blog-post_20.html

 

بنام عشق. بنام آزادی

سلامی چو بوی خوش آشنایی

صبح شنبه هفتم خرداد 1390 وقتی که تک و تنها از خانه خارج می شدم و با یک ساک قرمز در دست و کیف مشکی کوچکی بر دوش، بطرف زندان اوین میرفتم، هرگز گمان نمیکردم که اینهمه حامی و دوست در دنیا داشته باشم. البته نه اینکه هیچکس را نمیشناختم ، چرا ! بعضی ها را میشناختم و خیلی هم دوستشان داشته و دارم اما بنظرم میرسید که دیگر تا مدت سه سال مرا فراموش خواهند کرد و به کار و زندگی خود خواهند پرداخت و...

zum Archiv ->

مینا اسدی: پرسه در* پرلاشز *

09.02.16 22:37

 

بگوبپرسدخالت کن شکوه و گلایه راه به جایی نمی بردبیا صدایم بزنباز نشسته ، کلمه ای ست در فرهنگ کهنباز...ایستاده باشباز.....بگو باز.... دخالت کنباز حرف بزنباز شعر بنویس و باز ترانه به سازآواره ای نیستیکه غمت را در نی لبکی چوبینبنوازیو یا کولی دوره گردی که سرنوشت نا امیدان رادر خطوط کف دستهای شان به خوانی و نیامده ای که سرانجامتخاکستری باشددر کاسه ای سفالین در گورستانی تاریخیدر کنار *بالزاک* یا *پروست|*و یا *ادیت پیاف*در قطعه ای از *پرلاشز*خان و مان رها نکرده...

zum Archiv ->
Gozareshgar
info@gozareshgar.com