فروغ فرخزاد


فروغ فرخزاد ۱۴۰۲-۱۲-۰۵

همه‌ی هستی من آيه‌ی تاريكی‌ست