زری شمس - منوچهر تقوی بیات


زری شمس - منوچهر تقوی بیات ۱۴۰۲-۰۹-۱۲

حافظ راهنمای اهل کرم