۱۴۰۲-۰۸-۰۶

گردآوری های گزارشگران درباره کشتار زندانیان سیاسی در 6 قسمت

 

مجموعه ای که در زیر ملاحظه می کنید و همانطور که مشاهده میشود هدیه ای به گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ بوده است. به دلائلی ناشناخته و ناگفته اما به اعتقاد ما بینشی و فرقه ای این نوشتارها انعکاس نیافتند. .

هم از اینرو کادر تهیه کننده مجموعه که شامل فعالین سیاسی و رسانه های مستقل می باشد, این متون را به همه زندانیان سیاسی آندوره شوم و وحشت و همچنین شما خوانندگان گرامی هدیه می کنیم.

بهروز سورن

گزارشگران: متن کامل واپسین یادها, کلامها و وصیتنامه های جانباختگان در زندانهای جمهوری اسلامی - دفتر اول

 

یادها و کلامها, وصیتنامه های جانباختگان در زندانهای جمهوری اسلامی - ( دفتر دوم )

گزارشگران: روایت ها درباره تجاوز در زندان های جمهوری اسلامی - دهه شصت و پس از آن

 

بالاتر از تاب - تلاش های گریز از زندان و یا خودکشی در زندان های جمهوری اسلامی

 

گزیده ای از محاوره جلادان و آمرین جنایات دهه شصت و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان

 

اضافه ها, باقی مانده ها, تصحیحات و واکنش ها به سلسله گردآوری های گزارشگران

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر