۱۴۰۲-۰۸-۲۳

انگلستان:گزارشی از بزرگترین تظاهرات در اعتراض به جنایات صهیونیستها علیه مردم فلسطین

 

روز شنبه 11 نوامبر 2023 انگلستان شاهد بزرگترین تظاهرات توده ای ماه‌های اخیر در محکومیت لشکر کشی جنایتکارانه دولت اسراییل به غزه  و نسل کشی توده های محروم فلسطین و در دفاع از حق آزاد زیستن خلق فلسطین بود.

 

در این روز صد ها هزار تن از مردم آزادیخواه، اتحادیه های کارگری، نیروهای چپ و دمکرات و توده های آگاه این کشوردر نزدیکی "هایدپارک" لندن گردآمدند و برای رساندن صدای حق طلبانه خود به مقامات دولت انگلیس و سایر قدرتهای امپریالیستی که حامی صهیونیستهای اسراییلی در این جنایت هستند و همچنین نیرو های مترقی جهان به سوی سفارت آمریکا در لندن به راه افتادند.

 

به دلیل تراکم و تعداد بسیار زیاد جمعیت، حرکت تظاهرکنندگان با کندی بسیار زیادی صورت می گرفت. شعارهای اصلی این تظاهرات عظیم توده ای "آزادی فلسطین"، "قطع جنگ و آتش بس فوری"، "ارسال کمک های ضروری به غزه" و شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین بود. شعارها بسیار زیاد دیگریدر قسمتهای مختلف تظاهرات سر داده می شد که برخی از آنها به شرح زیر بودند: "جو بایدن، ریشی سوناک (نخست وزیر انگلیس) کی یر استارمر (رهبر حزب کارگر انگلیس)ببینید که چگونه فلسطین آزاد خواهد شد"، "ما در صفوف میلیونی، همه فلسطینی هستیم"، "اشغال باید پایان پیدا کند"، "حکومت اسراییل، یک حکومت تروریستی ست"، " شرم بر نخست وزیر، شرم بروزیر کشور، شرم بر بی بی سی"، "به نسل کشی فلسطینیان پایان دهید"، "ریختن بمب بر سر کودکان فلسطینی باید توقف شود"، "کشتار کودکان غزه باید پایان یابد" و ...

 

یکی از نکات برجسته این تظاهرات مردمی حضور تعداد بسیار زیادی از یهودیان دمکرات و آزادیخواه و ضد صهیونیست در این تظاهرات با شعارهای ضد صهیونیستی و در دفاع از حقوق دمکراتیک مردم فلسطین بود. همچنین تعداد جوانان شرکت کننده در این تظاهرات برجستگی خاصی داشت. آنها بخش اعظم تظاهرکنندگان را تشکیل می دادند. دختران و پسران نوجوان از پیشینه ها و نژادها و ملیتهای مختلف با حرارت در این حرکت شرکت کرده و علیه اشغالگری ، علیه جنایات صهیونیستها، علیه حمایت قدرتهای امپریالیستی از نسل کشی فلسطینیان شعار می دادند.

 

برخی از مقامات دولت بریتانیا با توجه به رشد بی سابقه نفرت و خشم توده ها از سیاستهای این دولت در قبال نسل کشی فلسطینیان خواستار لغو اجازه تظاهرات شده بودند و وزیر کشور فاشیست و نژاد پرست انگلیس با بیشرمی تمام این تظاهرات را "تظاهرات نفرت پراکنانه" نامیده بود و خواستار ممنوعیت آن شده بود. با چنین فضایی بود که چند صد تن از نیروهای گروههای فاشیستی و نژاد پرست بریتانیایی خود را سازمان داده و به بخشهایی از این تظاهرات حمله کرده و با پلیس درگیر شدند. این مساله خشم عمومی علیه سیاستهای دولت حاکم را افزونی بخشیده و صداهای خواهان استعفای وزیر کشور را هر چه قوی تر ساخت.

 

این تظاهرات در مقابل سفارت آمریکا در لندن که به طور بی سابقه‌ای توسط پلیس بریتانیا حفاظت می شد به پایان رسید. بنا به گزارش پلیس بریتانیا بیش از 300 هزار تن در این تظاهرات شرکت کردند اما برخی منابع دیگر از حضور یک میلیون تن از مردم بریتانیا در این تظاهرات در دفاع از مردم فلسطینی سخن می گویند.

 

زنده باد مقاومت دلیرانه مردم فلسطین علیه امپریالیستها و صهیونیستها و کارگزارانشان!

مرگ بر دولت اشغالگر اسراییل و حامیان امپریالیستش!

هر چه مستحکمتر باد همبستگی بین المللی در حمایت از توده های رنجدیده فلسطینی!

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

12 نوامبر 2023


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر