۱۴۰۲-۰۸-۲۴

گزارش یک شاهد از آزارگران حکومتی

داخل ورودی مترو انقلاب بودم که دیدم ۱۰ زن سمت چپ و ۱۰ زن سمت راست تونلی درست کرده بودند، همه روبند داشتند که شناخته نشوند.

هر زن بی‌حجابی را می‌گرفتند. جلوی درب مترو هم چندین لباس شخصی هیکل درشت گذاشته بودند که هر کس درگیر شد بی‌آیند وسط.

خانم بی‌حجابی داشت مقاومت می‌کرد اما چند نفری روی سرش آوار شدند و بقیه دورش جمع شدند و اطراف را می‌پاییدند که کسی نتواند نزدیک شود که فیلم بگیرد یا کمکش کند.
با اینکه به نسبت دور بودم ولی صدای شوکر را به‌وضوح شنیدم. روشن بود که قصد ایجاد رعب و وحشت دارند اما آن زن آن‌قدر با تمام وجودش و با فریاد حرف می‌زد که نمی‌شد حرف‌هایش را تشخیص داد.
مامورانی که دورش جمع شده بودند یک سری با او درگیر بودند و باقی برعکس روی به سمت مردم داشتند  و همه را زیر نظر گرفته بودند.

گزارش یک شاهد

اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر