۱۴۰۲-۰۸-۲۴

پس از رژیم اسلامی، کدام بدیل؟ ماکیت اجتماعی یا خصوصی؟ دمکراسی لیبرالی یا شورایی؟

تلویزیون برابری - مناظره ۳

میزگرد آرش کمانگر با محمد فارسی و بهروز فراهانی

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر