۱۴۰۲-۰۸-۲۵

فراخوان شورای پشتیبانی - گوتنبرگ سوئد


آکسیون اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران

 

آزادی‌خواهان برابر طلب برای دفاع از مبارزات کارگری که هر روزه وسعت بیشتری می‌گیرد و خواستار مطالبات برحق خود میباشند و همچنین از مبارزات زنان، دانشجویان، معلمین و حمایت از زندانیان سیاسی  به خیابان میآئیم از این رو  شورای یوتبوری شماها آزادی‌خواهان برابری طلب را برای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردم در ایران فرا می‌خواند.

زمان و مکان  شنبه ۱۸ نوامبر ساعت ۱۳ در برنس پارکن جنب مجسمه یوحنا.

نان کار آزادی اداره شورایی

زن زندگی آزادی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه‌دار ی جمهوری اسلامی ایران

زنده باد سوسیالیسم

شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردم در ایران/ گوتنبرگ-سوئد

2023-11-15

1402-08-24


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر