۱۴۰۲-۰۸-۲۸

فوروم صدای انقلاب: تراب ثالث، استراتژی انقلابی در ایران

 

 

فوروم صدای انقلاب: تراب ثالث، استراتژی انقلابی در ایران، بخش۲ 

https://www.youtube.com/watch?v=uDaCWfx6okw 

 

  فوروم صدای انقلاب: تراب ثالث، استراتژی انقلابی در ایران، بخش۲ – پرسش و پاسخ 

https://www.youtube.com/watch?v=m3pFBWyl6C8 

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر