۱۴۰۲-۰۸-۲۸

بهروز سورن

توماج صالحی آزاد شد

توماج صالحی رپر سرشناس پس از یک سال و بیست روز که در اسارت بسر برده بود با قید وثیقه آزاد شد. این زندانی سیاسی شکنجه های بسیاری را در دوره بازداشت و زندان تحمل کرده بود و بیش از دویست و پنجاه روز را در انفرادی بسر برده بود. بر اساس گزارش ها حکم او در دیوان عالی کشور نقض شده و او را با قید وثیقه آزاد کرده اند. توماج بواسطه روحیه مقاوم که آمیخته با توانایی های هنری اش میباشد یکی از محبوبترین چهره های جنبش مقاومت مردم ایران بود و آزادی او موجب شادی گسترده در میان مخالفان و منتقدان جمهوری ننگ و جنایت اسلامی خواهد شد. در این تصویر نمایی از زندان دستگرد اصفهان دیده میشود.این مرکز نگهداری زندانیان سیاسی همان مکانی است که او را به اسارت گرفتند و شکنجه های بسیاری را مستقیم و غیر مستقیم متحمل شده بود. بنابر گزارشات قریب شش ماه از دندان درد رنج برده و به وضعیت او رسیدگی نکردند. زندان دستگرد اصفهان تاریخچه خونینی را در پرونده خود به ثبت رسانده است. در اطراف این زندان بسیارانی از جانهای عزیز و آزادیخواه, برابری طلب و دگر اندیش و اقلیتهای مذهبی و دینی گرفته شد و اوج کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه شصت بود. این جنایات بواسطه خفقان و سرکوب گسترده اعتراضات و سانسور شدید وسایل ارتباطی در سکوتی مرگ آور انجام پذیرفت.

آزادی توماج صالحی با قید وثیقه بازتاب گسترده ای در شبکه های مجازی بدنبال داشته است.هم اکنون نیز بسیاری از هنرمندان و رپر ها از جمله مهدی یراحی ( با قید وثیقه آزاد شده است ) و سامان یاسین بواسطه هنر اعتراضی شان در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبرند و بی تردید امواج اعتراضات و محکومیت اقدامات سرکوبگرانه و جنایی حکومتیان میتواند در سرنوشت آنها نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

به امید آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی, مدنی و عقیدتی

18.11.2023

 

 

 

بهروز سورن

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر