۱۴۰۲-۰۸-۳۰

باقر مؤمنی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، در تبعید چشم از جهان فروبست!

 

با اندوه فراوان با خبر شدیم که باقر مؤمنی روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ در پاریس این جهان را واگذاشت و رفت.

وی از هموندان نخستین کانون نویسندگان ایران، نویسنده و پژوهشگر توانای تاریخ و مترجم آثار نویسندگان برجسته جهان بود.

در عمر ۹۷ ساله و پربار او، پیکار در راه آزادی و عدالت اجتماعی، حرکت پویا و پیگیر در مبارزات مستقیم سیاسی و ایستادگی در برابر هرگونه سرسپردگی سیاسی و اجتماعی، جایگاهی برجسته دارند.

سرنگونی رژیم دیکتاتوری شاه، عروج جمهوری پلید اسلامی بر تخت قدرت، و فرورفتن جامعۀ ما در دوران تاریک و سلطۀ نابکارانه سران درنده خوی حاکم، اراده و توان او را در مبارزه علیه رژیم نکبتبار اسلامی افزون و افزون تر کرد و از او الگویی برای ایستادنِ تمام قد در پشتیبانی ازفرودستان جامعه و دل بستن به زیبایی های زندگی ساخت. حضورش در مبارزه و حرکت های اعتراضی، کار پیگیر و ارزشمند پژوهشی تاریخ، نقد بیداد اسلامی و سرکردگان مذهبی، نقد متون قرانی و نوشتار اسلام شناسان، شرکت در حرکت های اعتراضی تبعیدی، نمونه و آموزۀ ارزشمندی برای جوانان و سالمندان به شمار می آمد. باقر مؤمنی دانش آموختۀ دورهٔ دکترای حقوق از دانشگاه سوربون پاریس بود و در همین شهر نیز، دیده از جهان فروبست.

یاد این هموند و یار دیرین کانون نویسندگان ایران و پشتیبان مردم ستمدیده و عدالت خواهِ جامعۀ ما و جهان، مانا باد!

کانون نویسندکان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» درگذشت باقر مؤمنی را به خانواده و نزدیکان او و به همۀ مبارزان راه آزادی و دادگری اجتمایی و مردم ایران تسلیت می گویند.

 

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

انجمن قلم ایران «در تبعید»

 

۲۰ نوامبر ۲۰۲۳

 

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر