۱۴۰۲-۱۰-۰۵

هفت و نیم میلیون نفر بی‌سواد مطلق در کشور وجود دارد بیسوادی به معنای تداوم چرخه‌ی تبعیض، ستم و بی‌عدالتی است. بی‌سوادی ترس و تحقیرشدگی همیشگی را به دنبال دارد
بی‌سوادی یعنی تداوم بخشیدنن به فرودستی و احساس عدم کفایت ایجاد کردن در فرد بی‌سواد

بی‌سوادی یعنی عدم امکان دسترسی به کتاب‌ها و منابعی که به ما امکان افزایش آگاهی و تغییر در زندگی را می‌دهند.بی‌سوادی یعنی تداوم فرهنگ تسلیم و سازش؛ بی‌سوادی یعنی طرد اجتماعی و بی‌سوادی یعنی تبعیض در یکی از عریان‌ترین اشکال آن.

علیرضا عبدی رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفته است که حدود چهار میلیون بی‌سواد و کم سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور داریم و در گروه سنی شش سال به بالاتر، هم اکنون حدود هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بی‌سواد مطلق داریم.

چه می‌توان گفت وقتی دست‌های پیدای فرودست‌سازیی آشکارا و با وقاحت در جلوی چشم همه در حال روغنکاری  این چرخ بی‌عدالتی هستند تا همچنان بچرخد و فقرا را زیر این بار سهمگین له کند.


اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر