۱۴۰۲-۱۱-۱۷

نشریه کار شماره ۱۰۵۶

کار شماره ۱۰۵۶– سال چهل و پنج –  ۱۶  بهمن ۱۴۰۲

سازمان فدائیان (اقلیت)

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۶  در فرمت پی دی اف:

·                     بحران خاورمیانه و تشدید جنگ‏های نیابتی

·                     درس‌هایی که باید از انقلاب ۵۷ آموخت

·                     اعتصاب سراسری کردستان، پاسخی درخور به اعدام

·                     حضور میلیونی در خیایان‌های جهان علیه خطر بازگشت فاشیسم

·                     تأثیر متقابل جامعه و شعر ِ ترانه بر یکدیگر – از جنبش مشروطه تا کنون -بخش پنجم – از بهمن ۱۳۴۹ (حماسه سیاهکل) تا انقلاب

·                     پیام حزب کمونیست ایران به سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت پنجاه وسومین سالگرد نبرد سیاهکل!

·                     اطلاعیه فعالین و هواداران سازمان فداییان (اقلیت) – داخل کشور، به مناسبت پنجاه و سومین سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد ۱۹ بهمن حماسه سیاهکل زاد روز سازمان راهی جز اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه نمانده است

·                     اطلاعیه هواداران ، کارگران و زحمتکشان هسته‌ی زاگرس مرکزی به مناسبت پنجاه و سومین سال گرد حماسه سیاهکل -زنده باد قیام سیاهکل

·                     پنجاه و سومین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل گرامی باد

·                     در اهتزاز باد پرچم خونین سیاهکل سرآغاز جنبش نوین کمونیستی ایران

گزارش کوتاهی از بزرگداشت حماسه سیاهکل در داخل کشور


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر