۱۴۰۲-۱۱-۲۲

طالبان سزاوار محاکمه اند نه مذاکرهنشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد قرار است در ۲۸ دلو با حضور نماینده‌گان ویژه کشورها در امور افغانستان و شماری از نماینده‌گان نهادهای مدنی و گروه طالبان برگزار شود.

در پی اعلام سازمان ملل متحد، برخی از مخالفان طالبان برای شرکت در این نشست اعلام آماده‌گی کرده‌اند. این مخالفان و نهاد برگزار کننده فراموش کرده‌اند که بالا آوردن طالبان از سطح گروه تروریستی و جنایت‌کار سزوار محاکمه به جایگاه مذاکره‌کننده در همین شهر دوحه توسط ایالات متحده باعث سلطه این گروه تروریستی بار دیگر بر مردم افغانستان شد.

ما جمعی از زنان معترض افغانستان، ضمن اینکه میزبانی سازمان ملل از طالبان، اعلام آماده‌گی برخی از مخالفان طالبان برای حضور در این مذاکرات و هر تلاش دیگر برای عادی‌سازی روابط سیاسی با این گروه را محکوم می‌کنیم، خطاب به دیگر همرزمان خود از میان زنان معترض، هشدار باش می‌دهیم که با طالبان وارد مذاکره نشوند و به جای آن بر محاکمه طالبان پای بفشارند.

تلاش‌هایی در حال انجام است که عده‌ای را از میان زنان معترض، به نشست با طالبان در دوحه به نماینده‌گی از زنان بکشانند. لازم است که با صراحت اعلام کنیم که هیچ کسی در هیچ نشستی و موقعیتی در مسیر مشروعیت بخشی به طالبان از زنان و زنان
معترض نماینده‌گی‌ نمی‌‌توانند.

هشدار داده می‌شود، هر کسی که در چنین نشستی به عنوان نماینده زن معترض، اشتراک کند، مبارزه را به بی‌راهه مذاکره در دوحه می‌کشاند که مردم نتیجه ۱۴ بار مذاکره با طالبان را دیدند و تجربه کردند. به تبع چنینی کسی مسبب هر پیامدی است که از این نشست و گفت‌وگوکذایی با طالبان حاصل خواهد آمد.

زنان معترض، فقط به زبان مبارزه به مصاف طالبان‌ خواهند
رفت؛ نه زبان مذاکره!

زنان به عنوان قربانی آپارتاید سیستمی طالبان، این گروه را سزاوار محاکمه در محاکم تطبیق کننده عدالت جهانی می‌دانند.

استوار باد مبارزات زنان معترض

6جنوری 2024، از طرف زنان معترض و دخترانی در بند طالبان بودند.

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر